Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ansvarsfulla placeringar hjälper att rädda jorden - Nordnet: Billiga fonder är lika miljövänliga som dyra

Från 2018
Uppdaterad 13.12.2018 10:30.
En person håller i en penna och har en bunt papper framför sig på ett bord. En annan person pekar på något i ett av pappren med sitt finger. Personernas ansikten syns inte.
Bild: Laura Railamaa / Yle

FN:s klimatpanels rapport om den globala uppvärmningen har fått många att placera pengar i bolag som värnar om miljön. Banker och placeringsbolag väntar sig allt fler kunder som vill placera miljövänligt. Samtidigt lönar det sig för sparare att hålla huvudet kallt och kolla upp olika alternativ.

Sparbanken startar en miljöfond vid årsskiftet. Det är det färskaste tillskottet i utbudet av miljövänliga placeringar.

- Investeringarna ska göras i bolag som har klart fokus på lösningar som är resurssnåla eller gynnar miljön till exempel genom innovationer som i framtiden kommer att möjliggöra mindre koldioxidutsläpp, beskriver Anders Pelli som är portföljförvaltare på Sparbanken.

Intresset för den här typen av placeringar har ökat speciellt bland yngre kunder. Nordea har noterat ett speciellt stort intresse bland 18-25 åringar.

- 22 procent av dem uppger att placeringarnas ansvarsfullhet är det viktigaste kriteriet då de ska välja placeringsobjekt, säger Henrika Vikman är vd för Nordeas fondbolag.

Men intresset för miljövänliga placeringar ökar också i resten av befolkningen.

Nordea som har undersökt effekterna av ansvarsfullt placerande bland pensionssparare i Sverige uppger att miljövänliga placeringar verkligen bidrar till att rädda jorden.

- De som väljer ett ansvarsfullt sätt att placera sina pensionspengar gör 27 gånger mer för sitt koldioxidavtryck än genom andra konsumentval som att spara vatten, äta mindre kött eller flyga mindre, säger Henrika Vikman.

Måttet på ansvarsfullhet: ESG

Vad är då en ansvarsfull placering? Placerarna ser en placering som ansvarsfull om den klarar kriterier i tre huvudkategorier.

Den första: E står för miljö (på engelska environment).

Den andra: S står för sociala faktorer. Ett bolag ska ta sitt sociala ansvar och till exempel betala tillräckliga löner och inte använda barnarbetskraft.

Den tredje: G (på engelska governance) står för att bolaget ska vara väl skött och ha ordning på sina processer.

Många internationella rankinginstitut poängsätter företag enligt hur de klarar av dessa kriterier.

Stor enighet: Ansvarsfulla placeringar ger vinst

Det är ingen ekonomisk uppoffring att placera pengar ansvarsfullt. Utmaningarna ligger i att välja rätt form av ansvarsfullt placerande.

Anders Pelli påpekar att miljöfrågorna blir allt viktigare i framtiden och det öppnar stora möjligheter för många företag att växa med god takt.

- Företagens förutsättningar kommer att styras av ny lagstiftning, konsumenternas förändrade beteende i framtiden, reglering och så vidare. Det finns många drivande faktorer som kommer att skapa bra omsättningsmöjligheter för de företag som har lösningar i framtiden.

Anders Pelli är portföljförvaltare på Sparbanken.
Bildtext Anders Pelli
Bild: yle/ Patrik Schauman

Visserligen kan till exempel obeprövad miljövänlig teknik innebära en risk vid ansvarsfulla placeringar, men fördelarna verkar vara större än riskerna.

- ESG-processen väljer ut företag som har bra ägarstyrning och hanterar den sociala biten på ett korrekt sätt. Då minskar risker som kan uppkomma i sådana företag som inte har tagit hand om de bitarna på ett tillräckligt tillfredsställande sätt, säger Anders Pelli.

Martin Paasi som är sparekonom på Nordnet räknar med att aktiemarknaden i genomsnitt avkastar ungefär 7 procent per år, och miljövänliga placeringar kanske 1,5 procent mera.

Minna Martikainen är professor i redovisning vid den svenska handelshögskolan Hanken i Helsingfors.
Bildtext Minna Martikainen
Bild: yle/ Patrik Schauman

- Forskning visar att företag som tänker ansvarsfullt på sina processer är mera stabila och lönsammare med tiden. De är kanske inte det genast, men de är det i ett längre perspektiv, säger Minna Martikainen, som är professor i redovisning vid Svenska Handelshögskolan Hanken i Helsingfors.

Henrika Vikman påpekar att de företag som är ansvarsfulla oftast brukar vara bättre på att sköta helhetsrisker.

- När du placerar ansvarsfullt betyder det ofta att du har mindre risk. Fluktueringarna i bolagets börspris är mindre. Vi anser att du genom det kan uppnå en bättre placering eftersom helhetsrisken är mindre, säger hon.

- En förklaring man har kommit fram till är att man i ett bolag som beaktar etiska principer och miljön tenderar att ha en ledning och en styrelse som fattar beslut med längre perspektiv än på kvartalsnivå. Det leder till bättre beslut som ger bättre resultat för bolaget och bättre avkastning för investerare, säger Martin Paasi.

Sparbanken litar på Index

Trots de olika ESG-indexen säger Anders Pelli att det i många fall är ganska svårt att klart definiera ett hurdant bolag som är miljövänligt.

Sparbanken har valt att använda sig av Morgan Stanley Capital International:s index för att hitta miljövänliga bolag.

- Vi har satt gränsen så att nära en femtedel av verksamheten ska vara miljövänlig, säger Anders Pelli.

Han håller med om att kravet kan kännas lågt, men påpekar att redan det kravet sållar fram 100 bolag av de 1800 stora bolag i västvärlden som indexeras.

