Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Christoffer Taxell: "Satsa på grundskolan och slopa statustänket inom utbildning”

Från 2018
Uppdaterad 26.12.2018 12:43.
Profilbild på Christoffer Taxell.
Bildtext Christoffer Taxell har ett förflutet som minister, partiordförande och inom industrin, bland annat. Numera är han styrelseprofffs.
Bild: Yle/ Ville Hupa

Tidigare ministern, SFP-ordföranden och styrelseproffset Christoffer efterlyser en aktivare debatt om vad Finland ska satsa på inom utbildningen.

- Utbildningen är det främsta medlet att förändra världen, både här hemma och globalt, säger Taxell i programmet Paula möter.

Efter att ha börjat sin ministerbana som justitieminister, blev Christoffer Taxell undervisningsminister i Harri Holkeris regering och följde utbildningsfrågorna på nära håll. Senare har han också pratat mycket om hjärteämnet utbildning.

- Inom industrin lärde jag mig att ska man bygga ett högt torn, måste man ha en fast bas.
Det allra viktigaste är grundskolan, att införa den är det kanske viktigaste politiska beslutet under Finlands självständighet. Finland är ett litet land och vi har inte råd att låta bli att erbjuda alla en så bra utbildning som möjligt. Det är så vi kan konkurrera.

Stefan Wallin, Jan-Erik Enestam, Ole Norrback och Christoffer Taxell poserar framför äldre porträtt.
Bildtext Triss i SFP-ordföranden. Jan-Erik Enestam, Ole Norrback och Christoffer Taxell 2015.
Bild: Yle / Mattias Simonsen

För lite diskussion om utbildningspolitik

Taxell poängterar att han egentligen ogärna uttalar sig om dagspolitiken.

- Lite häpen är jag ändå över att utbildningssektorn och utbildningspolitiken inte är högre på agendan också gällande budgetanslagen.

Men diskussionen går ändå het?

- Diskussionen handlar egentligen om ifall man ska spara eller inte. Ganska lite handlar den om vad man borde satsa på och hur man ska skapa en bättre bas. Jag är anhängare av grundskolan. Jag är så gammal att jag gick i läroverk och såg den segregering som uppstod när eleverna efter fyra år i folkskola gick olika vägar. I min hemstad Åbo skedde en total segregering och den var inte bra för någon.

Förutom grundskolan önskar Taxell att man satsar på bra universitet och bra yrkesutbildning.

Slopa statustänket

- Vi borde heller inte ha så mycket status i utbildningen. Statustänket har stört den finländska utbildningspolitiken sedan 1800-talet. Fortfarande anser många att gymnasiet är finare än en yrkesutbildning. Jag försökte jobba för att sänka muren mellan de här två, men det var något som inte passade mer konservativa krafter och inte heller Finlands näringsliv.

Det allra viktigaste är grundskolan, att införa den är det kanske viktigaste politiska beslutet under Finlands självständighet. Finland är ett litet land och vi har inte råd att låta bli att erbjuda alla en så bra utbildning som möjligt. Det är så vi kan konkurrera.

Taxellska paradoxen

Diskussionen om tvåspråkiga skolor har gått het de senaste åren och de flesta är säkert bekanta med den så kallade Taxellska paradoxen som har levt i trettio år, det vill säga att tvåspråkiga lösningar ofta ledet till enspråkighet och enspråkiga lösningar garanterar tvåspråkigheten.

- Det här är varken taxellskt eller en paradox. Det är sanningen under Finlands hundra år. Om vi inte hade svenskspråkiga skolor, skulle vi inte vara ett tvåspråkigt land. Det är i Finlands och de finska medborgarnas intresse att vi är et tvåspråkigt land, det är vår koppling till Norden mer än någonting.

- Radio Vega är ett exempel, om vi inte hade Radio Vega skulle utbudet se ut som i TV:n för trettio år sedan. Det gäller också skolor, tidningar och församlingar.

Det här betyder ändå inte att man inte skulle behöva lära sig finska, tvärtom.

- Jag sagt att man ska göra allt för alla ska lära sig finska, man kan ha undervisning på något annat än skolspråket i något ämne och vänskolor, till exempel.

Om man är liten, ska man helst sitta med vi de bord där besluten fattas. Många gör sig lustiga över att SFP går med i vilken regering som helst. Nu när man är i opposition ser man hur det går – helt avgörande medborgerliga krav glöms bort.

Trots att den Taxellska paradoxen debatterats i årtionden, är upphovsmannen själv inte helt nöjd.

- Jag är besviken på diskussionen om paradoxen. Den har blivit lite andefattig.

Avgörande medborgerliga krav har glömt bort

Trots att den tidigare SFP-ordföranden ogärna uttalar sig om den politik som partiet för i dag, är det ändå omöjligt att inte fråga om SFP:s position på den politiska kartan nu när partiet inte längre är i regeringen.

- Om man är liten, ska man helst sitta med vi de bord där besluten fattas. Det gäller också EU – därför uppskattade jag för egen del Paavo Lipponens politik mycket, han förde en aktiv EU-politik och Finland hade en stark röst då. Det här gäller också regeringen – många gör sig lustiga över att SFP går med i vilken regering som helst. Nu när man är i opposition ser man hur det går – helt avgörande medborgerliga krav glöms bort. Se bara på centralsjukhuset i Vasa eller vissa avgöranden på utbildningsfältet. Jag är häpen över att intresset för de här frågorna är så litet i de andra partierna.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln