Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Det går höga vågor men i rätt riktning, anser finländska rederier

Från 2018
Uppdaterad 13.12.2018 06:29.
Vågor slår mot strandstenar i Hangö den den 10 december 2014.
Bild: Viveka Rabehl.

Rederibarometern 2018 visar att det fortfarande ser ljust ut för sjöfarts- och rederibranschen.

Det är redan andra året i rad som konjunkturerna pekar uppåt, men tillväxttakten har mattats av.

De positiva förväntningarna väntas fortsätta också de kommande 12 månaderna även om rederierna förväntar sig en måttligare tillväxttakt än under föregående period.

Konkurrensen på sjöfartsmarknaden kommer att vara fortsatt hård. Enligt Rederibarometern har sjöfraktspriserna visat på en svag uppgång under de senaste perioderna samtidigt som också bränslepriserna har fortsatt att stiga.

- Det är utmärkt att sjöfartssektorn visar en fortsatt konjunkturuppgång. Ett utvecklingsvänligt klimat och ett positivt grepp om framtiden liksom givetvis djärva experiment driver hela branschen framåt och framhäver kompetensen inom den finländska sjöfartssektorn, säger Trafis sjöfartsdirektör Tuomas Routa i ett pressmeddelande.

Många utmaningar för branschen

Dålig prisutveckling anges som det viktigaste hindret med tanke på rederibranschens tillväxt och utveckling.

Under de senaste tre åren har det också skett en märkbar förändring när det gäller tillgången till kompetent sjöpersonal. År 2016 var det bara en femtedel av enkätdeltagarna som ansåg att detta var ett betydande hinder, medan den andelen fram till år 2018 har stigit till 65 procent.

Rederibarometern har gjorts sedan år 2006. Den publiceras årligen av Shortsea Promotion som verkar i samband med Åbo universitets Brahea-centers sjöfartens utbildnings- och forskningscentrum. Barometerns uppdragsgivare är Trafi, Finlands Rederier rf och Ålands landskapsregering.

Artikeln har 13.12.2018 klockan 06:29 korrigerats med rätt länk till Rederibarometern 2018.

Diskussion om artikeln