Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo tror på tågtrafik mellan Nickby och Kervo redan om sex år - HRT skeptisk

Från 2018
Junaliikenne, rautatieasema, työmatka, paikallisjuna
Bildtext Sibbo hoppas på tågtrafik mellan Nickby och Kervo kring 2020.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Helsingforsregionens trafik (HRT) tror inte att persontågstrafiken mellan Nickby i Sibbo och Kervo kan komma igång förrän tidigast 2028.

Det framkom under ett möte som Samlingspartiet i Sibbo arrangerade.

Under mötet konstaterade Tero Anttila, som leder HRT:s kollektivtrafikavdelning, att trafiken kan börja löpa tidigast 2028 och senast 2038.

I Sibbo kommun är fullmäktigeordförande Heikki Vestman (Saml) betydligt mer optimistisk.

- Jag tror att det är fullt realistiskt att tågen rullar redan efter 2020, precis som det står i kommunens strategiska mål. Mellan åren 2020 och 2030 ska nog tågen börja rulla och jag tror att det faktiskt är närmare år 2020 som gäller, säger Vestman.

Kommunens tillväxt avgörande

En av orsakerna till att det kan gå snabbt att få igång trafiken är enligt Vestman att tidtbellen är beroende av kommunens tillväxt som nu är stark.

- Tillväxten är i kommunens händer och inte i HRT:s eller landskapets händer. Det innebär att kommunen till åtminstone den delen har nycklarna, säger Vestman.

Just nu försöker Sibbo kommun påverka den så kallade MAL- planen, det vill säga Nylands markanvändnings-, boende- och trafikplan.

- Vi arbetar nu på att försöka få Nickby-Kervo-banan med i den projektkorg som prioriteras framom andra och vars projekt ska förverkligas före 2030, säger Vestman.

Vestman konstaterar att projektet hittills varit med i den korg vars projekt ska förverkligas före 2050.

- Sibbo kommun har nu tillsammans med HRT jobbat på att uppdatera den utredning som avser persontrafiken mellan Nickby och Kervo och i den framkommer att banan är lönsam och möjlig att få igång före 2030, berättar Vestman.

En järnvägsräls.
Bild: Yle/Petra Thilman

En delseger för Sibbo

Ett faktum som pekar på att det faktiskt kan bli aktuellt med persontrafik mellan Nickby och Kervo, är att också HRT nu ser positivt på möjligheterna att få igång trafiken.

- Det är första gången som HRT nu anser det vara fullt möjligt att få igång persontrafiken före år 2030. Det här är, om nu inte en delseger, så åtminstone ett mål, säger Vestman.

Det är dessutom inte alla projekt som kan få en så bra start som projektet med persontågtrafik på sträckan Nickby-Kervo eftersom mycket av det som behövs redan finns färdigt.

Rälsen är i gott skick och elektrifierad och det som krävs är i stort sett att bygga några stationer med perronger och parkeringsplatser för pendlarnas bilar.

- Ingen kan förstås ändå säga vilket årtal trafiken kan komma igång, men kommunen arbetar för att det ska kunna ske så tidigt som möjligt, redan mellan 2020 och 2025, säger Sibbo kommuns styrelseordförande Kaj Lindqvist (SFP).

HRT skeptisk till kommunens tillväxtprognos

När trafiken kan komma igång har också att göra med hur mycket invånarantalet ökar i Sibbo.

- HRT tror inte på våra prognoser om en tre procent stor befolkningstillväxt, men när man ser utvecklingen just nu och ser till de byggnadslov som är beviljade, så kommer invånarantalet att öka med i stort sett den procenten förutsatt att alla byggprojekt förverkligas, säger Lindqvist.

I MAL-planens utkast är inte Nickby-Kervobanan med. Där står det att läsa att Sibbo kommun och Kervo stad bara utreder förutsättningarna och tidtabellen för en eventuell persontågtrafik mellan Sibbo och Kervo.

Järnvägsspår.
Bildtext Järnvägsspåret finns redan och banan är också elektrifierad.
Bild: Matilda Salo / Yle

Bostadsområden på båda sidor om gränsen ska växa

Tidigare har den största befolkningstillväxten i Sibbo skett i Söderkulla. Nu fokuseras tillväxten norröver.

Det här betyder enligt Lindqvist att förutsättningarna för persontågtrafik från Nickby märkbart ökar.

- Under nästa år ska ju detaljplanen för Tallmo bli färdig vilket möjliggör 2 000 invånare, Sibbo ådal byggs nu och kommer att resultera i 1 000 invånare och efter det följer ännu detaljplanen för Nickby gårds områden plus att Nickby centrum ska byggas tätare, förklarar Lindqvist.

Också Kervos stadsdel Ahjo, på gränsen till Sibbo, kommer att växa i och med att staden ska göra upp en ny detaljplan på området.

- Vi räknar med att år 2025 ha totalt 10 000 nya invånare på de områden som skulle dra nytta av persontågtrafik mellan Nickby och Kervo, säger Lindqvist.

Kommunens utlåtande om MAL-planen ska lämnas in till HRT den 15 januari.

- Vi tror på det här projektet och vi arbetar för att det ska gå snabbare att få igång trafiken än vad man tror att är möjligt från HRT:s sida. Vi siktar på 2025, säger Lindqvist.

Diskussion om artikeln