Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

"Förut var det bara att knacka på och ta en kaffe hos kommundirektören, nu är det lite längre väg" - vintertid kapas vägen mellan Iniö och resten av kommunen

Från 2018
Iniö kyrka
Bildtext Arkivbild, 2016.
Bild: Yle Åboland

Med sina kring 200 invånare är Iniö den minsta av de forna kommunerna som i dag utgör Pargas stad.

Då Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas slogs ihop för snart tio år sedan bildades Väståbolands stad, som senare antog namnet Pargas efter en omröstning bland invånarna. Pargas har i dag cirka 15 000 invånare.

Kring 200 av invånarna bor i Iniö som är den minsta kommundelen och också ligger längst bort från Pargas centrum.

Janne Gröning är Iniöbo sedan millennieskiftet och ordförande för föreningen Pro Iniö som jobbar för ett levande samhälle. Då Gröning nu tänker tillbaka på tiden då det förhandlades om kommunsammanslagning, minns han att få var heta på gröten, men att det upplevdes som att det inte fanns några alternativ.

- Alla var ju nästan emot det, men vi är en så liten enhet. Vi tänkte väl att vi inte har någon chans att klara oss ensamma, för det skulle ju dras ner på skärgårdsandelarna, minns Gröning.

- Så det var nog jättesvårt, vi var väl egentligen tvungna att gå med.

Janne Gröning
Bildtext Janne Gröning.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Ett annat möjligt alternativ kunde ha varit att istället gå samman med Gustavs i norr. Men eftersom Gustavs är en finskspråkig kommun var det inte ett populärt alternativ, så det fick bli Väståboland.

Rolf Schwartz är Iniöbornas man i Pargas stadsfullmäktige. Schwartz kör taxi i Iniö och är ordförande för Pargas stads bildningsnämnds svenska sektion.

Minns du vad du tänkte om sammanslagningen då den skulle äga rum.

- Det var väl inget stort jubel, men det var ändå inte en så stor sorg. Lite ledsen över det kanske man var, för stunden i alla fall. Känslomässigt var jag i alla fall emot det, säger Schwartz.

Rolf Schwartz
Bildtext Rolf Schwartz.
Bild: Yle/Nina Bergman

Ett orosmoment gällde att ingå i en kommun där många beslut gällande den egna orten skulle fattas av helt andra personer än Iniöborna själva.

- Man oroade sig för att lokalkännedomen hos beslutsfattarna skulle försvinna, säger Schwartz.

- Förut var det bara att knacka på och ta en kaffe hos kommundirektören, nu är det lite längre väg. Avståndet är nu mycket längre till tjänstemän och beslutsfattare, då var de ju grannar.

Antonia passerar Söderby hamn i Iniö
Bild: YLE/ Linus Hoffman

10 år som en del av Pargas - hur blev det?

Men hur blev det sedan, i 2010-talets Iniö? I dag tampas flera skärgårdsorter inom Pargas stad med avfolkning. Det föds få barn, och inflyttningen är blygsam.

- Det blir färre och färre invånare överallt, vi har alla samma problem här ute, säger Gröning.

Kommunerna som gick med i en sammanslagning belönades med så kallade morotspengar. I iniö satsades de här pengarna på Norrby gästhamn. Ett lyckat val, tycker Gröning.

- Den har ju varit jättebra och populär, den har varit full med båtar varje sommar.

- Man måste ju få turister till Iniö, så de kan upptäcka att de kanske kunde flytta hit.

Tove Mattsson
Bildtext Invigning av gästhamnen, 2013.
Bild: Yle/Linus Hoffman
Norrby Gästhamn.
Bildtext Norrby gästhamn.
Bild: Yle/ Åke Röblom

Samtidigt hade Gröning gärna sett att man lagt en del av pengarna på att bygga bostäder. Eventuella inflyttare har svårt att hitta tak över huvudet.

- Man kunde ha byggt lite mera, kanske radhus, för att få inflyttning. För nu finns det ingenstans att flytta. Radhusen är fulla, de privatägda gamla husen vill man inte sälja och det är svårt att köpa tomt.

