Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Tre år efter köpet - Muurainen börjar nu sälja sina bruksbostäder i Fiskars

Från 2018
Rött gammalt trähus.
Bildtext Bruksbostäder finns bland annat på Åkerraden i Fiskars.
Bild: YLE / Robin Lindberg

Olli Muurainens bolag Billnäs Bruk börjar sälja ut bruksbostäderna i Fiskars. Men marken under husen säljs inte.

Det är endast tre år sedan Muurainen officiellt blev ägare till bostadshusen. Marken blev hans så sent som i fjol (2017).

Försäljningen handlar om uppskattningsvis ett hus per år som i första hand säljs till en eller flera hyresgäster.

Hyresgäster har med jämna mellanrum hört av sig om möjligheterna att köpa en bostad eller ett helt hus, säger Billnäs Bruks kommersiella direktör Petri Hiltunen.

- Det var också ett önskemål från stadens sida då affären gjordes upp.

Tomterna säljs inte utan de nya ägarna kommer att hyra tomterna av Muurainens bolag. Det är enligt Hiltunen en mindre och enklare investering för köparna att köpa en fastighet på en hyrestomt.

- Vi vill också fortsätta att på lång sikt vara markägare på området.

Billnäshusen säljs inte

Bruksbostäderna i Billnäs kommer inte att säljas, försäkrar Hiltunen.

Även om målet är att i första hand sälja hus i Fiskars till nuvarande hyresgäster så utesluter Hiltunen inte att de kan säljas till andra intresserade.

Bostad i Billnäs
Bildtext Flera av bruksbostäderna var i dåligt skick när staden ägde dem. Bilden är från år 2011.
Bild: YLE/ Tove Virta

Till exempel Fiskars fastighetsbolag kan också köpa hus om de är intresserade.

Fastighetsdirektör Kari Selkälä vid Fiskarsbolaget säger att de inte har några planer på att köpa bruksbostäder. De fokuserar i stället på sitt nuvarande fastighetsbestånd.

Fiskarsbolaget äger stora delar av marken och många byggnader i Fiskars bruk och de är en av de största privata skogsägarna i regionen.

Köpebrevet skrevs under år 2015

År 2010 köpte affärsmannen Olli Muurainen stora delar av de gamla industrifastigheterna i Billnäs bruk. Han hade stora planer på att göra Billnäs till ett evenemangscentrum.

Eftersom han behövde bostäder för sina anställda ville han också köpa de gamla bruksbostäderna.

Raseborgs stad beslutade i juni 2012 att sälja över 100 kulturhistoriskt värdefulla bostäder i Billnäs och Fiskars bruk till Olli Muurainen för 4,1 miljon euro.

Det här ledde till en tre år lång besvärsprocess som fick sitt slut i juni 2015. Då förkastade Högsta förvaltningsdomstolen samtliga besvär.

Föravtalet mellan staden och Muurainen gjordes upp i oktober 2012. På grund av besvärsprocessen kunde köpebrevet mellan staden och Olli Muurainens företag undertecknas först i slutet av augusti 2015.

En rödtegelbyggnad i 2-3 våningar, en gammal arbetarkasern i Billnäs bruk. Gräsplan, grusgång, lövträd.
Bildtext Raseborgs stad sålde Hammarborg i Billnäs år 2013.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Det här avtalet gällde 30 byggnader, 15 i Billnäs och 15 i Fiskars. Det finns sammanlagt 85 hyresbostäder i dessa 30 byggnader. Försäljningspriset var 3,2 miljoner euro.

År 2013 gjorde staden och Muurainen upp upp separata försäljningsavtal för Hammarborg i Billnäs och Rosehill i Fiskars. Muurainen köpte Hammarborg för 615 000 euro och Rosehill för 275 000 euro.

Köpte också tomtmarken

I köpebrevet ingår också ett 40-årigt avtal om att hyra tomtmarken av Raseborgs stad. Enligt avtalet hade Muurainens bolag rätt att lösa in marken för ungefär 890 000 euro inom tio år.

Sommaren 2017 löste Muurainen in bruksbostädernas tomter i Fiskars och Billnäs. Säljare var då också Raseborgs stad.

Olli Muurainen som äger Billnäs bruk.
Bildtext Olli Muurainen äger också de gamla fastigheterna i Billnäs Bruk
Bild: Yle/ Bubi Asplund

När köpebrevet för de första 85 bostäderna gjordes upp år 2015 förband sig Muurainens företag till att åtminstone 50 hyresbostäder i de 30 byggnaderna bevaras som hyresbostäder minst tio år efter att föravtalet skrivits under.

Får sälja en del av bostäderna

Men i avtalet står det också att om bolaget säljer hyresbostäder till hyresgästerna räknas det som om de ingår i de tidigare nämnda 50 hyresbostäderna. De betraktas då fortfarande som en del av hyresbostäderna.

Om Muurainens bolag säljer mer än 55 bostäder inom tio år efter att föravtalet undertecknats 2012 betalar bolaget ersättningar till Raseborgs stad.

Summan som betalas motsvarar försäljningssumman till den del som den överstiger 651 euro per kvadratmeter. Summan minskar med drygt 32 euro per kvadratmeter för varje år som gått efter att avtalet skrevs under.

Raseborg som hemort

I avtalet från år 2015 förbinder sig Muurainen också vid att företagen Billnäs Bruk, Hjärnbruket och Management Events har Raseborg som hemort åtminstone fyra år efter att föravtalet skrivits under.

Bruksbostäderna var tidigare Pojo kommuns och senare Raseborgs stads hyresbostäder. Staden beslutade att sälja bostäderna eftersom fastighetsbolaget hade ekonomiska problem.

Bruksbostäderna byggdes ursprungligen som bostäder för bruksarbetarna i Fiskars och Billnäs.