Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gränsen från Nöteborgsfreden 1323 delar fortfarande Finland: I norr och öst är man sjuk både oftare och allvarligare

Från 2018
Skylt där det står akutmottagning och en spegel där en kvinna som sitter och väntar syns.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Det finns stora hälsomässiga skillnader mellan de finländska landskapen. Det står klart när man tittar på de hälsorelaterade förmåner som FPA delar ut.

Kostnaderna är lägst i Nyland. Här betalade FPA i genomsnitt 615 euro per invånare i hälsorelaterade förmåner år 2017.

I den andra änden av skalan hittas Kajanaland där kostnaderna i fjol låg på 1 088 euro per invånare – en närapå dubbelt högre summa än i Nyland.

Vid en närmare granskning av de hälsorelaterade förmånerna ser man en rätt tydlig fördelning av landet. Invånare i öst och norr är oftare och allvarligare sjuka än invånarna i väst och söder.

Grafik som illustrerar + hälsorelaterade förmåner som FPA betalade €/invånare år 2017.
Bild: Yle Uutisgrafiikka

Uppdelningen följer i någon mån gränsen från Nöteborgsfreden 1323 som delade upp de finländska områdena mellan Sverige och Novgorod, bedömer Jenni Blomgren som är chef för ett forskningsteam vid FPA.

– Faktorer som kan ligga bakom skillnaderna är invånarnas åldersstruktur, socioekonomiska strukturer, sysselsättning, förmögenhet, servicetjänster, social miljö, kultur gällande levnadsvanor och till och med genpoolen, skriver Blomgren i FPA:s forskningblogg.

I fjol betalade FPA sammanlagt 4,3 miljarder euro i hälsorelaterade förmåner. Det betyder kring 780 euro per finländare.

Om man beaktar penningvärdesförändringarna har den totala summan minskat en aning sedan 2010. Skillnaderna mellan de olika landskapen har ändå i stort sett förblivit de samma.

Också andra stöd och förmåner betalas i högre grad till områdena i norr och öst.

Uträkningarna inkluderar inte ersättningar för företagshälsovård och studenthälsovård.

Diskussion om artikeln