Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Invandrings- och islamfientliga grupper i Finland samlar sina krafter - sannfinländska riksdagsledamöter var med i deras slutna Facebookgrupp

Från 2018
Uppdaterad 06.12.2018 09:25.
Terhi Kiemunki på knivdådets årsdag i Åbo.
Bildtext Terhi Kiemunki går i spetsen när alliansen för nationalistiskt sinnade hade sitt första offentliga evenemang i samband med årsdagen för knivdådet i Åbo.
Bild: Lehtikuva

Alliansen för nationalistiskt sinnade är en grupp med 20 aktiva personer. I organisationens slutna Facebookgrupp finns det tusentals medlemmar, varav en del är sannfinländska riksdagskandidater. Det framkommer i en granskning som Yles redaktion A-studio gjort.

Debatten är livlig i den slutna Facebookgruppen för nationalistiskt sinnade.

Nyligen har man debatterat bland annat frågan om islams skadlighet, förundrat sig över vad det är med irakiska män som tilltalar finländska kvinnor och man har jublat över forskningsresultat enligt vilka Finland är EU:s mest rasistiska land.

Ibland har känslorna svallat i gruppen, i stil med det här:

"Matut vitt**n Suomesta." - ungefär "Åt helvete med invandrarna från Finland”. Det finska ordet matu är en förkortning av maahantunkeutuja, det vill säga någon som trängt sig in i landet.

"Inbördeskrig?"

"Det finns ingen annan lösning än att förlora landet till mörkhyade (uttryck på ett nedvärderande sätt), eller börja jaga tolerantsian och matun".

I gruppen har invandring också kritiserats på ett sakligt sätt, men en del kommentarer är öppet rasistiska.

Bakom Facebookgruppen finns en grupp som kallas de nationalistiskt sinnades allians. Den är ytterligare ett försök att samla ihop Finlands invandrings- och islamfientliga krafter. De tidigare försöken har strandat på person- och åsiktsmotsättningar mellan olika grupper.

Den nationalistiskt sinnade alliansen är en kontrajihadistisk rörelse som inkluderar personer från extremhögern, säger forskaren Tommi Kotonen vid Jyväskylä universitet.

- På basis av offentliga uttalanden ser gruppens ideologi ut att vara rätt smal. De förenas främst av sin fientliga inställning mot islam, säger Kotonen som forskar kring högerextremism.

Yle har granskat vem som ingår i alliansen och vilka mål den har. Alliansen har en kärntrupp som består av cirka 20 personer. I den ingår aktivister från flera sedan tidigare kända nationalistiska grupper.

Alliansen strävar efter att styra personer som är intresserade av "nationalistisk aktivism" till lämpliga grupper och föreningar. Den beskriver sig själv som en anslagstavla för nationalistiskt sinnade personer. Målet är att skapa ett samarbetsnätverk som samlar folks "kunnande och verktyg" "till fromma för fosterlandet".

Exempel på aktivism som alliansen organiserat är demonstrationer och seminarier. Den har också högljutt motsatt sig FN:s migrationsavtal.

Idén till alliansen kom ursprungligen från Mika Ranta som grundade nätverket och medborgargardet Soldiers of Odin. Han har tidigare sagt sig vara nationalsocialist. Ranta drog sig senare ur alliansen eftersom han ansåg att dess medlemsantal hade ökat för långsamt.

Enligt Skyddspolisen var Soldiers of Odins ursprungliga ideologi öppet högerextremistisk, men rörelsen ändrade sin offentliga bild i moderatare riktning när den registrerade sig som förening.

Yle rapporterade i måndags att många av de mest synliga medlemmarna av Soldiers of Odin och nynazistiska NMR har våldsbrott i bagaget. (finska)

I den här artikeln redogörs för hur Soldiers of Odin åtminstone på ett mentalt plan har blivit NMR:s stödorganisation. De har börjat synas allt oftare på varandras demonstrationer.

Det här inträffade till exempel nyligen vid köpcentret Puhos i Helsingfors. Efteråt tackade Soldiers of Odin specifikt NMR:s medlemmar för att de deltagit i medborgargardets gatupatrull.

Även om Soldiers of Odins grundare Mika Ranta lämnade de nationalistiskt sinnades allians finns det fortfarande minst två aktiva medlemmar av Soldier of Odin i alliansens kärngrupp. Den ena av dem är ordförande för en lokalavdelning.

Yle erfar också att minst en nyckelperson i alliansen stöder NMR. Till nyckelpersonerna hör också nuvarande och tidigare sannfinländare samt ledande medlemmar i islamfientliga Finnish Defence League (FDL) och Suomen Sisu som betecknar sig som nationalistiskt.

Yle har också tidigare rapporterat om sannfinländarnas kopplingar till FDL. Åtminstone en sannfinländare som verkat inom FDL uteslöts då ur partiet.

Sannfinländarna har nära kontakter med Suomen Sisu. Partiordförande Jussi Halla-aho är medlem i föreningen och riksdagsledamoten Olli Immonen är Suomen Sisus ordförande.

Sisus mål är att skydda Finlands nationella känsla av gemenskap och samhörighet samt tillgivenhet för det finska. Rörelsen har förnekat att den skulle vara rasistisk.

De nationalistiskt sinnades allians har alltså en kärngrupp som organiserar den praktiska verksamheten. Dessutom administrerar alliansen den slutna Facebookgruppen med 4000 medlemmar.

Riksdagsledamöter i sluten grupp

Sannfinländarna är starkt representerade i alliansens kärngrupp och i Facebookgruppen.

Minst två av de aktiva medlemmarna i alliansen sitter i styrelsen för Sannfinländarnas lokalorganisation. Där finns också minst två personer som kandiderade för Sannfinländarna i kommunalvalet 2017.

Flera av medlemmarna i Facebookgruppen är aktiva inom Sannfinländarnas lokalorganisationer, en del av dem sitter i stadsfullmäktige. Bland medlemmarna finns minst 20 personer som Sannfinländarna har utsett till kandidater i vårens riksdagsval. Partiet har redan utsett merparten av sina kandidater.

När Yle arbetade med den här artikeln var tre sannfinländska riksdagsledamöter medlemmar i Facebooksgruppen: Juho Eerola, Mika Niikko och Mika Raatikainen. Eerola är partiets tredje vice ordförande.

Det finns inga riksdagsledamöter från några andra partier i gruppen.

Yle fick tillgång till diskussionsgruppen genom att skapa en invandringsfientlig fejkprofil på Facebook. Den här exceptionella metoden utnyttjades eftersom det var enda sättet att få information om gruppens medlemmar och om innehållet i diskussionerna.

Vilken medlem som helst kan lägga till sina Facebookvänner i en sluten grupp. Den som fått inbjudan kan, om hen vill, titta på gruppens innehåll innan hen fattar ett beslut om att ansluta sig. Man kan när som helst lämna gruppen.

Niikko och Raatikainen säger att de inte bett om att få bli medlemmar utan att någon annan lagt till dem. Eerola kunde inte komma ihåg om någon annan lagt till honom eller om han tackat ja till en inbjudan.

Raatikainen lämnade gruppen då Yle kontaktade honom. Eerola och Niikko är fortfarande med. Ingen av de tre personerna har skrivit några inlägg inom gruppen.

Niikko säger att han efter att ha blivit kontaktad av Yle har läst inlägg men inte kommentarer på Facebooksidan. Han säger att han inte lade märke till några konstigheter.

- På basis av delade nyheter skulle jag inte börja fördöma gruppen. Det måste finnas forum där yttrandefriheten förverkligas eftersom samhället inte ger plats åt alla slags åsikter. Det är bara bra att människor får dela sina åsikter. Yttrandefriheten gäller alla, förutsatt att man inte bryter mot lagen, säger Niikko.

Juho Eerola, Mika Raatikainen och Mika Niikko.
Bildtext Sannfinländarana Juho Eerola, Mika Raatikainen och Mika Niikko.
Bild: Jarno Kuusinen / AOP, Perussuomalaiset, Jussi Nukari / Lehtikuva

Bland de aktiva inom de nationalistiskt sinnades allians finns ledande personer inom Soldiers of Odin och Finnish Defence League. Eerola säger att han förhåller sig till de här organisationerna på ett rätt neutralt sätt.

- Sannfinländarna som parti samarbetar inte med de här organisationerna, men en del av våra medlemmar känner säkert dem och vice versa, skriver Eerola per e-post.

Sannfinländarna har förnekat kontakter till extremiströrelser och i synnerhet till Nordiska motståndsrörelsen. Trots det finns det beröringspunkter.

I somras besökte en del aktiva medlemmar av den nationalistiskt sinnade alliansen Eerola i riksdagen.

Yle erfar att en av gästerna öppet stöder Nordiska motståndsrörelsen. Han har på sin Facebookprofil publicerat bilder av NMR:s logotyper och flygblad. En person med samma namn har också skrivit en artikel på nynazisternas webbsida. Man kan inte med säkerhet slå fast att det är samma person.

Eerola säger sig komma ihåg den här mannen från flera år tillbaka i sin hemstad Kotka, men att han inte visste att mannen öppet stöder NMR.

- Jag visste inte, men jag är inte överraskad, säger Eerola.

- Jag kommer inte ihåg vad som var avsikten med eller innehållet i träffen. Mest talade vi kanske om immigrationsläget och om splittringen av Sannfinländarna året innan.

Eerola säger att han strävar efter att träffa varje människa som vill besöka honom i riksdagen.

