Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

22-åriga renskötaren Jussa: "Ishavsbanan kan betyda slutet för rennäringen och mig" - planerna på Ishavsbanan får hård kritik bland samer

Från 2018
Samerna kritiserar beslutsprocessen kring Ishavsbanan: "Vi har inte hörts enligt lagen" - Spela upp på Arenan

I Enare i Lappland råder stor oro över planerna på en tågbana som skulle löpa tvärs över samernas hembygdsområden. Många samer ser den som ett hot mot den traditionella renskötseln och hela samekulturen. Tiina Sanila-Aikio, ordföranden för Sametinget, anser att statsförvaltningen har kört över samernas grundläggande rättigheter i beslutsprocessen. Kommunikationsminister Anne Berner tillbakavisar kritiken.

De sista glimtarna av dagsljus lyser upp en sliten karta över Enare. Renskötare Veikko Feodoroff från Näätämö renbeteslag pekar på linjerna som föreställer en tågbana. Den så kallade Ishavsbanan har ritats in i landskapsplanen precis här norr om Enare träsk. För Feodoroff och de andra renskötarna skulle banan föra med sig en stor omställning.

– Möjligheterna att bedriva renskötsel i dess nuvarande form skulle smulas sönder, säger Feodoroff.

Veikko Feodoroff, poromies, Inari
Bildtext Veikko Feodoroff
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Den traditionella renskötseln i sameområdet går ut på att renarna betar fritt och flyttar sig till exempel från höstbete till vinterbete längs naturliga vandringsrutter. En tågbana skulle utgöra ett hinder för dem. Eftersom renskötseln är tätt sammanlänkad med samernas språk och kultur, är många rädda för att tågbanan också kommer att drabba samekulturen.

Ishavsbanan föreslås sträcka sig från Rovaniemi till Kirkenes.
Bildtext Ishavsbanan skulle följa röda linjen på norra sidan om Enare träsk.
Bild: Yle Nyhetsgrafik

En svår tanke

22-åriga renskötaren Jussa Seurujärvi från Muddusjärvi renbeteslag har svårt att föreställa sig en tågbana som korsar renarnas betesmarker.

– En ganska hemsk tanke. Det skulle kanske betyda en undergång för mig personligen, säger han.

Även om renskötarna har tillfrågats om hur Ishavsbanan borde dras, säger de Svenska Yle talat med att det inte går att rita en sådan rutt igenom området norr om Enare träsk, där renskötseln inte skulle drabbas.

– Vi kan inte bedriva vår renskötsel i nuvarande form ifall tågbanan går igenom området, oberoende om det finns stängsel eller inte, säger Jussa Seurujärvi.

Sametinget hördes inte

I början av mars presenterade kommunikationsministeriet sina planer på Ishavsbanan, en järnväg som skulle möjliggöra tågtransporter av råvaror och som på lång sikt skulle knyta de europeiska transportlederna till de arktiska områden. Av fem alternativ hade kommunikationsministeriet då valt att gå vidare med rutten Rovaniemi - Kirkenes. Då sade Berner att valet gjordes utgående från bland annat logistiska faktorer och Kirkenes' tillgänglighet i relation till de andra alternativen.

För Sametingets ordförande Tiina Sanila-Aikio kom det som en chock. Sametinget fick höra om planerna via medierna sommaren 2017. Enligt sametingslagens nionde paragraf borde Sametinget involveras i förhandlingar när man fattar beslut om åtgärder som kan påverka samernas språk, kultur eller ställning som ursprungsfolk.

Sametingets president, Enare
Bildtext Tiina Sanila-Aikio, ordförande för Sametinget
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Enligt Sametingets ordförande Tiina Sanila-Aikio följdes den här lagstiftningen inte i processen.

– Vi har endast en gång tagits med i förhandlingarna, och vid det laget fanns det fem alternativ på bordet. Efter det har man fattat ett politiskt beslut om att gå vidare med Rovaniemi-Kirkenes -alternativet. Det förhandlade man inte över huvud taget om med Sametinget, säger Sanila-Aikio.

