Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stora företag är allt mer beroende av uppstartsföretag

Från 2018
Slush 2018
Bildtext Slush 2018.
Bild: yle/ Patrik Schauman

En av trenderna på den stora teknologimässan Slush i Helsingfors den fjärde och femte december är att stora företag allt mer organiserat samarbetar med små uppstartsföretag.

Den bärande idén med Slush var från början att föra samman små uppstartsföretag med investerare. Men uppstartsföretag behöver inte bara pengar. De behöver också kunder.

- Det har lösts genom att storbolagen kommer till Slush med sina inköpare. Vanligen är det ju försäljarna som finns på mässor, men på Slush är det inköparna som står vid stånden på innovationstorget, säger Christian Lindholm.

Cristian Lindholm
Bildtext Christian Lindholm.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Han är vd för Korulab som är ett uppstartsbolag som gör programvara för klockor och en av grundarna av företagsacceleratorn Vertical som hjälper etablerade företag och uppstartsbolag att samarbeta.

Unga lockar storföretag till Finland

På Vertical har Christian Lindholm en bra utsiktspost över samarbetet mellan stora och små bolag.

- På en middag på måndagskvällen träffade jag till exempel representanter för två stora japanska multinationella bolag. De har kommit till Finland för att de har hört att det finns intressanta innovationer i Finland.

- De jämför Finland med andra innovationscentra som Israel, London och Silicon Valley, och ser att här händer någonting som är annorlunda än på andra ställen. Här är det nästa generation som innoverar.

Stora företag är intresserade av unga bland annat eftersom de representerar framtidens kunder. Slush kan också beskrivas som ett studerandetorg. Personalen byts ut varje år. Det finns 2000 frivilliga.

- På Slush finns en enorm entusiasm som man inte kan hitta på andra motsvarande mässor, säger Christian Lindholm.

Storföretag behöver uppstartsbolag

Orsaken till att de stora bolagen söker studerande och unga företagare är att de är allt mer beroende av dem.

- De ger dem en annan syn på framtiden. Genom att samarbeta med uppstartsbolag kan etablerade företag få en annan inblick i goda idéer, säger Christian Lindholm.

Kenneth Salonius
Bildtext Kenneth Salonius.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Christians Lindholms kollega på Vertical, Kenneth Salonius ser också en klar attitydförändring inom de etablerade bolagen.

- De söker efter nya sätt att samarbeta mera med andra bolag. Det handlar inte mera endast om att de stora företagen vill ha nya lösningar, utan de vill också förstå hur nya lösningar skapas i framtiden och i dag. Folk söker efter nya sätt att arbeta och nya sätt att hjälpa sina medarbetare att förstå den förändring som håller på att ske.

Robert Day är vice verkställande direktör för Pfizers immunologi- och informationsverksamhet i Västeuropa.
Bildtext Robert Day.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Samarbete kräver ett öppet sinne

Ett av de etablerade bolag som söker mer samarbete med uppstartsföretag på Slush är läkemedelsföretaget Pfizer.

- Jag ser verkligen en förändring i hur stora företag vill samarbeta med mindre. Vi har mycket expertis när det gäller den digitala och tekniska utvecklingen. Men varje gång vi har en ny medicin, kommer patienternas obesvarade behov att vara olika.

- Om vi kan hålla ett öppet sinne till vem vi samarbetar med kan vi arbeta tillsammans med bolag som kan ha mycket specifik teknologi som möter patienternas behov. Tillsammans kan vi arbeta för att förbättra livet för de patienter som använder våra mediciner, och det är vårt mål, säger Robert Day som är vice verkställande direktör för Pfizers immunologi- och informationsverksamhet i Västeuropa.

Ofta finns det ändå i stora bolag en kultur där man prioriterar egna projekt framom idéer som kommer utifrån.

Kenneth Salonius säger att personaladministrationen på stora bolag allt oftare får arbeta med att skapa nya lösningar inom bolagen.

Robert Day förstår vad han talar om och säger leende:

- Jag skulle säga att vi på Pfizer brukar handplocka de personer i vår organisation, och ibland handplockar de sig själva, som jobbar tillsammans med andra bolag. De har ett öppet sinne och är entusiastiska när det gäller nya idéer. Men man måste handplocka de rätta människorna i en organisation. Alla i Pfizer ser inte på samma sätt på samarbetet, men om vi lyckas välja rätt människor når vi rätt resultat.

Slush 2018
Bild: yle/ Patrik Schauman

Stora Enso hjälper Sulapac att minska plastavfall

Ett annat exempel på ett stort företag som målmedvetet samarbetar med små uppstartsföretag är Stora Enso.

Stora Ensos samarbetar bland annat med det lilla finländska uppstartsbolaget Sulapac.

Sulapac gör ett träbaserat bionedbrytbart material som kan ersätta plast i förpackningar.

Om förpackningarna till exempel kommer i havet, bryts de ner i motsats till plast som flyter omkring länge, och sedan faller sönder till mikroplaster.

Sulapacs vd och en av grundarna Suvi Haimi berättar att hon och två andra forskare hade undersökt biomaterial inom medicin i tio år i universitetsvärlden.

- Vi ville utnyttja vårt kunnande i förpackningsbranschen och vara med och lösa dagens stora problem. Och de stora mängderna plastavfall är verkligen ett stort globalt problem.

Därför utvecklade Sulapac sitt material så att det ska gå att använda i de flesta av de fabriker som i dag producerar förpackningar av plast.

