Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Äldreboendet Hagahemmet i Ekenäs stänger – klienterna flyttar till Gammelboda

Från 2018
Uppdaterad 17.12.2018 11:57.
Hagahemmet sett utifrån, ett stort stenhus.
Bildtext Att totalsanera Hagahemmet beräknas kosta 5,4 miljoner.

Äldreboendet Hagahemmet i Ekenäs föreslås stänga. De knappt 50 invånarna ska flyttas till nybyggda lokaler i Gammelboda, en bit utanför centrum.

Raseborgs stad vill hyra de privata vårdhemmen Birgitta och Bergvik, men fortsätta som kommunalt äldreboende med samma personal som på Hagahemmet.

På måndag ska Raseborgs stadsstyrelse fatta beslut om en eventuell flytt av Hagahemmets invånare till vårdbolaget Esperis nybyggda fastigheter i Gammelboda. Ärendet har beretts i snabb takt och på tjänstemannanivå.

Personalen informerades på torsdagen (13.12) berättar social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg och beklagar att staden inte hunnit berätta om den eventuella flytten för Hagahemmets invånare eller deras anhöriga.

Här byggs vårdhemmet Birgitta i Gammelboda i Ekenäs.
Bildtext Esperi Cares nybygge i Gammelboda blev klart i våras.
Bild: Yle/Maria Wasström

- Jag vet inte hur de förtroendevalda kommer att ställa sig till förslaget. Någon större överraskning torde det inte vara eftersom jag redan tidigare påtalat behovet av ändamålsenliga lokaler för Hagahemmets personal och klienter.

- När jag informerade personalen om den eventuella flytten fick jag höra att det var den bästa julklappen. Vårdarna var väldigt positiva till en flytt, säger Öberg.

Benita Öberg lovar ordna träffar för anhöriga där staden berättar mera ifall det blir aktuellt med att stänga Hagahemmet.

- Jag hoppas på snabbt beslut och att vi kan börja hyra vårdhemmet i Gammelboda redan i februari. Då kan vi i lugn och ro inreda och flytta klienterna, som i de flesta fallen har minnessjukdomar.

När jag steg in i Hagahemmet var det som att komma till en retrotid

Bakgrunden till den snabba beredningen beror delvis på att social- och hälsovårdsdirektören är relativt ny på jobbet.

- Jag började jobba för Raseborg i augusti och har bekantat mig med alla enheter, verksamheten och personalen. När jag steg in i Hagahemmet var det som att komma till en retrotid. Platsen var trevlig, vårdarna var glada och klienterna såg nöjda ut.

En kvinna utanför sitt tjänsterum, tittar in i kameran och ler
Bildtext Benita Öberg började jobba som social- och hälsovårdsdirektör i Raseborg i början av augusti 2018. Före det har hon jobbat med motsvarande uppgifter i bland annat Sjundeå, Lojo och Ingå.

- Som fastighet fyller Hagahemmet däremot inte kraven på en god och säker vård, säger social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.

Hon konstaterar att Raseborgs stad har många långvårds- eller anstaltsplatser. Hagahemmet är ett sådant boende.

- Rummen är små, de är gjorda för två personer. Toaletterna och duschutrymmena är gemensamma och svåra att komma in i med duschvagnar. Här finns flera våningar, mängder av trappor och dörrar, beskriver Öberg.

En flytt beräknas bli billigare

Hagahemmet är byggt 1956 och renoverades åren 1995-1996. För Hagahemmet finns en totalsanering inplanerad år 2028. Saneringen uppskattas kosta 5,4 miljoner euro.

- Stadens viktigaste uppgift är inte att äga fastigheter, säger Öberg och hänvisar därmed till de nybyggda vårdhemmen i Gammelboda utanför Ekenäs centrum.

Öberg räknar med att prislappen för en flytt blir drygt 200 000 euro billigare per år trots att staden skulle bli hyresgäst.

Det här eftersom social- och hälsovårdsektorn också nu betalar hyra, visserligen internt, för Hagahemmet.

Inkomstsidan ökar eftersom staden skulle få vård- och bostadsbidrag av FPA om man frångår anstaltsvård och satsar på öppen vård.

- För klienterna blir det däremot inga förändringar, de betalar lika som i dag, säger Benita Öberg.

Samma personal fortsätter

Personalen skulle flytta över till vårdhemmen Birgitta och Bergvik i Gammelboda och verksamheten skulle fortsätta i kommunal regi.

Det privata vårdbolaget som äger fastigheterna skulle enbart fungera som hyresvärd, poängterar social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.

- Personalresurserna i Gammelboda kan troligtvis skäras ned med fyra årsverken eftersom vårdarna slipper springa i trappor. Allt blir i ett plan, enheterna blir större och behovet av nattskötare minskar.

Hagahemmet , genast när man kommer in. Skylt med avdelningarnas namn, Loftet, Lunden, Hagen och Hemmet.
Bildtext När man stiger in i Hagahemmet möts man av trappor och en skylt som berättar om de olika avdelningarna på äldreboendet.

Öberg tillägger att ingen kommer att sägas upp, alla vårdare som vill flytta till Gammelboda kommer att få göra det.

Personalminskningen kommer att ske genom pensioneringar. Dessutom har staden behov av vårdpersonal på flera håll.

- Ur vårdmässig synvinkel har vi inte hittat några fel eller nackdelar med att stänga Hagahemmet. Vi pratade faktiskt om det här tillsammans med personalen.

För Raseborgs stad återstår ändå alla fasta kostnader för Hagahemmet, så egentligen sparar inte staden?

- Visst blir det att kosta, alla tomma fastigheter kostar, men eftersom Hagahemmet inte fyller kraven för en bra eller ändamålsenlig fastighet måste staden ändå fatta beslut vad man ska göra i fortsättningen. Att sanera till ett serviceboende kostar också, säger Benita Öberg.

- Om landskapsreformen träder i kraft är jag inte alls säker på att landskapet vill köpa eller hyra Hagahemmet som det är nu, säger Benita Öberg.

Vårddygnet billigare i Gammelboda

Nettokostnaden för äldreboendet Hagahemmet ligger idag på cirka 2,4 miljoner euro per år. Motsvarande summa för vårdhemmet i Gammelboda beräknas bli knappt 2,2 miljoner euro.

I Hagahemmet finns 49 platser, medan Gammelboda har rum för 55.

Ett vårddygn på Hagahemmet kostar idag i medeltal 134 euro. Ett vårddygn i det nya boendet beräknas kosta 109 euro.