Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hungerdagsinsamlingen drog in närmare 3 miljoner euro i Finland - hjälpte akut katastrofdrabbat Indonesien

Från 2018
En bild på två personer som sysslar med nödhjälp i Indonesien, de håller i förnödenheter.
Bildtext Katastrofhjälp på Sulawesi där Röda korset uppskattar att 160 000 människors hem förstördes.
Bild: Benjamin Suomela / Finlands Röda Korset

I år donerade finländarna sammanlagt 2,8 miljoner euro till Finlands Röda Kors hungerdagsinsamling.

Behovet av donationshjälp var stort efter att Indonesien hade drabbats av ett jordskalv i augusti. För tillfället ser Finlands Röda Kors till att hjälpen når fram till de områden som drabbats av naturkatastrofen.

- Tack vare donatorer och frivilliga insamlare kunde vi sända hjälp till Indonesien omedelbart efter katastrofen, säger Anna Laurinsilta som är chef för medelanskaffning på Finlands Röda Kors.

Finlands Röda Kors och Danmarks Röda Kors sände tillsammans medel för en logistikenhet som fördes till de drabbade områdena. Enheten tog emot hjälpförnödenheter och såg till att de lagrades och transporterades till rätt ställe.

Insamlingsbössor till Röda Korset.
Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist

Logistikerna är en del av internationella Röda Korsets biståndsoperation. De ser till att bland annat sjukvård och nödinkvartering ordnas för dem som förlorat sina hem.

För tillfället deltar Röda korset också i arbetet att bygga tryggare bostäder för dem som förlorat sina hem.

- På grund av lerskreden och andra risker vill man göra stora planändringar i området, så att det inte mera anläggs ny bosättning på de farliga områdena. Röda Korset säkerställer att människorna får tillräckligt stöd i den förändring som är på kommande, säger Andreas von Weissenberg som har lett Röda Korsets biståndsoperation på plats.

Nio finska logistikproffs har deltagit i operationen i Indonesien.

Fjärde bästa insamlingsresultatet

I år ordnades hungerdagsinsamlingen för 38:de gången. Årets insamling gav det fjärde bästa resultatet i Hungerdagens historia.

-Det fina resultatet berättar att människor vill hjälpa offren för katastrofer, konstaterar Anna Laurinsilta.

Under Hungerdagen samlar Finlands Röda Kors in pengar till en katastroffond. Pengarna används sedan för att hjälpa olycks- och konfliktoffer i Finland och ute i världen.

Källa: Röda Korsets pressmeddelande

Diskussion om artikeln