Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Enkät: Finland stängdes – hur påverkar corona dig?

Från 2020
Bildkollage med temat coronavirus. Tom butikshylla, människa i skyddsdräkt, distansjobb laptop och leksaker, regeringens presskonferens.
Bildtext Svenska litteratursällskapet i Finland vill utreda hur oroade människor blir och hur coronapandemin påverkar våra liv.
Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Berätta hur du upplever undantagstillståndet och hur det påverkat ditt liv och din vardag.

Med tanke på den framtida historieskrivningen och forskningen kring det som nu händer, samarbetar Svenska Yle med Svenska litteratursällskapet i Finland som samlar in folks berättelser kring coronakrisen.

Svenska litteratursälllskapet i Finlands (SLS) arkiv samlar in upplevelser av undantagstillståndet, åtgärder och följder av att hindra spridningen av covid-19.

Har corona dykt upp i barnens lekar?

När svaren är insamlade kommer vi på Svenska Yle att publicera en del av berättelserna anonymt på svenska.yle.fi.

Du behöver alltså inte vara rädd för att någon kan känna igen dig ifall en del av din berättelse publiceras av oss.

Berättelsen återges inte så att någon enskild person eller händelse kan kännas igen.

Finlands regering har utlyst undantagstillstånd. Ett omfattande åtgärdspaket för att bromsa spridningen av covid-19 är i kraft fram till den 13 april.

Under våren 2020 har nyheterna om coronavirusets spridning och insatser för att stoppa dess framfart präglat nyhetsförmedlingen.

Vilka källor litar du på?

Sedan andra världskriget har inget haft så genomgående påverkan på samhället, så väl globalt som på lokalnivå.

Berätta hur du upplever situationen

Hur är det att leva i en tid av ovisshet och osäkerhet? Hur påverkar det våra känslor och våra liv rent praktiskt? Hur hanterar vi informationsflödet? Hittar vi sammanhållning när vi uppmanas till social distans?

Insamlingen pågår tillsvidare.

Du hittar frågelistan på SLS:s hemsida via denna länk.

Ökar samarbetsvilja och kreativitet eller ser man ökade klyftor och själviskhet?