Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nextjet köpte konsulttjänster för 200 000 euro av Guldkusten Ab – oklart vad pengarna gäller

Från 2018
Uppdaterad 13.12.2018 12:50.
Nextjet
Bild: Nextjet

Nya penningtransaktioner mellan Österbottens handelskammares dotterbolag, Guldkusten Ab, och Nextjet har kommit fram. Guldkusten har enligt en faktura tagit emot 200 000 euro för konsultation i december 2016, men det är inte klart vad pengarna avser.

Yle Österbotten har tidigare redogjort för de eventuella återvinningskrav som Nextjets konkursbo har på Guldkusten Ab, på grund av lånearrangemang mellan bolagen.

Nu kommer Österbottens handelskammare grundligt att utreda hela ärendet före jul.

Handelskammaren är ovetande om affärerna

Ulf Nylund blir ordförande för Österbottens handelskammare efter årsskiftet. Han har tidigare varit viceordförande för organisationen.

Peter Boström från Jakobstad är tillsvidare ordförande, och det är kring honom det mesta kretsar när det gäller Nextjet.

Listan på Peter Boströms styrelseuppdrag är lång i sammanhanget med flygbolaget Nextjet.

Energibolaget Herrfors i Jakobstad var den största enskilda ägaren i Nextjet och Boström är styrelseordförande i Herrfors Ab – liksom han var i Nextjet.

Han är också vd och styrelseordförande för Guldkusten Ab, som är ett dotterbolag till Handelskammaren, och han är ännu i några veckor styrelseordförande för Österbottens handelskammare.

Vi har inte fått någon uttömmande förklaring, men vi vill ha alla kort på bordet

Ulf Nylund

Guldkusten Ab ger ut tidskriften Coastline vartannat år som presenterar österbottniska företag. Företaget ägs till 55 procent av handelskammaren och till 45 procent av kommunerna i Jakobstadsregionen.

På onsdagen kommer handelskammarens styrelse att sammanträda för att reda ut vilka transaktioner som egentligen skett i Guldkusten Ab i förhållande till Nextjet.

- Vi har inte fått någon uttömmande förklaring, men vi vill ha alla kort på bordet, säger Ulf Nylund.

Ulf Nylund
Bildtext Ulf Nylund, blivande ordförande för Österbottens handelskammare.
Bild: Yle/Amanda Bieber

200 000 euro för konsultation

Guldkusten har enligt en faktura tagit emot 200 000 euro för konsultation den 26.12 2016. Summan syns inte i Guldkustens boksluts resultaträkning som en intäkt för 2016.

Guldkusten hade enligt bokslutet 2016 en omsättning på 213 600 euro. Det är den summa det normalt brukar handla om i samband med utgivningen av Coastline.

Enligt tidigare uttalanden från handelskammarens vd, Juha Häkkinen, kommer inte Guldkusten Ab och Handelskammaren att bli lidande ekonomiskt på grund av affären med Nextjet.

Privata lån via Guldkusten till Nextjet

Juha Häkkinen är vd på Österbottens handelskammare.

Enligt hans tidigare uttalanden har Peter Boström och Peter Björk lånat pengar åt Nextjet från sina privata bolag, men skött arrangemanget via Guldkusten Ab. Varför är oklart.

Nextjets konkursboförvaltare, Lars-Henrik Andersson, överväger att kräva tillbaka återbetalningen på 1,8 miljoner svenska kronor av det lån på totalt 7,9 miljoner kronor som Boström och Björk lånat åt Nextjet. Inget beslut är fattat i den saken tillsvidare.

Konsultationsfakturan på 200 000 euro från 2016 är inte specifikt omnämnd i den redogörelse som konkursboförvaltaren lämnade ett halvår efter konkursen.

Peter Boström, Peter Björk och Juha Häkkinen, liksom konkursboförvaltaren Lars-Henrik Andersson, har fått ta del av konsultfakturan, samt en begäran om en kommentar från Yle Österbotten. Men de har inte kommenterat saken.