Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så kan Finland nå nollutsläpp inom trafiken år 2045: Vi ska hellre cykla och åka tåg än köra bil, och när vi kör bil ska den gå på el

Från 2018
Uppdaterad 12.12.2018 12:25.
Bilar i rusningstrafik
Bildtext Trafiken står i dag för en femtedel av utsläppen i Finland.
Bild: Mika Kanerva

Både stödformer och förbud rekommenderas i trafikministeriets slutrapport om hur vi ska få ner utsläppen inom trafiken. Bland annat måste bilarna i raskare takt bytas ut mot miljövänligare versioner, föreslår rapporten.

Höj nivån för bränsleskatten varje år, förbjud försäljningen av nya bensin- och dieselbilar 2035 och förbjud försäljningen av fossila bränslen 2045. Bland annat det föreslår slutrapporten om kolfri trafik i Finland.

Men det är inte bara förbud som föreslås. Rapporten säger att det är inte möjligt eller ens eftersträvansvärt att begränsa hur folk rör sig i samhället i dag. Men arbetsgruppen slår fast att särskilt i städerna måste det erbjudas alternativ till privatbilismen. Därför behövs det stödprogram för till exempel kollektivtrafik och elbilar.

Arbetsgruppen som gjort rapporten har jobbat med målen att få biltrafiken att sluta öka, att påskynda fordonsförnyelsen i landet och att öka på andelen biobränsle.

Det är fyra huvudåtgärder som rekommenderas:

1) Hållbara transportformer

Mängden kilometer som körs med bil i Finland ska inte längre öka efter 2025. Det behöver göras investeringar i spår- och busstrafiken, men också satsas på att ge folk möjligheter att cykla och promenera i högre grad. Andra styrmedel som nämns är att höja bränsleskatten, införa vägtullar vid storstäder och sluta erbjuda gratis parkering vid arbetsplatser.

2) Effektiv transport av varor

Också godstransporten och logistiken måste effektiveras för att få ner utsläppen inom trafiken. Här anses en höjning av dieselskatten vara det mest effektiva styrmedlet för att få den tunga trafiken att gå över till renare fordon. Satsningar på spår- och vattentransport nämns också.

3) Transportmedel med mindre eller inga utsläpp

Även om biobränsleanvändningen måste öka enligt rapporten är det inte det som ses som lösningen i det långa loppet. Det är själva fordonen som måste bytas ut. Bilar med låga utsläpp eller inga utsläpp alls ska utgöra hundra procent av fordonsparken år 2045. Finland borde ha 670 000 elbilar och 130 000 gasbilar i trafik år 2030. År 2045 borde största delen av de omkring 2,5 miljoner bilar som beräknas finnas i Finland vara elbilar, minst 2 miljoner, säger rapporten. Antalet gasbilar ska år 2045 vara 250 000. Rapporten rekommenderar att staten stöder personbilsförnyelsen redan från år 2019.

4) Förnybara bränslen

Biobränslen ses i rapporten som ett sätt att få snabba minskningar i utsläppen, eftersom de inte kräver stora förändringar i konsumenters liv och beteende. Biobränslenas andel av de flytande bränslen som används borde stiga till 30 procent år 2030 och till 100 procent år 2045.

Rapporten om fossilfri trafik överräcktes till kommunikationsminister Anne Berner i dag. De flesta förändringarna är sådana som rekommenderas för de två följande regeringsperioderna.

Arbetsgruppen har bestått av ett samarbete mellan experter från många olika sektorer: energibolag, trafikbolag, industrin och universitet, bland annat.