Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sjundeåförälder: Det viktigaste vore att bygga en frisk skola

Från 2018
kvinna i kapprum
Bildtext Jenny Tallberg är förälder till två barn i Sjundeå svenska skola. Hon leder också Hem och skola-föreningen.
Bild: Yle / Monica Slotte

Förslaget om två skolbyggnader istället för en tilltalar föräldern Jenny Tallberg så länge svenskan inte drunknar och byggnaden fungerar.

Det nya förslag som tekniska nämnden i Sjundeå har lagt fram går ut på att ha en skolbyggnad för både svensk- och finskspråkiga elever i årskurserna 1- 6 vid Sjundeå svenska skola.

Dessutom skulle det finnas en byggnad för de finska eleverna i årskurserna 7-9 vid Aleksis Kiven koulu (AKK).

Man skissar alltså upp en lösning med två nybyggen istället för ett gemensamt skolcentrum.

bokstäver ritade på marken invid hus
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Jenny Tallberg är förälder till två barn i Sjundeå svenska skola. De går i årskurs två och fyra.

Hon är mycket nöjd med svenska skolans verksamhet idag men också positiv till det nya förslaget.

- Det kan säkert också vara ett fungerande alternativ. Jag förstår att resurserna kanske inte räcker till för att fortsätta som man gör idag.

Tallberg är litet tveksam till att blanda små och stora elever.

- Som förälder tänker man lätt på ettorna som så små i förhållande till sjuor och nior som vill vara stora och är i ett så annat skede av livet.

- Samtidigt kan det ju från skolans synpunkt vara bra att elever fortsätter på samma ställe i flera år. Då har de ju en nära relation till lärarna.

Spretig diskussion om skolan

När det gäller frågan om två språk i samma byggnad har Sjundeå svenska skola tidigare erfarenhet av det då man också hyste in Päivärinteen koulu.

- Det var ju trångt men jag har förstått att det ändå fungerade helt ok. Man måste ju ändå ta i beaktande att de svenska eleverna utgör en mycket mindre grupp än de finskspråkiga.

- Man måste se till att finskan inte tar över utan att det är jämställt på riktigt, anser Tallberg.

Skolfrågan diskuteras flitigt i Sjundeåpolitiken som bäst och det kan bli förvirrande med alla olika förslag som ges.

- Ibland har man svårt att hänga med i diskussionen och kunna bedöma vad som vore ett bra alternativ. Samtidigt känns det ju litet oroväckande att det är så svårt att hitta det, säger Jenny Tallberg, som också leder Hem och skola-föreningen.

- Som förälder tycker man ju att det viktigaste vore att bygga en frisk skola där inomhusluften vore bra. Så att barnen kunde hållas friska, det är ju ändå det viktigaste.

Nämndordförande förklarar

Tekniska nämndens ordförande Rabbe Dahlqvist (SFP) förklarar varför man valde det här förslaget som skiljer sig från alla alternativ man hittills har diskuterat.

- Vi har en diskuterande nämnd som överväger och funderar. Vi hade två förslag; att allt skulle samlas på AKK-tomten eller på svenska skolans tomt.

- AKK ligger närmare idrottscentrum men trafiken kan bli en utmaning. Då har svenska skolan en större tomt, också om den ligger längre bort från idrottsverksamheten.

En sak som nämnden också funderade på var var eleverna ska vara under tiden, om man väljer att arbeta med svenska skolan. Då kom det nya förslag som egentligen inte har behandlats tidigare.

- Det finns så många problem med Sjundeå svenska skola så jag tror inte att någon riktigt vet vad som är det bästa, säger Dahlqvist och hänvisar bland annat till inneluften.

Stökigt eller inte

Skolgården antas bli för liten om alla ska finnas i ett och samma bildningscentrum vid Aleksis Kiven koulu.

Det finns också delade meningar om att blanda yngre och äldre elever i samma byggnad.

- Det har ju varit vissa problem vid AKK. Men det har väl också att göra med hur man tar tag i problemen och handskas med dem, resonerar Rabbe Dahlqvist.

Tillsammans på varsitt språk

Det finns inga tvåspråkiga skolor men det finns skolor som har svenska och finska under samma tak. Den modellen ska Sjundeå nu bekanta sig med.

Rabbe Dahlqvist tänker sig ett studiebesök till en skola i Sibbo där man har en sådan lösning.

- Det finns två skolor under samma tak där båda språkgrupperna arbetar. Det är en möjlighet som kunde vara bra för vår personal att bekanta sig med.

Det är bildningens sak

Rabbe Dahlqvist håller med om att det egentligen är bildningsnämndens sak att fundera över utbildningen i skolorna.

- Jo, det är deras uppgift. Men sedan har kanske tekniska nämnden lite ansvar för ekonomin. Den har vi egentligen ännu inte behandlat.

Dahlqvist förmodar att frågan landar på kommunstyrelsens bord snart.

Porträttbild av Rabbe Dahlqvist.
Bildtext Rabbe Dahlqvist är ordförande för tekniska nämnden i Sjundeå
Bild: Yle/Minna Almark

- Så vi vet vad lilla Sjundeå har råd att bygga. Vi är måna om att allt som går att utnyttja av det gamla ska renoveras och repareras. Sedan bygger vi nytt där det behövs. Det är egentligen också det enda som det finns ett fullmäktigebeslut på.

Två är dyrare än en

Det blir sannolikt dyrare med två nybyggen än med ett, med två tak och administration därtill, säger Rabbe Dahlqvist.

Frågan om hur stort man ska bygga är också utmanande eftersom elevantalet minskar kraftigt i Sjundeå.

Under de närmaste sju till åtta åren får man räkna med 200 elever färre än det finns idag. Uppgifterna baserar sig på det nuvarande antalet kommuninvånare.

- Ska vi bygga efter vad elevantalet är idag eller efter vilket det är om några år? Vår strävan är ju också att kommunen ska växa, säger Dahlqvist.

Bygger kommunen i enlighet med det antal elever som finns idag så borde det finnas plats också om tio år. Enligt den nya läroplanen så krävs det färre kvadratmeter per elev än tidigare.

Svårt att vara alla till lags

Rabbe Dahlqvist säger att det är svårt att få till en bra lösning som dessutom gör alla nöjda.

Ert beslut har fått kritik av andra politiker; de tycker att ni borde ha bett om en ny beredning och bett om utlåtande av andra nämnder eftersom det här är ett helt nytt förslag. Hur svarar du på den kritiken?

- Jag visste att förslaget skulle komma att väcka diskussion. Men det behövs diskussion för att lyfta allting på bordet. Vi får se om kommunstyrelsen är av annan åsikt.

del av skolbyggnad
Bild: Yle / Christoffer Westerlund

Rabbe Dahlqvist säger att beredningen på sätt och vis har spårat ur eftersom man har försökt greppa för många olika saker samtidigt. Nu gäller det att koncentrera sig på skolorna.

Han hoppas att kommunstyrelsen på måndag (17.12) kan ge ett tak för vad det får kosta att bygga skolor.

- Det finns en siffra på 20 miljoner. Om kommunen tar ett sådant lån ökar skuldbördan med det dubbla, från 3 500 till 7 000 euro per kommuninvånare. Då är vi en kriskommun så det kan vi glömma.

Dahlqvist nämner också leasing som ett alternativ där själva byggnaden inte kommer in i balansen.

- Här är mycket att fundera på. Det kan bli sömnlösa nätter, säger han.

Diskussion om artikeln