Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pargas går mot minusbudget för 2019 – ekonomin har kommit i obalans

Från 2018
Uppdaterad 12.12.2018 10:08.
Pargas stadshus.
Bild: Lotta Sundström / Yle

Pargas går mot en minusbudget för andra året i rad. Det är fel riktning, säger stadsdirektören.

Pargas stadsfullmäktige fick avbryta sitt fullmäktigemöte på tisdag kväll. Mötet som körde i gång klockan 13 drog ut på tiden och vid 20-tiden fattades beslutet om att fortsätta behandlingen av nästa års budget på torsdag.

Men redan nu står det klart att staden står inför ekonomiska utmaningar.

- Vi har ett underskott på två miljoner euro när det gäller driftsbudgeten, säger stadsdirektör Patrik Nygrén då han inleder mötet med en översikt om det ekonomiska läget.

- Vi har haft en balanserad ekonomi de senaste åren, men successivt och ganska snabbt har vi kommit i obalans.

patrick nygŕen med ljus träbakgrund
Bildtext Patrik Nygrén.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Skatteinkomsterna från inkomstskatt har minskat, liksom också statsandelarna, samtidigt som kostnaderna ökar.

- Utvecklingens riktning är fel, men man klarar fortfarande av att hålla en hög servicenivå, säger Nygrén.

Stadsstyrelsens ordförande Mikael Holmberg (SFP) vill att situationen tas på allvar.

- Vi är i en ganska knepig situation. Läget är inte hopplöst men det gäller att ta det på allvar, säger Holmberg.

styrelsens ordförande Mikael holmberg
Bildtext Mikael Holmberg.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Befolkningsutvecklingen är en utmaning för ekonomin i Pargas stad. Invånarantalet sjunker, och samtidigt förskjuts åldersstrukturen. Barnen i skolorna blir färre, äldrevårdens kunder blir fler.

Nästa års investeringsnetto ligger enligt förslaget, som inte ännu godkänts, på cirka sex miljoner euro. Till de största investeringarna som föreslås hör ombyggnaden av Paraisten lukio, Vapparvägens affärsområde, och utbyggnad av fibernätet, Nagu gästhamn och byte av gatubelysningen till ledlampor.

De tänkta investeringarnas låneandel oroar Holmberg i det ekonomiska läge staden nu befinner sig i.

- Ungefär halva investeringssumman är lånade pengar. Det är ingen fara om man annars har ekonomin i balans, men som det är nu är det inte bra, vi måste få saker i skick.

Barn gungar.
Bild: Stocksnap.io/Alicja Colon

Parksatsning och skolutredning efter omröstning

Under behandlingen av budgeten, så långt den hann framskrida, kom ledamöterna med flera förslag på ändringar och tillägg.

Mia Forssell, De gröna, föreslog en satsning på stadens lekparker. Just nu satsas 10 000 euro per år på parker.

Forssell konstaterade att parkerna förfaller, och föreslog att man år 2019 satsar 40 000 euro till på att åtgärda parkerna, och 10 000 euro extra i året från 2020 framåt.

Profilbild på Mia Forssell.
Bildtext Mia Forssell.
Bild: Yle/ Nora Engström

Förslaget omfattades efter röstresultatet 19-16. Förslaget understöddes av Forssells partikamrater, Vänsterförbundets och Socialdemokraternas ledamöter, samlingspartisterna Harri Lehtinen, Petri Abrahamsson och Kim Lindstedt och Svenska fiolkpartiets Rolf Schwartz, Kaj-Johan Karlsson, Merja Fredriksson och Laura Wickström.

Harri Lehtinen (Saml) ville ha klarhet i diskussionen kring stadens skolfastigheters och dagvårdsfastigheters skick. Han föreslog att staden åläggs utarbeta en helhetsplan under början av året, som ska beakta behovet av åtgärder och i vilken ordning de behöver utföras. Lehtinen ville att bland annat de senaste elevprognoserna skulle stå som grund för planerningen.

Sarlinska skolan.
Bildtext Sarlinska skolan i Pargas hör till skolhusen där man haft problem.
Bild: Yle/Nora Engström

Majoriteten av fullmäktige ställde sig bakom Lehtinens förslag. Bakom stadsstyrelsen förslag, utan Lehtinens tillägg, ställde sig socialdemokraterna Tom Lindholm, Maria Lindell-Luukkonen, Carita Henriksson, Widar Nyberg och Kyösti Kurvinen, Vänsterförbundets Nina Söderlund och Lotta Laaksonen, och Svenska folkpartiets Christer Friis, Rolf Schwartz, Kurt Ekström och Maj Björk.

Investeringar

Före fullmäktige beslutade att avbryta kvällens session för att fortsätta på torsdag eftermiddag, hann man godkänna några av investeringarna på listan. Bland de på tisdagen godkända investeringarna år 2019 finns en utbyggnad av fiberkabelnätet och aktieköp i bolaget Kaarea Ab som eventuellt kunde ta över kosthållet ifall marknadsdomstolens beslut innebär att avtalet med Arkea upplöses.

Artikeln har 12.12.2018 klockan 5:38 preciserats med summorna för stadens parker och lekparker.

Diskussion om artikeln