- Vi behöver stora partners som Stora Enso för att kunna lansera våra produkter snabbare i en global skala. Vi kan inte rädda världen ensamma. Vi behöver många samarbetsparter och rätt typ av kunskap som kan kombineras på olika sätt. Då kan man rädda världen, säger Suvi Haimi.

Suvi Haimi och Marcus Dehlin.
Bildtext Suvi Haimi och Marcus Dehlin.
Bild: yle/ Patrik Schauman

På Stora Enso säger Marcus Dehlin som är direktör för affärsutveckling att det på marknaden finns ett tydligt intresse för produkter som ersätter fossilbaserade material med återvinningsbara och fullt nedbrytbara alternativ.

Nytt sugrör ska ersätta sugrör i plast

Stora Enso slöt därför för ett halvt år sedan ett samarbetsavtal med Sulapac där Stora Enso licensierar Sulapacs teknologi för att utveckla nya produkter.

- Nu har vi lanserat ett sugrör som ett exempel på en produkt som i dag görs av fossilbaserade produkter över hela världen. Vi vet att det varje år tillverkas miljarder sugrör. Sugröret är en utmanande produkt. Det har tunna väggar vilket kräver en hel del när det ska produceras, men fungerar bra som färdig produkt och möter de krav vi som företag har på nedbrytbarhet och bra effekt på miljön, säger Marcus Dehlin.

Stora Ensos och Sulapacs bionedbrytbara sugrör
Bild: yle/ Patrik Schauman

Nu kommer Stora Enso att ta kontakt med kunder som är intresserade av sugröret för att förfina produkten.

- Vi måste veta att den möter deras behov vad gäller hur den kan processas, standarder, dimensioner och så vidare. I stället för att göra produkten mer än klar gör vi den färdig nog att ta till marknaden. Nu skall vi finjustera detaljerna så den klarar sig så bra som möjligt, säger Marcus Dehlin.

Stora Enso samarbetar gärna med allt fler uppstartsföretag i framtiden.

- Vi ser framför oss en snabbare takt och ökad flexibilitet i sättet att arbeta. Vi hoppas också få tillgång till kompetens och resurser som vi inte har i dag. Den typen av samarbetsavtal vi har slutit med Sulapac visar ju faktiskt vad som är möjligt då dedikerade team samarbetar fokuserat.

Slush 2018
Bild: yle/ Patrik Schauman

Sulapac siktar in sig på burkar för kosmetika

Samtidigt fortsätter Sulapac också att utveckla sina egna produkter så som burkar för kosmetika.

- Nyckeln är att den inre ytan har en hinna av material som bryts ner långsamt. När den yttre sidan av burken kommer i direktkontakt med vatten börjar burken brytas ner.

Suvi Haimi lovar att burkarna i torra förhållanden håller i upp till tjugo år. Också om kosmetikan är en emulsion som innehåller vatten håller burken i flera år.

- Naturligtvis är vårt mål att så många kosmetikföretag som möjligt lanserar våra produkter, och i en nära framtid kommer vi att se sådana lanseringar. Chanel har gått in som investerare och vi är mycket nöjda över att vi har klarat av deras hårda kvalitetskrav. För tillfället har vi fyra globala kunder, men vi kan tyvärr inte ännu publicera deras namn.

Alperna i Schweiz
Bild: EPA/URS FLUEELER

Medusoil förebygger jordras i Alperna

Ett annat bolag som samarbetar med större bolag är det lilla Schweiziska bolaget Medusoil. Företaget har kommit på en ny metod att stabilisera mark som är utsatt erosion och risk för jordskred.

Risken för båda ökar med det allt extremare väder som klimatuppvärmningen för med sig.

- Två procent av all cement i världen används under marken. Det är ändå inte en särskilt bra lösning. Vi blandar jord med cement, men det hindrar jorden från att andas. Vatten kan inte tränga igenom marken utan stannar på ytan, viket orsakar översvämningar, säger Dimitrios Terzis som är en av grundarna och vd för Medusoil.

Dimitrios Terzis
Bildtext Dimitrios Terzis.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Medusoil har under sina hittills åtta månader arbetat hårt på att etablera kontakter med stora byggföretag.

- Vi har utvecklat en naturlig mekanism som med hjälp av jordens naturliga mikroorganismer förvandlar jorden till stenar. Det gör vi genom att pumpa en speciell vätska in i jorden. Det är mycket enklare att göra än att pumpa cement i jorden vilket kräver extremt högt tryck.

Vår vätska utnyttjar urinämne och de mikroorganismer som naturligt finns i jorden för att skapa kalsiumkarbonat. Resultatet blir en slags kalksten som stabiliserar husgrunder och jordlager.

I samarbete byggfirmor har Medusoil redan stabiliserat 4000 ton jord. Det motsvarar ungefär 150 meter väg till fem meters djup.

Ofta har det handlat om branta sluttningar i Schweiz som hotar att rasa under kraftiga regn. Då måste man identifiera det jordlager som är bräckligt, borra hål ner till det och stabilisera det.

- I en liten by 60 kilometer norr om Lausanne hade en sluttning rasat och 13 meter tjock jord blockerade 50 meter väg. All jord måste forslas bort och resten av sluttningen stabiliseras för att förhindra liknande ras i framtiden, säger Dimitrios Terzis.

Diskussion om artikeln