Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Handelskammaren om utbetalningar till Nextjet: "Inga oegentligheter har skett i Guldkusten Ab"

Från 2018
Nextjet
Bildtext Arkivbild.
Bild: Nextjet

Peter Boström och Peter Björk använde Österbottens handelskammares dotterbolag Guldkusten Ab för privata överföringar av medel till flygbolaget Nextjet. Något som handelskammaren inte var medveten om. På onsdagen gav Guldkustens revisor klara papper för affärerna.

För att flytta över medel från sina bolag till Nextjet använde alltså Peter Boström och Peter Björk bolaget Guldkusten som kanal.

Guldkustens revisor Benita Öhling gav på onsdagen klara papper åt affärerna vid ett möte som Österbottens handelskammares styrelse hade krävt för att reda ut den här frågan.

Handelskammarens styrelse har inte varit medveten om transaktionerna.

Ärendet är inte ännu slutligt utrett eftersom Österbottens handelskammare kommer att låta sina egna revisorer gå igenom handlingarna. Guldkusten och handelskammaren anlitar olika revisionsbyråer.

Goda avsikter av Boström och Björk

Ulf Nylund tillträder som ny styrelseordförande för Österbottens handelskammare vid årsskiftet. Han efterträder Peter Boström som ändå fortsätter som styrelseledamot under 2019.

Ulf Nylund ledde mötet under onsdagen och enligt honom fick styrelsen en utförlig redogörelse för ärendet.

- Peter Boström och Peter Björk hade goda avsikter och ville gynna flygtrafiken i Jakobstad-Karlebyregionen. De ville inte figurera med pengar från de egna företagen, därför gick pengarna vid Guldkusten Ab. Det var förklaringen vi fick, säger Ulf Nylund.

Ulf Nylund
Bildtext Ulf Nylund
Bild: Yle/Amanda Bieber

Boström och Björk ville enligt Nylund inte figurera med att de har en del pengar liggande som de kan placera och att man tar så enorma risker för att trygga flygtrafiken.

Enligt Ulf Nylund gav Guldkusten Ab:s revisor Benita Öhling en utförlig redovisning vid mötet. Handelskammaren fick klartecken av henne att inga oegentligheter har skett i Guldkusten Ab.

Ulf Nylund bekräftar också att de övriga styrelsemedlemmarna i Guldkusten Ab, Juha Häkkinen och Bengt Jansson, inte var medvetna från början om att pengar till Nextjet kanaliseras via Guldkusten Ab. Den informationen delgavs dem i ett senare skede enligt Nylund.

Peter Boström är styrelseordförande i Guldkusten Ab och Peter Björk är styrelsemedlem.

peter boström
Bildtext Peter Boström
Bild: Yle/Henrik Leppälä
Peter Björk, ordförande för Österbottens Handelskammares trafikutskott
Bildtext Peter Björk
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Utredningarna fortsätter

Handelskammaren kallar det inte specialrevision men kommer ännu att låta sina egna revisorer gå igenom handlingarna. Guldkusten och handelskammaren anlitar olika revisionsbyråer, Ernst & Young och KPMG.

- Vi vill säkerställa via vår egen revisor att det vi hörde från Guldkustens revisor är ok. Jag kan garantera till hundra procent att under min ordförandeperiod kommer inga liknande affärer att ske utan handelskammarens vetskap, säger Nylund.

Är ni nöjda i handelskammaren med att fakturan från Guldkusten till Nextjet om konsultation för 200 000 euro inte syns i Guldkustens resultaträkning för 2016 som en intäkt?

- Den utredningen har vi inte fått och vi har inte fått kontakt med konkursboförvaltaren i Sverige.

Jag kan garantera till hundra procent att under min ordförandeperiod kommer inga liknande affärer att ske utan handelskammarens vetskap

Ulf Nylund

Pressmeddelande från Boström

I ett pressmeddelande på torsdag morgon upprepar Guldkusten Ab att det på basen av redogörelsen till handelskammarens styrelse framkommit att inga oegentligheter skett och att de risker som riktats mot Guldkusten och handelskammaren har täckts.

I meddelandet sägs att Peter Björk och Peter Boström på våren 2014 kom överens med Nextjet om att stöda uppstartandet av en linje mellan Kronoby och Arlanda via företagen Datic Ab och Solving Ab. Utbetalningarna skulle ske via Guldkusten Ab.

Anledningen till det här arrangemanget är enligt Peter Boström och handelskammarens vd Juha Häkkinen som också står bakom pressmeddelandet att Guldkusten Ab har marknadsföring av regionen som sin uppgift enligt bolagsordningen.

Marknadsföringsstöd för 866 402,79 euro

I pressmeddelandet kallas den summa som gått via Guldkusten till Nextjet för marknadsföringsunderstöd/villkorligt lån. Summan på 866 402,79 euro betalades ut under våren 2015.

Den första återbetalningsraten skedde i december 2016 och uppgick till 200 000 euro. Det är den här summan som enligt de uppgifter Yle Österbotten fått varken kallas återbetalning av marknadsföringsstöd eller återbetalning av lån i fakturan. Den kallas konsultation utan närmare förklaring.

Följande återbetalning skedde ett år senare, i december 2017, och uppgick till 181 997 euro. Den eventuella återvinningstalan som Yle Österbotten rapporterat om tidigare gäller den summan.

När Nextjet gick i konkurs i maj 2018 uppgick skulden till Guldkusten Ab till 487 659,16 euro.

Datic och Solving tar på sig förlusten

Efter Nextjets konkurs kvitterades fordringen från Guldkustens bokföring. Solving och Datic tog på sig förlusten.

Guldkusten har enligt pressmeddelandet inga fordringar hos Nextjet och inga skulder till Datic eller till Solving. Ifall en återvinning till konkursboet blir aktuell står de två sistnämnda bolagen för de kostnaderna.

Guldkusten fortsätter sitt arbete

Guldkusten Ab har som sitt egentliga uppdrag att ge ut magasinet Coastline som utkommer vartannat år. Magasinet presenterar österbottniskt näringsliv för en nationell men också internationell publik.

I pressmeddelandet sägs att Guldkusten fortsätter sitt arbete med marknadsföringen av regionen. Det står också att handelskammaren värdesätter privatpersoners satsningar för att trygga flygtrafiken och åstadkomma bättre flygförbindelser.