- Sedan vill man ju som investerare fånga de företag som gör en förändring. De kanske börjar från en lägre nivå och sedan sker resan mot högre nivåer. Det är kanske där man också kan få en extra god avkastning.

Pelli påpekar också att högre krav skulle sålla bort flera branscher och koncentrera placeringarna till branscher som vindkraft.

- Alla vinkraftsbolag i Europa skulle vara med, och då skulle man ha en ganska stor exponering mot just den specifika tekniken i portföljen, vilket kanske inte är helt önskvärt.

Nordea: Index räcker inte

Nordea vill analysera bolagen själv och inte enbart lita på ett index.

- Vi anser att det är bättre att man går in i bolagen och lär känna dem och förstå den information man får från dem bättre. Vi vill göra vår egen analys och baserar det slutliga placeringsbeslutet på den. Det är därför vi anser att indexet inte räcker till, säger Henrika Vikman.

Henrika Vikman är vd för Nordeas fondbolag.
Bildtext Henrika Vikman
Bild: yle/ Patrik Schauman

Därför håller sig Nordea med ett team för ansvarsfullt placerande. Deras enda uppgift är att analysera de bolag banken placerar i.

- På samma sätt som man analyserar finansiell information analyserar man också annan information som man får från bolagen. Den informationen är kanske inte lika lätt att mäta som traditionell sifferinformation. Då är det viktigt för oss att besöka bolag och träffa dem på plats.

Den här noggranna granskningen hjälper Nordea både att analysera hur ett bolag sköter den effekt det har på miljön och att granska övrig verksamhet. Till exempel ledningens könsfördelning, kulturella mångsidighet och åldersfördelning.

Nordnet: Index sparar pengar

Martin Paasi påpekar att samma regler gäller för ansvarsfulla placeringar som i andra placeringar. Det är viktigt att göra klart för sig om man vill ha en aktivt eller passivt förvaltad fond.

Själv förespråkar han passivt förvaltade indexfonder framom den typ av aktivt förvaltade fonder som Henrika Vikman beskriver på Nordea. Det finns många billiga fonder som investerar i sådana index som innehåller bolag som har miljövänliga verksamhet.

- Aktivt förvaltade fonder är fonder där en portföljförvaltare försöker plocka russinen ur kakan. För det extra jobbet i förhållande till en passiv fond debiterar banker och fondbolag vanligen ett högre förvaltningsarvode, säger Martin Paasi, och fortsätter:

- Man kan tänka sig att det är rätt att de får mera betalt eftersom de arbetar hårdare än en passiv fond, men akademisk forskning visar att de inte lyckas skapa mervärde med den högre avgift de tar ut. I slutändan tenderar aktivt förvaltade fonder att bli efter passivt förvaltade fonder på grund av sina högre förvaltningskostnader.

Martin Paasi
Bildtext Martin Paasi
Bild: Jari Kovalainen / Yle

Nordnet: Billiga fonder är lika miljövänliga som dyra

Martin Paasi tror inte att man kan uppnå en miljövänligare placering genom att förvalta den aktivt och till exempel besöka de bolag man placerar i.

- Nej. Att betala mer eller mindre för en miljövänlig investering har ingen betydelse för hur stora fördelar den har för miljön. Det betyder mest för hur mycket avkastning man får.

Han erkänner att det kan ha en positiv effekt om bankens representanter besöker företaget, lär känna ledningen och hjälper det.

- Men man ska komma ihåg att passiva fonder som följer ett index inte behöver vara passiva som ägare. Många av dem för tvärtom fram att de är aktiva ägare. Det innebär att en indexfond som passivt följer ett miljövänligt index kan lyfta fram miljöfrågor på bolagsstämmorna. I större frågor kan fonden också rösta utifrån miljökriterier. På det sättet kan också en passiv stor fond vara aktiv även om den inte försöker plocka russinen ur kakan med sin investeringsverksamhet, säger Martin Paasi.

På Nordea håller Henrika Vikman inte med. Hon tycker att aktiva fonder håller sig mer framme.

- Om vi talar om ansvarsfullt placerande kan man definitivt göra mest skillnad i en aktiv fond. Om du tar en passiv fond görs inte analysen. En sak som vi gör och tycker att är viktig är att vi använder oss av vårt ägande genom att rösta i bolaget. Eftersom vi är ganska stora har vi också lättare att få en plats hos ledningen i bolagen som vi placerar i. Allt det här brukar ju inte passiva fonder göra. Det är sådant som en aktivt placerande fond gör.

Är aktivt placerande en fälla för godtrogna?

Men Martin Paasi säger att aktiva fonder ofta inte har så ädla motiv.

- Om man vill förstå det här ska man sätta sig i förmögenhetsförvaltarens eller fondbolagens sits. På senare tid har investerare och småplacerare blivit mera medvetna om hur mycket kostnaderna påverkar fondprodukter, så nu gäller det att hitta på sådana fonder där det går att försvara de högre kostnaderna så bra som möjligt.

Det är här bankerna enligt Martin Paasi ser det som alternativ är att lyfta fram de miljövänliga fonderna.

- Då blir frågan lite om kunden är beredd eller inte att betala för en miljövänlig produkt. Det kan hända att priskänsligheten är lägre när det gäller miljövänliga alternativ. Då kan förmögenhetsbolagen skapa produkter som är lönsamma för dem.

- Oberoende av vilken typ av ansvarsfull fond man väljer avkastar ett dyrare alternativ alltid mindre än ett billigare alternativ. Vi talar om 0,1 till 0,3 procents totalkostnader i en indexfond mot storbankernas förvaltningsarvoden på närmare 2 procent. De äter på 30 år upp hälften av den avkastning som annars skulle tillfalla kunden, säger Martin Paasi.

Diskussion om artikeln