Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

De gröna i Lojo: Barn med frånskilda föräldrar borde få skolskjuts från båda hemmen

Från 2018
En ryggsäck hänger på en knagg i en skolkorridor.
Bildtext I Lojo vill politikerna diskutera vem av de elever som har frånskilda föräldrar som ska få skolskjuts.
Bild: Yle/Minna Almark

I Lojo ser tjänstemännen inte med blida ögon på att barn som bor veckovis med sina frånskilda föräldrar skulle få skolskjuts från båda hemmen. Politikerna diskuterar nu hur staden ska förhålla sig till skolskjutsarna.

Fullmäktigeledamot Katri Piiparinen (De gröna) lämnade i höstas in en motion där hon uppmanar staden att undersöka om det är möjligt att barn till frånskilda föräldrar får skolskjuts från båda hemmen.

I dag får Lojoelever som bor veckovis med sina föräldrar bara skolskjuts från den föräldern där barnet har sin hemadress.

Piiparinen anser i motionen att det borde vara möjligt att ordna skolskjuts från båda hemmen om båda föräldrarna bor på det område som är barnets närskola. Barnet ska också regelbundet bo hos båda föräldrarna.

Barnen har en startpunkt

Nämnden för barn, unga och familjer ska diskutera det här för första gången på tisdag (11.12). Tjänstemännen skjuter ner motionen i sitt förslag till nämnden.

I Lojo utgår man från att skoleleverna har en startpunkt på morgonen och också åker tillbaka till samma ställe efter skolan.

Barnen får inte ens åka hem till sina kompisar eller stiga av hos exempelvis far- eller morföräldrar.

Det här har Lojo bestämt för att skolkjutsarna ska fungera så bra som möjligt.

Om staden ändrar på reglerna så innebär det att tiderna för skolskjutsarna ändrar för alla elever då enstaka skolelever stiger på taxin eller bussen enbart varannan vecka.

Barnen blir ojämlika

Tjänstemännen påpekar att förslaget från De grönas fullmäktigeledamot sätter barnen i en ojämlik situation.

I motionen förutsätter man att enbart barn som har föräldrar som bor inom samma skoldistrikt skulle få skolskjuts från båda hemmen.

Dessutom är en del skoldistrikt väldigt stora, i synnerhet för de svenskspråkiga eleverna. Det kommer elever från Ingå, Sjundeå och Vichtis till Källhagens skola, och de borde också kunna få skjuts från båda adresserna.

Resurserna tar slut

En ändring av reglerna för skolskjutsar skulle också leda till att det behövs mera resurser inom Lojo stads logistikenhet. Där har man resurser för dagens regler: barnen har enbart en hemadress.

Förslaget till nämndens möte är att det inte är möjligt att ordna skolskjuts från två hem med det nuvarande resurserna.