Frågan är om trenden kunnat stävjas mera effektivt inom en egen självständig kommun, eller om utvecklingen varit den samma.

- Det är svårt att säga. Förr jobbade man nog för sitt Iniö på talko och så, men den talkoandan har nog försvunnit lite nu, säger Gröning.

- Man vet ju aldrig, skulle man ha fått så mycket skärgårdsandelar att man skulle ha klarat av att bygga mera, det vet man inte. Världen har ändrat mycket på tio år.

Gröning får medhåll av Schwartz gällande talkoandan på orten.

- Förr gjorde man mera för kommunen, men nu är det mer att man gör för Pargas och då tappar man lite gnistan eller vill ha betalt, säger Schwartz.

En karta över Iniö
Bild: Google

Överlag tycker Gröning att det mesta fungerar rätt så bra.

- Skolan, daghemmet och biblioteket har vi fått renoverade, det är ju jättefint. Och förbindelserna fungerar ganska bra, förutom till Kolko, där har de lite problem.

Schwartz ser också orsaker till beröm.

- Skolan har fått bra stöd, och det har gjorts stora investeringar.

- Helheten är helt okej, och det finns aktiva lokala byaföreningar som håller i gång.

färja till iniö
Bild: Yle/Johanna Ventus

Lång väg till Pargas centrum

Avståndet mellan Iniö och centralorten Pargas är långt. Fågelvägen är det drygt 50 kilometer mellan Norrby i Iniö och stadshuset i Pargas centrum. Men att ta sig dit längs med väg och över vatten tar flera timmar i anspråk.

- Nagu, Korpo och Houtskär, de är liksom en naturlig fortsättning på Pargas. Men Iniö ligger inte på samma linje, konstaterar Gröning.

Största delen av året går vägen till Iniö från Pargas genom S:t Karins, Åbo, Reso, Virmo, Vemo, Tövsala och Gustavs. Förbindelsebåten mellan Houtskär och Iniö trafikerar dagligen sommartid. På vintern åker förbindelsebåten från Iniö till Houtskär en gång i veckan.

Karta över Pargas.
Bild: Yle

Också Schwartz lyfter fram att Iniö är ganska isolerat från resten av staden. Satsar man på något i Pargas eller Nagu, är det sällan Iniöborna som tar del av det. Tandläkartjänster köper man från Tövsala och jouren i Åbo är närmast.

Till fördelarna med en större kommun räknar Schwartz ett bredare nätverk för kommunalt anställda.

- Skolan har fått mycket stöd och rektorerna har ett bra nätverk med varandra.

- Samma på sociala sidan, det fungerar väldigt bra med bredare nätverk och stöd som de anställda får. Så jag skulle säga att det i det stora hela är bra saker som har hänt.

Skylt som välkomnar till Iniö.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Bostadsbristen en viktig nöt att knäcka

Rolf Schwartz upplever att man nog lyssnar på Iniöbornas åsikter inom Pargas stad.

- Jag skulle nog säga att det ganska bra tas i beaktande, säger Schwartz.

Av staden önskar Schwartz mer synlighet för Iniö och åtgärder med tanke på bostadsläget.

- Satsa mera på boende och försöka marknadsföra mer för inflyttning. Och lyft fram alla områden och deras styrkor mera specifikt också på stadens hemsida.

Iniö.
Bild: Yle/Christa Mäkinen

Också Gröning flaggar för en satsning på inflyttning. Han skulle gärna se ett större intresse för att lösa bostadsproblemen från Pargas stads sida.

- Inflyttning är prioritet ett. Utan inflyttning går det inte så hemskt länge mera. Och vi får inte inflyttning om vi inte har bostäder, slår Gröning fast.

Gröning hoppas på gott samarbete mellan de olika kommundelarna.

- Samarbete är viktigt. Om vi inte klarar av att samarbeta ser det dåligt ut. Samarbete är det enda som räddar oss, säger Gröning.

Diskussion om artikeln