Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Unga finlandssvenskar använder nästan bara svenska hemma, men engelska med kompisar och på internet

Från 2018
En hand håller i en smarttelefon.
Bild: Panithan Fakseemuang / Mostphotos

Finlandssvenska ungdomar lever förhållandevis svenskspråkiga liv, men engelskan är också aktivt närvarande.

Finskan har däremot en undanskymd roll i de svenskspråkiga ungas liv. De använder nästan ingen finska alls på nätet.

Det här visar den analys som tankesmedjan Magma har gjort om svenskspråkigas vardag, språkidentitet och medieanvändning.

Analysen är en del av den svenskspråkiga ungdomsbarometern som Taloustutkimus utförde på uppdrag av Magma. 800 svenskspråkiga unga i åldern 15 till 19 svarade på frågorna.

En fjärdedel av de unga talar engelska i vardagen

Det som överraskade samhällsanalytikern Jenny Stenberg-Sirén, som sammanställde analysen, är hur viktig engelskan har blivit för de unga.

– Det som jag tycker att är mest intressant är att engelskan finns så tydligt med i de ungas liv, både i deras fysiska omgivning och på nätet.

Men också svenskans dominerande roll i hemmet och i kommunikationen med vänner förvånade henne.

– Det andra som var intressant var att de unga tycks leva väldigt svenskspråkiga liv. Både hemma och i sin omgivning talar de väldigt mycket svenska.

Jenny Stenberg-Sirén.
Bildtext Jenny Stenberg-Sirén
Bild: Christa Liukas/Helsingfors universitet

Engelskan används främst då de unga talar med personer som inte hör till familjer, med sina vänner och bekanta, på fritiden och i skolan.

– En fjärdedel talar engelska i sin omgivning och det är ganska många, säger Stenberg-Sirén.

Pojkar använder mera engelska på nätet

Engelska används också mycket på nätet. Det här är ännu mera utbrett bland pojkar än bland flickor.

Enligt Stenberg-Sirén använder pojkar mera engelska än svenska och flickor mera svenska än engelska på nätet.

Det kan enligt Jenny Stenberg-Sirén delvis förklaras med olika sätt att använda internet.

– Jag tror att det handlar om vad de gör på nätet.

Pojkar spelar väldigt mycket på nätet, medan flickor i större utsträckning använder sociala medier.

Spelen är ofta internationella och går på engelska. I dem ingår också ofta en chattfunktion där kommunikationen sker på engelska.

Flickorna chattar ofta med sina vänner och bekanta på sociala medier och då sker kommunikationen oftare på svenska.

Finskan verkar vara helt åsidosatt

Magmas analys visar däremot att de unga använder lite finska i sin näromgivning och också på nätet. Bara tio procent av internetanvändningen går på finska.

– Det är förvånansvärt lite finska både i omgivningen och på nätet, säger Jenny Stenberg-Sirén.

I Nyland och Åboland är finskan mera närvarande än i Österbotten och på Åland. Det här ser Stenberg-Sirén som naturligt eftersom omgivningen är klart mera finsk i Nyland och i Åboland.

Det är förvånansvärt lite finska både i omgivningen och på nätet.

― Jenny Stenberg-Sirén

– De som kommer från svenskspråkiga hem använder nästan inte alls nätet på finska och det förvånar mig också.

Varför det är så här kommer inte direkt fram ur materialet eftersom det är kvantitativt.

– Men det är en bra fråga. Jag antar att det dels handlar om att de inte kan finska tillräckligt bra, men sedan kanske också om att utbudet på finska inte når dem.

Det svensk- och engelskspråkiga utbudet upplevs troligen som mera attraktivt.

De svenskspråkiga ungas språkbruk kunde granskas närmare

Den här undersökningen har inte svar på om svenskspråkiga unga medvetet väljer ett svenskspråkigt utbud eller om det handlar om slumpmässiga val.

Frågan är om de kan välja program helt omedvetna om språket, om de är så kompetenta att språket är av sekundär betydelse.

– Det är någonting som skulle vara väldigt intressant att studera vidare, säger Stenberg-Sirén.

Hon skulle också vilja granska närmare vad de här unga gör i sin vardag, vem de pratar med och hur. Hon är intresserad av både den fysiska omgivningen och kommunikationen på nätet.

Tre vänner
Bild: Yle/Chanette Härus

– Vad använder de olika applikationer och nättjänster till? Vad får de ut av det? Hur ser deras språkbruk ut? Skriver de normenligt eller talspråkligt?

De här är några av de frågor som Jenny Stenberg-Sirén skulle vilja ha svar på för att kunna ge en djupare insikt i de ungas språkanvändning och mediebruk.

Diskussion om artikeln