Yle har för den här artikeln gått igenom uppgifter om riksdagsledamöternas gäster under ungefär det senaste året. Det fanns inga andra kända nazister bland gästerna.

Inte första gången kopplingen väcker frågor

Riksdagens förvaltningsdirektör Pertti Rauhio säger att riksdagsledamöterna inte är förpliktade att på förhand granska bakgrunden för dem som besöker riksdagen.

- En annan fråga är vilka möjligheter de skulle ha att göra det, säger Rauhio.

- Man får besöka riksdagen. Bakgrunden kontrolleras om man ska börja arbeta här, säger Rauhio.

Det här är andra gången under sin tid som riksdagsledamot som Juho Eerola tvingas kommentera en fråga med koppling till NMR.
År 2011 kom det fram att Eerolas dåvarande assistent Ulla Pyysalo hade ansökt om medlemskap i NMR.

Pyysalo motiverade sin ansökan med att hon var besviken på beslutsfattarnas verksamhet.

Efter uppståndelsen tänkte Pyysalo först lämna uppdraget som assistent, men hon tänkte till slut om.

Eerola anser att det skulle ha varit galet att utesluta Pyysalo ur partiet bara för att hon tagit sitt förnuft till fånga. Pyysalo bestämde sig slutligen för att inte ansluta sig till nazistorganisationen.

Tidigare har den sannfinländska riksdagsledamoten Olli Immonen tillbakavisat misstankar om kopplingar till NMR.

Han och författaren Timo Hännikäinen stod år 2015 tillsammans med nynazister från NMR under en minnesstund vid Eugen Schaumans grav. Minnesstunden hade arrangerats av Suomen Sisu och av den nationalistiska nättidningen Sarastus ("Gryning").

Immonen är ordförande för Suomen Sisu, Hännikäinen är medlem i Suomen Sisu samt chefredaktör för Sarastus.

Vi återgår till de nationalistiskt sinnades allians. I den finns även före detta aktiva Sannfinländare.

Den mest kända av dem är Terhi Kieminki som är den informationsansvariga för alliansen. Hon dömdes år 2016 till böter för hets mot folkgrupp.

Kiemunki, som verkat som ordförande för Sannfinländarna i Tammerfors, uteslöts ur partiet av Sannfinländarnas partistyrelse. Hon sades upp också från jobbet som riksdagsassistent.

Styrelsen för Sannfinländarna i Tammerfors motsatte sig beslutet att utesluta Kiemunki. Medlemmar ur dåvarande styrelsen finns med även i de nationalistiskt sinnades allians.

Kiemunki säger att alliansens syfte är att erbjuda nationalistiska personer ett lättare sätt än parlamentarismen att påverka frågor. Hon anser att man i Finland på senare år har börjat förhålla sig på ett tråkigt sätt till fosterländska personer.

- Tonen är alltid anklagande om man är stolt över att vara finländare och inte godkänner den nuvarande politiken. Invandrarna ska inte beskyllas för invandringspolitiken. Man borde få en neutral debatt till stånd, säger Kiemunki.

Alliansens första synliga jippo var en marsch sommaren 2018 i Åbo till minne av offren för terrordådet i Åbo.

Kiemunki ledde marschen. Bakom henne marscherade en grupp nynazister från NMR. I evenemanget deltog också sannfinländare och minnestalet hölls av en medlem i Sannfinländarnas lokalorganisation.

Nazisterna höll en egen marsch före alliansens evenemang.
Kiemunki säger att alliansen bad nazisterna om hjälp med organiserandet av marschen.

- Det var ganska naturligt, säger Kiemunki.

Inom de nationalistiskt sinnades Facebookgrupp har man delat innehåll som nazistorganisationen har skrivit för sina egna sidor. I fjol stödde alliansen nynazisternas demonstration i Tammerfors i sociala medier.

Demonstrationen hölls några månader efter att tingsrätten i Birkaland hade förbjudit NMR. Som bäst ansöker NMR om besvärsrätt hos Högsta domstolen.

Kan alliansen samarbeta med NMR?

- Ja, vi kan. Vi är öppna för alla. Vi förbjuder inte deltagande eller ställer frågor om tidigare organisationsverksamhet. Jag tycker om att man talar människa till människa utan att döma någon enligt vart hen tillhör. Det vill säga, en person som hör till NMR och beter sig sakligt kan göra saker tillsammans med oss, säger Kiemunki.

Kan en NMR-medlem bli aktiv i er grupp?

- Sannolikt ja.

Texten baserar sig på A-studios artikel: Maahanmuuton vastustajien uusi ryhmä on koonnut yhteen odineita, perussuomalaisia ja natseja – Suljetusta Facebook-ryhmästä löytyi kolme kansanedustajaa.

Artikeln är översatt av Svenska Yles webbdesk.

Diskussion om artikeln