Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nästa år kan man välja och kombinera efternamn på ett enklare sätt

Från 2018
Familj vid Tölöviken.
Bild: Nadine Mabinda

Nya bestämmelser om för- och efternamn träder i kraft vid årsskiftet. Då blir det möjligt kombinera efternamn i högre grad. Också valfriheten ökar.

Samtidigt är det ändå meningen att den traditionella namnkulturen i Finland ska tryggas. Skyddet för existerande efternamn ska i regel inte ändras.

Elektroniska tjänster för namnanmälan och ändring av namn införs och det bli enklare att sköta namnärenden. Också behandlingstiden förkortas.

Fyra förnamn i stället för tre

 • Enligt de nya bestämmelserna får man välja fyra förnamn i stället för de tre som hittills har gällt.
 • Förnamnet behöver inte följa det finländska namnskicket. Namnet ska bedömas i förhållande till alla de förnamn som är i bruk i Finland oavsett vilket lands namnkultur namnet härstammar från.
 • Den olägenhet ett förnamn kan medföra ska bedömas på olika sätt beroende på om det gäller ett barns namn eller en ändring av ett namn på en myndig person.
 • Den tid inom vilken ett barn ska ges ett namn förlängs från nuvarande två månader till tre månader.

Efternamnskombinationer tillåts

 • Efternamnskombinationer får bildas av två olika efternamn. Ett barn kan alltså ha en anknytning till vardera förälderns namn då föräldrarna har olika efternamn.
 • Ett barn kan också få ett efternamn eller en efternamnskombination som följer namnkulturen i en främmande stat, om föräldrarna på grund av sitt medborgarskap eller någon annan därmed jämförbar omständighet har anknytning till en främmande stat.
 • Makarna kan fortfarande också välja ett enda gemensamt efternamn som överförs till barnet.

Möjlighet till gemensamt efternamn i samboförhållanden

 • De som lever i ett långvarigt samboförhållande kan ansöka om ett gemensamt efternamn eller en gemensam förnamnskombination.
 • Samborna har rätt till ett gemensamt efternamn om sökandena har bott i gemensamt hushåll minst fem år eller om de har ett gemensamt barn eller gemensam vårdnad om ett barn.

Behandlingen i nämnden för namnärenden förenklas

 • Ändring av efternamn blir enklare och snabbare vid magistraterna. Namnärenden som kan avgöras utan den sakkunskap som nämnden för namnärenden innehar kan avgöras självständigt av magistraterna.
 • Under år 2019 kommer magistraterna stegvis att övergå till att behandla namnärenden elektroniskt. Tanken är att bara de fall som kräver prövning ska behandlas av en tjänsteman.

Diskussion om artikeln