Samernas ställning

Sametinget, renbeteslagen och skoltsamerna kritiserar ministeriets snabba framfart i förberedelserna. Även om samerna är representerade i arbetsgruppen som för tillfället förbereder en rapport, så anser de att man inte har fått tillräckligt med tid och resurser för att reda ut de långtgående konsekvenserna för bland annat kulturen.

- Gång på gång har de frågor som vi har lyft fram viftats bort. Vi har påpekat våra rättigheter, vår oro för kulturen och språket och vår ställning som urfolk i Finland. Varje gång har vi fått höra att det behandlas vid ett senare skede, säger Sanila-Aikio.

Ishavsbanan utplånar vårt folk.

Tiina Sanila-Aikio, ordförande för Sametinget

Sanila-Aikio tror att hela projektet skulle skrinläggas om man följde lagarna.

– Tågbanan kommer att korsa alla våra tre språkområden och på det viset kraftigt inverka på samebefolkningens kultur och språk och dess livskraft, på möjligheterna att utöva kulturen och därmed på vår framtid som ett folk, säger Sametingets ordförande Tiina Sanila - Aikio.

Poroja Sevettijärvellä
Bildtext Tama renar som också turister kan klappa.
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Ministeriet: Inga politiska beslut har fattats

Just nu sammanställer kommunikationsministeriet en rapport om Ishavsbanans konsekvenser och lönsamhet i ett globalt, nationellt och lokalt perspektiv. Under arbetet med rapporten har man bland annat hört Sametinget.

Kommunikationsminister Anne Berner (C) tillbakavisar kritiken om att Sametinget inte skulle ha hörts enligt Sametingslagen. Än så länge handlar det endast om förberedelser i ett tidigt skede, säger hon.

– Det har inte funnits förhandlingar och det finns inget beslut om att vidare utreda Ishavsbanan eller att bygga den, säger Berner.

Rapporten väntas bli färdig på fredag 14.12.2018.

Inarijärven maisema
Bildtext Ishavsbanan skulle löpa norr om Enare träsk
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Känslig fråga i kommunen

Ishavsbanan är ett enormt projekt, såväl för hela Finland som för invånarna längs med rutten från Rovaniemi till norska Kirkenes. I Enare skulle tågbanan ha en massiv inverkan på kommunens markanvändning.

Lapplands förbund förhåller sig positivt till planen. Däremot har varken kommunfullmäktigeordföranden eller kommundirektören i Enare velat ta ställning till frågan.

Kommunfullmäktigeordförande Anu Avaskari vill ändå inte säga nej till planerna.

– Vi måste kunna ta olika alternativ i beaktande. Visst för den med sig nackdelar för renskötseln, men jag ser inte att Ishavsbanan förstör vår samekultur, säger Avaskari som också sitter i Sametinget.

Anu Avaskari, ordf. för Enare komnunfge och medlem i Sametinget
Bildtext Anu Avaskari, kommunfullmäktigeordförande i Enare
Bild: Berislav Jurišić / Yle

Avaskari påminner om klimataspekten.

– Tåget är ändå en ekologisk transportform, menar Avaskari.

Kommundirektören i Enare, Toni K. Laine tycker att staten har farit fram fort med planerna. Han hoppas på lite mera tid i planeringen, men vill vänta in ministeriets rapport innan han tar ställning till frågan.

Toni K. Laine, kommundirektör, Enare
Bildtext Kommundirektör Toni K. Laine, Enare
Bild: Berislav Jurišić / Yle

– Jag hoppas vi skulle kunna få lite mera tid och också höra Sametinget och kommunen. Vi borde också diskutera nackdelarna, så som effekterna på den samiska kulturen och renskötseln men också den kommunala markanvändningsplaneringen, som kommer att bli mycket svårare i framtiden, säger Laine.

Diskussion om artikeln