Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vandrarens lycka i Borgå - vägen som troligen fick sitt namn efter en källa

Från 2018
Vandrarens lycka i Borgå.
Bildtext Vandrarens lycka ligger väster om Kungsporten.
Bild: Yle / Leo Gammals

Folk som reste mellan Gammelbacka gård och Kungsvägen kände till en källa där törsten kunde släckas. Vägen där källan låg heter idag Vandrarens lycka.

Vandrarens lycka är en kort väg intill Kungsporten. Trots livlig trafik och kommers hörs inget buller när man promenerar längs grusvägen.

Vägen är omgiven av röda hus med vita knutar. Maj Hedenstam som har bott här i många år säger att de flesta invånare är äldre och att leksakerna på gårdarna används flitigt av barnbarnen när de hälsar på.

Efter en dryg halv kilometer tar vägen plötsligt slut och fortsätter som en skogsväg mot Estbacka. Suset från motorvägen hörs nu tydligt.

Skogsväg i Borgå.
Bildtext Den omtalade källan torde ligga uppe i skogen till vänster om stigen.
Bild: Yle / Leo Gammals

Enligt sägnen ska Vandrarens lycka ha fått sitt namn efter en källa som finns en bit inne i skogen där vägen tar slut. Skogsvägen som idag går längs skogsbrynet gick tidigare högre upp i skogen.

Maj Hedenstam berättar att folk som reste mellan Gammelbacka gård och Kungsvägen kände till källan. De stannade där för låta hästarna dricka och själva låta det friska vattnet släcka törsten.

Enligt Hedenstam finns det fortfarande en plats i skogen som är blötlagd under den varmare tiden om året.

Namngivningen är väldokumenterad

Processen bakom namngivningen i Borgå landskommun är väldokumenterad.

Det här mycket tack vare forskaren Toni Suutari som skrev sin pro gradu-avhandling om ämnet vid institutionen för finska språket vid Helsingfors universitet 1999.

Vandrarens lycka i Borgå.
Bild: Yle / Leo Gammals

Suutari skrev också en artikel i tidskriften Kielikello 4/1999 med den mycket passande rubriken Hyvä tiennimi - Kulkijanonni (på finska) i vilken han ingående förklarar namngivningsprocessen.

Behov för vägnamn på 1980-talet

Redan på 1980-talet insåg man behovet av en utförlig adressförteckning eftersom många vägar på glesbygden saknade namn.

I Borgå landskommun inleddes arbetet sommaren 1989 och målet var att ha en färdig kartläggning redan samma höst. En adresskarta skulle publiceras följande vår. Beslutet fattades av fullmäktige 12.6 1989.

Vandrarens lycka i Borgå.
Bild: Yle / Leo Gammals

Vägnamnskommittén grundas

Man lät tillsätta en vägnamnskommitté som skulle föreslå namn till vägar i landskommunen. Kommittén strävade efter att så långt som möjligt följa de namnförslag som lämnades in av väglag och invånare.

Vandrarens lycka i Borgå.
Bildtext På vardera sidan vägen finns röda hus med vita knutar.
Bild: Yle / Leo Gammals

Förslaget Onninpolku blir Vandrarens lycka

När kommittén behandlade väglagens förslag vid sitt möte 14.12 1989 var ett av förslagen var Onninpolku. Väglagens förslag lämnades oftast in antingen på svenska eller finska.

Det finns ingen förklaring bakom namnförslaget, men i läsarkommentarer påpekas att det avsåg en person som hette Onni som bodde vid vägen. Det fanns ett antal fastigheter längs vägen i slutet av 1980-talet.

Om väglaget hade avsett att namnet skulle syfta på lycka, borde förslaget ju ha varit Onnenpolku eller Lyckostigen på svenska.

Kommittén kände till källan

En av kommitténs medlemmar lär ha känt till att det i tiderna funnits en källa i närheten som resande använde sig av.

Lantmäteriverkets grundkarta kunde bekräfta att källan verkligen har existerat, uppger lantmäteriingenjör Sami Rantamaa från Borgå stad.

Namnkommittén beslöt därför att ändra Onninpolku till det något mer poetiska Kulkijanonni – Vandrarens lycka.

Om det verkligen berodde på källan är oklart, men ordet onni bevarades utan hänvisning till någon specifik person.

Vandrarens lycka i Borgå.
Bild: Yle / Leo Gammals

Det finns inga liknande eller motsvarande namn i Borgås nuvarande förteckning över väg- eller gatunamn.

Det närmaste är eventuellt Onnelantie - Onnelavägen i Karsby som fått sitt namnet efter gården Onnela.

Vandrarens lycka i Borgå.
Bildtext Vägen slutar plötsligt i ett skogsparti.
Bild: Yle / Leo Gammals

Ingen besvärade sig mot namnförslaget Kulkijanonni - Vandrarens lycka medan processen pågick.

Det innebar att vägnamnet godkändes av Borgå landskommuns kommunstyrelse 30.10 1995 tillsammans med övriga vägnamn i glesbygdsområdet.

Den omtalade adresskartan trycktes slutligen våren 1996 varefter man gjorde ett flertal förändringar och fler nya vägar namngavs.

Namngivningsprocessen avslutades i sin helhet hösten 1997 och en ny karta trycktes våren 1999.

Skogsparti längs Vandrarens lycka i Borgå.
Bildtext Finns källan någonstans i närheten?
Bild: Yle / Leo Gammals

Om du har förslag på väg- och gatunamn i din hemkommun så du vill att vi tittar närmare på får du gärna skriva dem i kommentarsfältet här nedan.

Diskussion om artikeln