Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Storkyros önskan om att byta landskap går framåt – kommuner säger ja till bytet

Från 2018
Uppdaterad 09.12.2018 16:13.
Kyro älv i Storkyro.
Bildtext Arkivbild. Kyro älv i Storkyro.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Storkyros strävan att lämna Österbottens förbund och i stället bli en del av Södra Österbottens förbund går framåt. Inkommande vecka tar Korsholm, Malax, Närpes och Kristinestad ställning till Storkyros önskemål.

I november lämnade Storkyro kommun in en anhållan till Statsrådet om att kommunen från början av år 2020 skulle överföras från landskapet Österbotten till landskapet Södra Österbotten.

Hela processen med att byta landskap inleddes den tionde december 2015 då kommunfullmäktige i Storkyro beslöt att kommunen borde höra till landskapet Södra Österbotten.

Beslutet kom i samband med att kommunen skulle ge ett utlåtande om bland annat regeringens förslag till social- och hälsovårdsreformen.

Lång procsess

Beslutet att ansöka om landskapsbyte motiverades med att Storkyro hör till Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt och att Storkyro tillsammans med Seinäjoki sedan 2009 bildat ett samarbetsområde för primärhälsovården.

Dessutom söker sig Storkyroborna oftast till Seinäjoki för att handla.

Eftersom Storkyro kommun är nästan helt finskspråkig (98,6 procent av befolkningen) finns det också språkliga skäl till att Storkyro skulle höra till landskapet Södra Österbotten.

Om Storkyro skulle vara kvar i landskapet Österbotten efter landskapsreformen skulle invånarna i Storkyro vara en språklig minoritet i landskapet Österbotten.

Storkyro kommun motiverar också sin önskan om att byta landskap med att Storkyro kommun mot sin vilja år 1993 överfördes till landskapet Österbotten.

Bytet motiverades då med att alla kommuner i hela Kyrolandets region skulle höra till samma landskap.

Bytet framflyttat

Regeringens ministerarbetsgrupp för vård- och landskapsreformen godkände i maj 2016 att Storkyro kommun överförs till landskapet Södra Österbotten från början av år 2019.

Eftersom vård- och landskapsreformen har skjutits upp till år 2021 förskjuts tidtabellen för de kommuner som vill byta landskap.

Storkyro anser att det är oskäligt att tidpunkten för det eventuella landskapsbytet skjuts fram ända till år 2021, då landskapsreformen beräknas träda i kraft.

Man anser att framflyttningen av bytet av landskap redan nu har medfört bekymmer för kommunens verksamhet och utveckling, för kommuninvånarna och för de företag som verkar i kommunen.

Som exempel på bekymmer nämns landskapsplaneringen, projektverksamhet och Fpa-skjutsarna till och från sjukhuset i Seinäjoki, som måste beställas från olika förmedlingscentraler.

Om Storkyro byter landskap kommer det inte att påverka indelningen i valkretsar.

Godkänner byte

Finansministeriet vill ha utlåtanden om Storkyros byte av landskap före den 21 december.

Kommunstyrelserna i Korsholm, Malax, Närpes och Kristinestad tar upp frågan på sina möten inkommnade vecka och enligt beredningarna godkänner alla tre kommuner bytet av landskap.

Kommunerna konstaterar att Storkyro kommun är med på flera håll i samarbetet i Vasaregionen och man hoppas att samarbetet fortsätter.

Uppdaterad 9.12 med att också stadsstyrelsen i Närpes tar upp frågan.

Diskussion om artikeln