Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Övis ska börja ta emot barn med särskilda behov – nytt avtal mellan Vasa stad och Åbo Akademi

Från 2018
Romeo med mamma Nadia Boussir vid Vikinga skola i Vasa.
Bildtext Romeo med mamma Nadia Boussir efter första skoldagen vid Vikinga skola i Vasa.
Bild: Privat

Tidigare har det inte funnits något avtal mellan staden och skolan och det gjorde bland annat att Romeo inte kunde börja i Övis i höstas, trots att hans föräldrar ville det.

Vasa stad och Åbo Akademi har kommit överens om att elever med behov av särskilt stöd ska få gå i Vasa övningsskola.

- Avtalet förtydligar situationen och garanterar, att alla elever behandlas jämlikt. Enligt avtalet kan också Vasa övningsskola ge lagstadgat stöd till de elever som behöver det, säger Vasa stads bildningsdirektör Christina Knookala i ett pressmeddelande.

Övis blir närskola

Avtalet mellan Vasa stad och Åbo Akademi innebär bland annat att Vasa övningsskola i fortsättningen ska fungera som närskola och ha ett eget elevupptagningsområde. Därför är skolan i och med avtalet skyldig att ordna samma stöd för eleverna som andra skolor.

En av orsakerna till att Övningsskolan inte ansåg sig kunna ta emot elever med behov av särkilt stöd var att statliga övningsskolor inte får extra resurser för att ordna det stöd som eleven behöver.

Staden deltar i kostnaderna

I det nya avtalet har man kommit överens om att Vasa stad deltar i kostnaderna vid undervisningen för elever med förlängd läroplikt.

- I det nya avtalet har man också definierat de fall, där som exempel en elev som har förlängd läroplikt och kan delta i den allmänna undervisningen, i ett sådant fall står Vasa stad för hälften av lönekostnaderna för ett skolgångsbiträde, säger skoldirektör Marianne West i ett pressmeddelande.

Diskussion om artikeln