Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo investerar för tiotals miljoner de kommande åren - drar samtidigt åt svångremmen inom servicen

Från 2018
Uppdaterad 11.12.2018 06:42.
En ledsen spargris på två handflator.
Bildtext Lojo både sparar och satsar samtidigt.
Bild: Mostphotos

Lojo stad har i många år levt över sina tillgångar, men har samtidigt investerat för lite. Så beskriver Lojos stadsdirektör Mika Sivula de utmaningar Lojo står inför de kommande åren.

- Man kan sammanfatta vår budget med att vi fortsätter investera stort, men samtidigt sparar vi på driften för att ha råd att betala för investeringarna, säger han.

Fullmäktige ska på onsdag (12.12) godkänna budgeten för nästa år. Men det är en budget som kanske inte håller ett helt år.

Politikerna i Lojo håller nämligen på med ett sparprogram som ska behandlas i nästa år. Det sparprogrammet kommer med stor sannolikhet leda till att budgeten för nästa år rivs upp, säger Sivula.

- På vårt bord har vi nu säkert tusen olika förslag på större och mindre åtgärder. Helt klart är att det aldrig handlar om trevliga saker. För oss gäller det nu att försöka hitta det som är minst illa.

Pengarna räcker inte till allt. Vi måste också besluta vad vi är beredda att avstå från

Sivula säger att budet till alla sektorer är att se över vilken verksamhet som kan läggas ned och vilken man kan skära i.

- Klarar vi oss till exempel med färre anställda, säger han.

När alla förslag finns framtagna gäller det för politikerna att föra en värdediskussion och besluta vad Lojo stad ska satsa på, säger Sivula.

- Pengarna räcker inte till allt. Vi måste också besluta vad vi är beredda att avstå från.

Investeringarna tynger

Om man bara tittar på budgetförslaget för nästa år så är det ingen katastrof, säger Mika Sivula.

- Resultatet visar på ett underskott på nästan en miljon euro. Men i en driftsbudget som rör sig på totalt 300 miljoner är ett år med ett minus på en miljon euro inget problem. Dessutom är årsbidraget på 16 miljoner euro historiskt sett mycket bra.

Problem blir det däremot då behovet av investeringar är så massivt som det är i Lojo. Investeringarna ska betalas bort under de kommande åren, tillägger han.

Två hus byggda av sedlar och en hjälm som lutar på en mynthög.
Bildtext Investeringar i byggnader kostar skjortan i Lojo.
Bild: Mostphotos / Simone Voigt

I budgetförslaget för nästa år finns investeringar på 35 miljoner euro. I förslaget till ekonomiplan som sträcker sig ända till år 2025 finns investeringar på mellan 49 och 13 miljoner euro årligen.

De största investeringarna krävs för skolnätet där många skolor har dålig inneluft. Samtidigt minskar antalet elever i dramatisk takt, vilket utgör sin egen utmaning i sammanhanget.

- När antalet nya förstaklassare nu ligger på cirka 500 per år har det de senaste åren bara fötts cirka 350 barn. Det märks först inom småbarnspedagogiken. Det betyder att vi har dragit in på antalet dagisplatser och minskat på personalen inom sektorn, säger Sivula.

Försöker satsa förnuftigt

Sivula säger att staden nu investerar i skolor enligt principen att man satsar på de största enheterna som med stor sannolikhet också behövs i framtiden.

Dessutom gör man samtidigt skolorna till allaktivitetshus där det finns annan service såsom bibliotek och daghem.

I centrum berörs svenska Solbrinkens skola och svenska daghemmet Laban. De får plats i nybygget Laurentiushuset som kommer till Lojo centrum.

- Jag tror det här en stor förbättring både för småbarnspedagogiken och undervisningen på svenska i Lojo centrum, säger Sivula.

Solbrinkens skola i Lojo.
Bildtext Solbrinkens skola ska finnas tillsammans med dagiset Laban i det nya Laurentiushuset.
Bild: Yle/Monica Slotte-Wallenius

Bygget ska påbörjas nästa år och budgeten går lös på över 20 miljoner.

Framtiden för Virkby skola är ännu öppen och eventuella tillbyggen vid Källhagens skola har för tillfället lagts på is.

Nya invånare behövs

Lejonparten av investeringarna i Lojo går till skolorna. Men staden satsar också en del på annat där målet är flera invånare.

Det handlar bland annat om bostadsmässan som kommer till staden år 2021.

- Allt kan inte handla om att sanera skolor. Vi måste också investera i saker som gör att vi tittar framåt och utvecklas med tanke på framtiden. Trots att man jobbar med att balansera ekonomin måste man också minnas tillväxten, säger Sivula.

Svåra beslut

Ett sparprogram med sparåtgärder är alltså på kommande, men redan nu innehåller budgeten en del sparåtgärder inom driften.

Inte bara småbarnspedagogiken utan bildningssektorn som helhet hör till de områden där det ska sparas.

- Samtidigt som vi lägger pengar på att få väggarna inom undervisningen i skick måste vi skära ner på de pengar vi ger till grundskolorna, säger Sivula.

Han nämner som exempel nedskärningar i timresursen på 1,7 procent.

- Det handlar till en del om hur vi räknar timresursen. Men i klartext handlar det nog om lite större grupper, färre lektioner med delade grupper och lite mindre undervisning per elev, medger Sivula.

Kort med svenska ord, närmast kameran kort med ordet äpple.
Bildtext Undervisningen drabbas av sparåtgärderna.

Sparåtgärderna inom barn- och ungdomssektorn går lös på 1,3 miljoner euro. Personalen minskar med 19 personer.

Inom social- och hälsovården införs också en del sparåtgärder, säger Sivula.

- Utgifterna inom sektorn har ökat varje år med flera miljoner. Samtidigt har stadens inkomster de två senaste åren bara minskat. I nästa år ska vi stävja utgifterna eller till och med gå in för en del besparingar, säger han.

Sparåtgärderna märks särskilt inom äldreomsorgen.

Man minskar på platser på avdelningar och lägger bland annat ned ett resurserat serviceboende.

- Det handlar om många små åtgärder, men det som allmänheten kanske framförallt märker av är att vi minskar på enheter som är dyra, säger Sivula.

Målet är att spara 900 000 euro och det märks i en personalminskning på tio personer.

Politiska beslut

I slutändan handlar det ändå om politiska beslut. Också tidigare har stora sparpaket behandlats i Lojo, men till syvende och sist har politikerna inte riktigt vågat ta de allra svåraste besluten.

Stadsdirektören Mika Sivula påpekar att lagen kräver att kommunena balanserar sin ekonomi. Det är något man inte kommer undan.

- Jag tycker det skulle vara bra om vi kunde komma fram till lösningar hellre förr än senare. Till sist blir vi ändå tvungna att ta tag i varje beslut vi skjuter framåt eller ärende där vi på något sätt stannar upp och hoppas att det inte är sant, säger Sivula.

Han säger att politikerna i Lojo nu tvingas åtgärda de problem man inte tog tag i tidigare år.

Diskussion om artikeln