Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

”Det finns bara ett tunnelprojekt” - Peter Vesterbacka vidhåller att tunneln till Tallinn står klar julen 2024

Från 2018
Peter Vesterbacka med spade i handen.
Bild: Yle / Derrick Frilund

Tidtabellen håller: Om allra senast sex år kan man ta tåget från Helsingfors eller Esbo till Tallinn. Det hävdar entreprenören Peter Vesterbacka, vars tunnelprojekt för en vecka sedan fick sin första externa finansiering.

- Nog är det realistiskt. Vi räknar med att kunna börja borra på allvar år 2020. Sedan tar det ett par år att borra klart tunnlarna, säger Vesterbacka.

Pappersarbetet är på gång både på den finska och den estniska sidan, säger Vesterbacka. Han påpekar att processen inte alls är så invecklad som en del låter förstå.

- Folk har sagt till mig att hej, Peter, du måste förstå att det tar minst 10 år bara att planera. Nå, det tog ett halvår. Samma sak med tillstånden. Det finns inte inskrivet i några lagar att det ska ta väldigt länge, utan det går att göra snabbare. Vi gör mycket parallellt.

Berner: Miljökonsekvensbedömningarna tar 5-6 år

Parallellt med Vesterbackas projekt pågår ett motsvarande statligt, där även Helsingfors stad är delaktig. Utredningen beviljades år 2016 EU-stöd. I början av december 2018 konstaterade trafik- och kommunikationsminister Anne Berner att man måste skynda långsamt.

Berners tidtabell går stick i stäv med Vesterbackas; då Vesterbacka ämnar ha en färdigställd tunnel om sex år menar ministern att det tar fem till sex år att genomföra de nödvändiga miljökonsekvensbedömningarna.

I Hufvudstadsbladet konstaterade Berner att man välkomnar samarbete och extern, privat finansiering, men att infrastrukturprojekt av denna omfattning måste ha en stark statlig uppbackning.

30 procent av finansieringen kommer att vara genom direkt investering i företaget, 70 procent lån

Peter Vesterbacka

Enligt Vesterbacka finns det inte två projekt, utan ett: det han står bakom.

- Hon [Anne Berner] sade ju att det bara finns ett projekt – och det är det här. Det är klart att vi måste ha ett nära samarbete, och det har vi med staten och städerna, säger Vesterbacka.

Vesterbackas tunnelprojekt har för en vecka sedan fått sin första externa finansiering, 100 miljoner euro, som kommer från ett företag i Dubai.

Vesterbacka uppskattar att en stor del av finansieringen kommer att komma från Asien, framför allt Kina. Budgeten ligger på omkring 15 miljarder euro.

- 30 procent av finansieringen kommer att vara genom direkt investering i företaget, 70 procent lån, säger Vesterbacka.

Diskussion om artikeln