Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Kolla dina nätköp - om du köper produktförfalskning begår du ett brott och produkterna kan vara skadliga

Från 2018
Uppdaterad 18.12.2018 08:07.
Person handlar på nätet.
Bildtext Att köpa produktförfalskningar är både förbjudet och kan vara farligt. Förfalskad elektronik kommer inte med några garantier om säkerhet, och till exempel kortslutning kan vara ett resultat av det. Och vems är då ansvaret?
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Det lönar sig inte att köpa produktförfalskningar, varken för konsumenten eller för samhället i övrigt. Orsakerna är många, bland annat kan de vara farliga och skadliga för hälsan.

Aldrig någonsin har vi finländare köpt så mycket på nätet som vi gjort det senaste kvartalet.

Indexet har nått nya nivåer och nu shoppar finländaren för i genomsnitt 219 euro per varukorg, medan motsvarande summa tidigare länge var kring 110 euro.

I och med julhandeln kommer indexet antagligen att stiga ytterligare.

Tullen har fullt sjå med att stoppa nätköp som är produktförfalskningar och som kränker de immateriella rättigheterna (IPR).

Ingen vet riktigt hur stor andel av nätköpen som är olagliga, man vet det inte ens på EU-nivå.

Försök att ta reda på

Men det är inte alla gånger så lätt som konsument att veta om man köper en förfalskning eller äkta vara.

- Om ett känt varumärke eller motsvarande säljs alldeles för billigt ska varningsklockorna ringa, säger tullöverinspektör Esa Lindqvist vid finska tullen.

Med andra ord, om det låter för bra för att vara sant så är det heller inte sant.

Men fallgroparna är många, för också förfalskningarna kan kosta lika mycket som den äkta varan.

Och då vi köper över nätet är det givetvis svårt att kolla kvalitet och förpackning för att avgöra om det handlar om en förfalskning eller inte.

- Men man kan kolla efter om varorna saknar hologram eller kontrollnummer. En logo kan också vara felskriven, berättar Lindqvist.

Konsumenten kan och bör också ställa frågor om leveranskedjan av tillverkaren.

Tullens symbol
Bildtext Tullen har rätt att förstöra produkter som är förfalskade och strider mot de immateriella rättigheterna eftersom privatpersoners köp på nätet utgör kommersiell verksamhet.
Bild: YLE

Varning för olyckor

Förfalskade produkter kan utgöra en fara för hälsan och den allmänna säkerheten.

Särskilt riskfyllda är mediciner, reservdelar till fordon och elektrisk utrustning.

- Köp mediciner bara från nätapotek med gott rykte som kräver recept om det är fråga om receptläkemedel.

Eftersom produktförfalskningar saknar säkerhetskontroller och det inte heller finns någon tillförlitlig forskningsbaserad information om dem, finns det många risker med köpen.

- Kläder kan antändas eller orsaka allergi. Från leksaker kan delar lossna eller så kan skadliga ämnen avsöndras.

Lindqvist berättar att de material som används i värsta fall kan orsaka cancer.

Om ett känt varumärke eller motsvarande säljs alldeles för billigt skall varningsklockorna ringa

Förfalskade delar i fordon kan leda till felfunktioner och olyckor.

- Förfalskad teknik kan åstadkomma kortslutningar och fara för användaren.

Eftersom en förfalskad produkt inte har någon garanti finns det heller ingen som bär ansvaret om produkten går sönder eller orsakar skada.

Fängelse och böter

I princip kan man som konsument göra sig skyldig till köp av produktförfalskningar utan att veta om det.

- Man bör försöka kolla upp produkten i fråga på hemsidan.

Vad kan man då får för straff?

- För brott mot immateriella rättigheter kan man dömas till fängelse i högst två år, men vanligtvis handlar det om böter.

Tullen kan också förstöra förfalskade produkter eftersom privatpersoners köp på nätet utgör kommersiell verksamhet.

Tullen kan alltså stoppa nätköp från att föras in i landet och då inleda en process mot konsumenten för att utreda om immateriella rättigheter har kränkts.

- Det kan alltså hända att man aldrig får de varor man redan har betalat för.

Händer vid tangentbord.
Bildtext Också piratkopior av musik, dataprogram, filmer och liknande är förbjudna att köpa och man kan därför bötfällas för det.
Bild: HASSINEN

Organiserad brottslighet bakom

Lindqvist påminner om att ifall man beställer piratkopior av musikupptagningar, dataprogram, filmer och liknande produkter även om det bara är för eget bruk, så är det förbjudet och man kan få böter.

Men det handlar inte bara om individen.

Köper man produktförfalskningar uteblir dessutom skatteinkomster och man bidrar till att understöda tvivelaktiga affärsverksamheter.

- Produktförfalskningarna är en bransch som omsätter jättestora summor som används till att finansiera organiserad brottslighet. Jag tror inte att någon vill bidra till det.

Utöver det äter förfalskningarna också upp marknaden för äkta produkter och berövar upphovsmakarna deras arbetsinkomst.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln