Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Protester mot 400 000 euros väg och Dalsbruks hälsovårdsservice flyttar - Kimitoöns budget är godkänd

Från 2018
Tomy Wass, Rune Friman och Jan-Erik Enestam diskuterar i en ring.
Bildtext Närservicepunkten som ska ersätta Dalsbruks hälsostation väckte diskussion.
Bild: Amanda Vikman/YLE

Efter ett tre timmar långt möte med många talturer och justeringar godkände Kimitoöns fullmäktigemöte budgeten för år 2019 som gör ett underskott på cirka 2,5 miljoner euro.

Kommunstyrelsens ordförande, Wilhelm Liljeqvist (SFP), säger att han hoppas kunna spara mer än det som budgeten visar redan nästa år.

- Höstens budgetarbete har varit utmanande både för politiker och tjänstemän. Balans 2020-programmet är mycket positivt men kommer att ta mycket tid i anspråk av både tjänstemän och politiker, säger Liljeqvist.

Publiken tittar ner på Fullmäktige.
Bildtext Kimitoöns fullmäktige kunde efter ett tre timmar långt möte godkänna budgeten.
Bild: Amanda Vikman/YLE

I Balans 2020-programmet samarbetar kommunens ledningsgrupp, fem av kommunstyrelsens medlemmar, sju av kommunens förmän, två personalrepresentanter och tre huvudförtroendemän från facket för att tillsammans hitta sätt för kommunen att spara.

Kreativitet och tålamod

Wilhelm Liljeqvist jämförde höstens budgetarbete med kommunsammanslagningen för tio år sedan.

- Vi godkänner nu en budget som vi kommande år börjar bearbeta. Det här kräver mycket nytänkande och tålamod från många håll, säger Liljeqvist.

SFP:s gruppordförande Jan-Erik Enestam håller med om att budgetarbetet kräver nytänk.

- Vi ska nu spara 2,6 miljoner euro. Invånarantalet har minskat med 600 invånare på tio år men personalstyrkan är densamma. Nu måste vi anpassa både service och service enligt vår storlek, säger Enestam.

- Nämnderna ställdes inför en ganska omöjlig uppgift med att göra drastiska nedskärningar på mycket kort tid. Politikerna borde ha märkt att statsandelarna minskat för varje år och man kunde ha reagerat tidigare, summerar Tomy Wass (V).

Inger Wretdal.
Bildtext Inger Wretdal anser att mötet och diskussionerna var livligare än på länge.
Bild: Amanda Vikman/YLE

Inger Wretdal uppskattade kvällens diskussioner och efterlyste även i fortsättningen en bättre helhetssyn för politikerna.

- Jag tycker att vi har gjort för lite det här året, vi har på något sätt varit så fixerade på vårdreformen. Jag har sagt att vi måste tänka på allt det andra också, säger Wretdal.

Janne Salonen (obunden) ansåg att man gör felaktiga investeringar i fel tid. Som exempel lyfte han fram 300 000 euro på gästhamnen i Dalsbruk och 400 000 euro på den omtalade vägdragningen Entreprenörsvägen i Kimito centrum.

Under förhandlingarna föreslog Rune Friman (FS) att Entreprenörsvägen, som skulle binda ihop Kimito centrum och Vreta industriområde, stryks helt.

Det var ändå Jan-Erik Enestams förslag, att vägen byggs i två etapper, åren 2019 och 2020 som vann med rösterna 15 mot 12. Det betyder att det inte finns pengar till några andra vägbyggen för två år framåt.

"Investeringen hade varit dum att inte göra"

Michael Oksanen ville försvara näringslivsnämndens arbete och besparingar som fått kritik på sociala medier.

- Näringslivsnämnden har kommit ner i den ram som givits. De omdiskuterade välkommen-skyltarna har plockats bort från planeringen. Men vi måste också i fortsättningen våga satsa och lyfta fram det positiva i kommunen, säger Oksanen.

Solpaneler i Dalsbruks gästhamn
Bildtext Dalsbruks gästhamn fick bland annat solpaneler på taken i våras.
Bild: Jasmine Nedergård / Yle

Oksanen gav också svar på Salonens kritik för investeringen i Dalsbruks gästhamn.

- Att fräscha upp gästhamnen är en del i att öka mängden besökare till ön. Kommunen betalar 300 000 euro ur egen ficka och får samtidigt 700 000 euros finansiering utifrån. Det vore dumt att tacka nej till de här pengarna, säger han.

Furubo daghem stänger

Furubo och Hulta daghem kommer att slås ihop och bådas förskoleverksamhet flyttar till Dalsbruks skola 2019.

Enligt budgetförslaget ersätts också hälsostationen i Dalsbruk med en närservicepunkt inklusive fysioterapitjänster. Exakt vad en närservicepunkt innebär finns inte definierat just nu utan ska utredas och godkännas av omsorgsnämnden.

Furubo Daghem, ett rött gammalt trähus med nysnö runt omkring.
Bildtext Furubo Daghem och förskola stänger nästa år.
Bild: Amanda Vikman/YLE

Man strök också förslaget om att göra Dalsbruks bibliotek öppet med dygnet runt service.

I budgeten ökar kommunen de långfristiga lånen till mer än det dubbla, från 3,4 miljoner euro till 7,3 miljoner euro. Det betyder att lånebördan stiger från 3 488 euro till 3 760 euro per invånare. Kommuninvånare i Finland har i snitt 2 933 euro i lån.

Diskussion om artikeln