Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Skolböckerna nämner knappt hur klimatförändringen ska bekämpas märkte Alinas skolklass - lägre nativitet är hennes recept: ”Ett barn mindre sparar ett helt liv av konsumtion”

Från 2018
Uppdaterad 14.12.2018 10:40.
Tyska elever som har granskat hur skolböcker handskas med klimatförändringen
Bildtext Alina Runk, Victoria Bederov, Leonie Brockmann och Bruce Phillips.
Bild: Yle/Lotte Krank-van de Burgt

Skolelever får inte tillräcklig information om klimatförändringen i skolböckerna. Många skolböcker tar inte alls upp ämnet medan andra ger bristfällig information. Det säger en grupp tyska elever som har granskat skolböcker från flera av de länder som släpper ut mest koldioxid i världen.

Eleverna, som deltog i klimatmötet i Katowice i Polen, varnar för att det här kan leda till en klimatobildad generation som inte vet hur man kan motverka klimatförändringen.

- Många läroböcker nämnde inte ens klimatförändringen, vilket verkligen överraskade oss. Och de få böcker som nämnde den tog bara upp sätt att motverka den, som inte har en så stor effekt, som återvinning och att byta ut glödlampor.

Det säger Alina Runk, en av de elever från den internationella skolan i Berlin som har varit med och granskat skolböcker från bland annat USA, Australien, Frankrike, och Storbritannien.

- Det är skrämmande att undervisningen om klimatförändringen är så försummad, säger Victoria Bederov. Det är en väldigt apatisk inställning till utbildning kring klimatförändringen.

Klimatobildad generation kan bli verklighet

Victoria Bederov tror att bristen på information i skolböckerna beror på att böckerna alltid har tagit upp vissa specifika ämnen.

- Beslutsfattarna som bestämmer om undervisningen känner helt enkelt inte till en värld utanför matematik, historia, biologi psykologi och så vidare när det gäller skolböcker.

Eftersom människor inte känner till det här så tror de att återvinning är tillräckligt

Eleverna varnar för att bristen på information kan leda till att vi snart har en generation som är obildad när det gäller klimatförändringen.

- Det finns så många saker som man kan göra för att motverka klimatförändringen. Och om människor inte får veta om dem så kan de inte agera, säger Alina Runk.

Färre barn den största klimatgärningen

De skolböcker i de tyska elevernas granskning som tog upp klimatförändringen gav alltså inte tillräckligt med information om hur man genom sina egna val kan motverka den.

Till exempel nämndes inte en växtbaserad diet alls och inte heller det som eleverna från den internationella skolan i Berlin nu förespråkar: att skaffa färre barn.

- Genom att skaffa ett barn mindre eller att adoptera så sparar man ett helt liv av konsumtion, säger Alina Runk.

- Och det är många som inte vet det här, att det faktiskt är det bästa man som individ kan göra för att motverka klimatförändringen, säger Victoria Bederov.

- Eftersom människor inte känner till det här så tror de att återvinning är tillräckligt.

Kan tänka sig adoption

Forskning visar att koldioxidutsläppen minskar med 0,2 ton per år per person om man återvinner, säger Alinas och Victorias lärare Bruce Phillips.

- Om man väljer att skaffa ett barn mindre minskar utsläppen med 58,6 ton per år per person.

Insamlingslådor för glas, metall och brännbart på rad.
Bildtext Återvinning har inte en så stor klimateffekt
Bild: Michael Erhardsson

Om man ännu jämför med till exempel energisnåla lampor. Byter man till dem minskar koldioxidutsläppen med 0,1 ton per person och år. Och ett bilfritt liv minskar utsläppen med 2,4 ton per år.

Bruce Phillips säger att han själv har valt att skaffa bara ett barn, just med tanke på klimatet.

- Tidigare tänkte jag att jag vill ha kanske två-tre barn. Men att välja bara ett är mitt största bidrag för klimatet. Jag är också vegetarian, säger Bruce Phillips.

Och alla tre elever som har varit med om att göra skolboksgranskningen säger att de nu absolut kan tänka sid adoption i framtiden.

- Tidigare var det en helt naturlig tanke att vi ska föda barn, men om vi skaffar barn i framtiden så kommer vi nog alla att överväga adoption, säger Leonie Brockmann.

USA sämst på klimatundervisning

Bruce Phillips nämner USA som ett exempel där man både genom bättre information om klimatförändringen och bättre sexualkunskap i skolorna kunde minska på koldioxidutsläppen.

- 45 procent av alla graviditeter i USA är oplanerade.

I över hälften av fallen väljer kvinnan att föda barnet.

En gravid kvinnas mage
Bildtext 45 % av alla graviditeter i USA är oplanerade
Bild: Wikimedia commons.

USA var också det land där informationen om klimatförändringen var mest bristfällig i skolböckerna säger Alina Runk.

- I läroböckerna i Kalifornien till exempel poängteras de positiva effekterna av klimatförändringen.

Den vetenskapliga konsensusen om att klimatet blir varmare på grund av mänsklig aktivitet tonas ner och presenteras som någonting osäkert.

Undervisning om klimatförändringen bör införas i läroplanen

Vad tycker då eleverna vid den internationella skolan i Berlin att man borde göra för att förbättra informationen om klimatförändringen i läroböcker?

- Till att börja med måste undervisning om klimatförändringen införas i läroplanen säger Leonie Brockmann.

- I Tyskland lär vi oss inte alls om klimatförändringen.

Fast läraren Bruce Phillips utgör ett undantag. Han följer inte läroplanen till punkt och pricka, därav hans klimatmedvetna elever.

Han säger att nästa steg nu är att kontakta alla förlag i Tyskland som ger ut läromedel.

- Vi kommer att göra upp en lista över alla förlag i Tyskland och sedan över förlag i andra länder,

- Så vi kommer att starta en kampanj för att få med klimatförändringen i läroböcker och få till stånd en förändring i så många böcker som möjligt.

- Jag tänkte också att vi kunde printa de sidor som fattas ur läroböckerna och skicka dem till skolorna. Så kunde eleverna själva sticka in dem i sina böcker, om de får, säger Bruce Phillips och ler pillemariskt.