Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa säljer sina aktier i Valkom Hall för 1 euro - ska rädda företaget från konkurs

Från 2018
Bild från Valkom
Bildtext Valkom Hall Ab:s stora varvshall i Valkom hamn.
Bild: Yle/Robin Halttunen

Lovisa stad ska sälja sina aktier i Valkom Hall Ab till Tolkkisten Kiinteistökehitys Oy för en symbolisk summa på 1 euro.

Med det här vill man undvika att Valkom Hall går i konkurs. Staden vill bevara arbetsplatserna, hyresinkomsterna och de andra indirekta fördelarna som varvsverksamheten för med sig.

- Det här gäller ett halvt dussin arbetsplatser, men det finns många underleverantörer och mycket potential. Idén med affären är att få in friskt kapital och nya ägare som är beredda att utveckla bolaget vidare, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Lovisa äger 600 aktier, alltså ungefär 24 procent av Valkom Hall Ab. Om aktierna säljs för en euro går staden miste om 174 800 euro som redan investerats i bolaget.

Det här gäller ett halvt dussin arbetsplatser, men det finns många underleverantörer och mycket potential

Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

Enligt Oker-Blom är det viktigare att se till så de investeringar som gjorts inte är bortkastade, än att driva in några tiotusen euro som kunde gå att få via en konkurs.

- För oss ekonomiskt sett är det inte så stor skillnad jämfört med att vi nu säljer och tar den här förlusten på själva investeringen, men vi ser till helheten här, säger Oker-Blom.

Måste godkännas av alla parter

Enligt beredningen av ärendet är huvudavtalsparterna i helhetsarrangemanget Tolkkisten Kiinteistökehitys Oy, Suomenlahden Telakka Oy, borgenärerna och Lovisa stad samt Lovisa Hamnfastigheter Ab och Lovisa Hamn Ab som hör till stadskoncernen.

För att affären ska kunna genomföras måste också Valkom Halls moderbolag Suomenlahden Telakka Oy gå med på att sälja sin andel för en euro.

Bild på lyftkranen i Valkom.
Bildtext Nordens största grensletruck finns i Valkom hamn. Med den lyfts tunga fartyg i en handvändning.
Bild: Yle/Robin Halttunen

Enligt Oker-Blom har Suomenlahden Telakka redan skriftligen gett sitt samtycke till affären.

- Det finns ännu en fordringsägare som inte har skickat sitt skriftliga samtycke, men som indikerar att det passar. Hela affären förutsätter att alla går med på det. Lovisa stad och bolagen i vår koncern har sagt ja, säger Oker-Blom.

Hårda ord i fullmäktige

På onsdagskvällen gav också Lovisa stadsfullmäktige sitt godkännande.

Centerpartisten Kari Hagfors föreslog att ärendet skulle återremitteras, men förslaget röstades ner med rösterna 30-2 och två blanka.

Hagfors ansåg att förslaget om att sälja aktierna för bara en euro var ett försök att lura staden på pengar och ett förtäckt företagsstöd.

Bland annat efterlyste han mer information om Valkom Halls ekonomiska situation och påpekade att staden via bland annat obetalda hyror går miste om en större summa än de 178 400 euro som investerats i bolaget år 2015.

Oker-Blom höll med Hagfors om att det varit ett stort misstag att överhuvudtaget köpa aktierna år 2015. Han svarade Hagfors att staden knappast skulle få tillbaka just något via en konkurs eller ofrivillig skuldsanering.

Krav på staden förkastas

Dessutom har bolaget ställt krav på att staden borde betala en halv miljon euro i skadestånd för att tomten var i sämre skick än det påstods i hyresavtalet.

Enligt Oker-Blom finns det inga belägg för kravet, men enbart rättegångskostnader kunde utmynna i en stor summa ifall att parterna skulle börja strida om saken.

Lovisa gymnasium.
Bildtext Fullmäktige möttes i Lovisa Gymnasium.
Bild: Yle / Hanna Othman

I samband med aktieaffären avsäger sig parterna de ekonomiska kraven på varandra, vilket betyder att också Valkom Hall gräver ner stridsyxan som annars kunde slungas mot Lovisa stad.

Att den låga köpesumman skulle vara ett olagligt företagsstöd nekar Oker-Blom också till.

Han påpekar att köparen tar på sig att betala stora summor i lån och skulder, och att aktierna på grund av bolagets dåliga skick är värdelösa trots att bolaget inte gått i konkurs.

Framtidstro

Tolkkisten Kiinteistökehitys Oy som har erbjudit sig att köpa hela aktiestocken ägs av företagaren Reijo Wuorio.

Om, eller när, företaget tar över verksamheten så tar man som sagt också över de av skulderna som inte avskrivs i samband med försäljningen, bland annat ett stort banklån som enligt tidningen Östnyland går loss på 1,25 miljoner euro.

- Det här rör sig om en tvåmiljoners satsning för den nya ägaren, trots det obefintliga priset på aktierna, säger Oker-Blom.

Valkom hamn.
Bildtext Valkom hamn på avstånd.
Bild: Yle/Staffan Sundqvist

Enligt Oker-Blom så planerar Wuorios företag fortsätta verksamheten i Valkom som hittills, men i lite större omfattning med nya satsningar på område, materiel och kundbas.

Enligt Oker-Blom finns det potential för att arbetsplatserna kunde öka med mellan 15 och 20 stycken.

Diskussion om artikeln