Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

"Motorvägar in till centrum kommer förpassas till historien" – nu går Helsingfors vidare med stadsbulevarderna, Tusbyleden först ut

Från 2018
Korsningen mellan Tusbyleden och Pohjolagatan i Kottby.
Bildtext Båda sidor av Tusbyleden planeras bli stadsbulevard i framtiden.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

Helsingfors stad slår inte stadsbulevarderna ur hågen trots att Högsta förvaltningsdomstolen underkände planerna på att omvandla bland annat Västerleden och Lahtisleden till stadsbulevarder. Nu vill staden att Tusbyleden ska bli en stadsbulevard och planerar bostäder för upp till 20 000 nya invånare i området. Kottbyborna ställer sig tveksamma till det stora antalet nya invånare i grannskapet.

- Var ska alla nya invånare få plats, undrar Eivor Sarelin som står vid Kottby station och väntar på tåget in till Helsingfors centrum.

- De ryms nog här, menar i sin tur Maija-Liisa, som nyss hoppat av ett tåg i Kottby.

De välkomnar ändå en förändring i området. Det gör också Merja Lankinen, som bor i Krämertskog.

- Det är nog bra att området utvecklas och att staden växer hitåt. Servicen blir säkert bättre, säger hon.

- Stora bulevarder finns i många stora städer, jag kommer själv just från Berlin och tycker att bulevarderna där gav ett öppet intryck, säger Sarelin.

- Området har sett ganska likadant ut en lång tid, så det är bra att det sker en förändring, tycker Maija-Liisa.

Tusbyleden år 2050.
Bildtext Så här visionerade Helsingfors stad år 2016 att Tusbyleden kan komma att se ut i framtiden.
Bild: Stadsplaneringskontoret

Kottby station en viktig knutpunkt i framtiden

Området som staden nu utreder ligger på båda sidorna om Tusbyleden.

I söder avgränsas området i Kottby vid Forsbyvägen och i korsningen vid Pohjolagatan och Backasgatan och i norr vid Baggböle och Dammen i Åggelby.

- Just nu diskuterar staden allmänna principer för planeringen av Tusbyleden, säger Anni Sinnemäki (Gröna), som är biträdande borgmästare med ansvar för stadsplanering i Helsingfors.

I samband med omvandlingen till en stadsbulevard planerar staden bosättning för omkring 20 000 invånare i området.

Dessutom vill staden bygga en snabb spårväg som ska gå parallellt med Tusbyleden.

Och Kottby ska enligt planerna bli en knutpunkt för kollektivtrafik. Där ska passagerarna i framtiden kunna byta från spårvägen längs Tusbyleden till Spår-Jokern vid bron vid Ståthållarvägen.

I Kottby-terminalen ska också passagerare som anländer till Helsingfors med långfärdsbussar enligt planerna byta färdmedel för sista etappen in till centrum.

- Hela Kottby stationsområde ska vara en viktig knutpunkt där olika former av kollektivtrafik binds samman.

Kottby station.
Bildtext Kottby stationsområde ska enligt planerna utvecklas.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

En del av biltrafiken från den livligt trafikerade Backasgatan ska dirigeras till Lokvägen.

- Trafikplaneringen i området blir en utmaning, säger Sinnemäki.

Just diskuterar stadsmiljönämnden i Helsingfors planeringsprinciperna för området, och Sinnemäki berättar att det för tillfället handlar om principer på en allmän nivå och att det inte finns några konkreta planer ännu.

- Nu diskuteras allmänna principer och först om några år kommer nämnden att ta ställning till områdesplanen och först därefter inleds diskussionen om detaljplanen för området, säger Sinnemäki.

- Först kring år 2028-2029 är det möjligt att börja bygga i området, säger hon.

Stadsbulevarder är bra, men var ska man placera alla nya invånare?

Ordförande för Kottby invånarförening, Kalevi Vuorento, välkomnar en bulevard.

- Om det är möjligt att minska privatbilismen på den livligt trafikerade Backasgatan, så kan det vara en stor fördel för invånarna i området då bullret minskar och säkerheten ökar, säger Vuorento.

Trafikljus fungerar inte i korsningen av Forsbyvägen och Backasgatan på grund av trafikolycka
Bildtext Om trafiken minska på den livligt trafikerade Backasgatan är det bra, tycker Kalevi Vuorento.
Bild: Yle/Christoffer Kaski

Däremot är han mer bekymrad över det stora antalet nya invånare som ska bosätta sig i området i framtiden och hur det ska gå med grönområdena.

- Jag tycker att det låter lite överdrivet att placera 20 000 invånare i ett småhusområde, säger Vuorento.

Han säger att det säkert är möjligt att placera många människor i området men efterlyser eftertanke.

- Man måste vara lite realistisk.

"Där går gränsen"

Till oroliga invånare säger Sinnemäki att det tar en lång tid innan verkliga förändringar kommer att ske.

- Planeringen sker i faser och i alla skeden ska invånarnas röster höras, säger hon.

Ett av de grönområden som Vuorento är orolig för är Himmelsberget i Kottby.

- Det är svårt att placera 20 000 människor i ett område utan att röra grönområden, såsom Himmelsberget. Men det vill vi inte. Där går gränsen, säger Vuorento.

Men Sinnemäki säger att Himmelsberget inte hör till det område som är under planering.

- Jag har hört att invånarna har varit rädda för att Himmelsberget ska bebyggas, men det ska förbli som det är, säger hon.

Inte heller den finska grundskolan Yhtenäiskoulu läggs ner eller rivs trots att området finns med i de framtida planerna.

- Vi behöver ju till och med fler skolor i framtiden, säger hon.

Anni Sinnemäki hymyilee kameralle.
Bildtext Anni Sinnemäki.
Bild: Kristiina Lehto / Yle

Stadsbulevarder och framtiden

Trots att staden i november inte fick godkänt av Högsta förvaltningsdomstolen att omvandla Västerleden, Åboleden, Tavastehusleden och Lahtisleden till stadsbulevarder - slår man inte stadsbulevarderna helt ur hågen.

- Omvandlingen av Tusbyleden och Vichtisvägen till stadsbulevarder fick godkänt och nu koncentrerar vi oss på att planera dessa områden, säger Sinnemäki.

Hon menar att staden nu ska koncentrera sig på de områden som kan planeras, men att staden i framtiden kan återkomma till andra områden.

- Jag tror att motorvägar in till centrum kommer att förpassas till historien i framtiden, kanske under den första hälften av det här århundradet, säger hon.

Sinnemäki säger att det inte bara är längs stadsbulevarder som Helsingfors kan bygga framöver - hon nämner bland annat Malms flygplats och tågstation, Ärtholmen, Hagnässtranden, Åggelby och områden i Östra centrum.

- I den nuvarande generalplanen finns det utrymme att planera ungefär 10-15 år framåt och nu ska vi planera dessa områden väl. Vi behöver inte ha bråttom, säger Sinnemäki.

Diskussion om artikeln