Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Rapport: Antisemitismen växer i EU - nära fyra av tio judar överväger emigration

Från 2018
Uppdaterad 10.12.2018 20:04.
Blommor läggs vid judiska museet i Bryssel där tre personer sköts ihjäl den 24 maj 2014.
Bild: EPA/OLIVIER HOSLET

Nio av tio judar i Europa anser att antisemitismen har ökat sedan år 2013. Det kommer allt fler vittnesmål om vandalism, trakasserier, hotelser och våld. EU lovar att göra mer för att motverka judehatet.

Mer än 70 år efter förintelsen frodas antisemitismen i EU - den har inte bara fotfäste, den växer. Det framgår av en undersökning av judars situation, utförd av EU:s byrå för grundläggande rättigheter FRA.

Undersökningen publicerades på måndag. Det rör sig om en uppföljande studie till en motsvarande undersökning från 2013.

Av dem som deltog i studien menade 89 procent att antisemitismen har ökat de senaste fem åren. 85 procent ser hatet mot judar som det för ögonblicket största problemet i deras eget land. 90 procent menade att antisemitismen är speciellt utbredd på nätet, och 70 procent säger sig ha märkt judefientlighet i medierna och i den politiska debatten.

Läget värst i Frankrike

Nästan 30 procent säger att de blivit utsatta för antisemitiska angrepp eller trakasserier under det gånga året. Den formen av upplevelser är vanligast bland dem, som är lätta att identifiera som judar.

Undersökningen visar att återkommande trakasserier har blivit en del av judarnas vardag. Nästan 80 procent väljer att inte rapportera allvarliga händelser till polisen eller annan instans. Många anser att en anmälan inte tjänar något till.

Mer än en tredjedel av de tillfrågade undviker av säkerhetsskäl att delta i judiska evenemang eller besöka judiska platser, och 38 procent funderar på att emigrera.

Den nya undersökningen gjordes i maj-juni 2018 i tolv EU-länder. I dessa stater (Belgien, Danmark, Frankrike, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike) bor uppskattningsvis drygt 96 procent av EU:s judiska befolkning. Nästan 16 400 judar över 16 år besvarade den internetbaserade enkäten.

Känslan av otrygghet verkar vara speciellt utbredd bland Frankrikes judar. Därnäst följer Polen, Belgien och Tyskland.

Enligt FRA:s direktör Michael O'Flaherty måste EU:s medlemsländer vidta fler åtgärder för att förhindra och bekämpa antisemitismen.

- Judar har rätt att leva fritt utan hat och utan att behöva frukta för sin säkerhet, säger O'Flaherty.

Orbáns retorik väcker oro

Även de EU-tjänstemän som presenterade rapporten i Bryssel uppmanade medlemsländerna att öka insatserna mot hatet. EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans sa att det krävs konkreta åtgärder för att hejda utvecklingen. Enligt honom är det varje europeisk politikers plikt att delta i kampen.

- Det finns inget Europa, om inte judar känner sig trygga i Europa, löd Timmermans slutsats.

- Alltid när identitetspolitik är med i spelet, är judarna de första offren. Antisemitismen är som kanariefågeln i kolgruvan.

Timmermans vill bland annat se ökad utbildning av poliser och lärare, och han uppmanar medlemsländerna att satsa mer på skyddet av judiska institutioner.

Timmermans riktade också kritik mot Ungerns premiärminister Viktor Orbán, vars retorik emellanåt får en antisemitisk underton. Det gäller i synnerhet då Orbán angriper den ungersk-amerikanske miljardären George Soros.

Källor: AFP, Reuters, FRA: Ihållande antisemitism inom EU (PDF-dokument)

Diskussion om artikeln