Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så här ska Skyddspolisen övervakas i framtiden - ombudsman får viktig roll

Från 2018
Skyddspolisens ytterdörr
Bild: Yle/Ingemo Lindroos

En underrättelsetillsynsombudsman och ett utskott i riksdagen ska tillsättas för att få en parlamentarisk kontroll av Skyddspolisens verksamhet. Vi förklarar vad de har för uppgift och hur utskottsmedlemmarna väljs.

Grundlagsutskottet blev idag färdigt med sitt betänkande om övervakningen av underrättelseverksamheten. I praktiken handlar det om övervakningen av Skyddspolisens verksamhet och en del av den militära underrättelseverksamheten.

En orsak till att riksdagen vill ha en bättre övervakning är att Skyddspolisen, Skypo, får mycket större befogenheter genom de nya underrättelselagarna. Det handlar till exempel om omfattande rättigheter för Skypo att gå igenom privatpersoners e-post.

En ny tjänst inrättas: Underrättelsetillsynsombudsmannen

Underrättelsetillsynsombudsmannen ska övervaka Skyddspolisens verksamhet. Det ska ske i nära samarbete med underrättelsetillsynsutskottet i riksdagen. Ombudsmannen ska vara politiskt obunden och underättelsetillsynsutskottet kan intervjua och lägga fram sina synpunkter på lämpliga kandidater.

Nytt utskott i riksdagen: Underrättelsetillsynsutskottet

Ett nytt utskott med 11 medlemmar, inrättas i riksdagen under namnet underrättelsetillsynsutskottet.

Medlemmarna är riksdagsledamöter och väljs liksom idag, i slutändan i plenum. Riksdagsledamöterna kan meddela om intresse att bli medlem av utskottet och riksdagsgrupperna ger sina förslag. Liksom i övriga utskott, kommer inte de minsta grupperna nödvändigtvis att ha en representant i utskottet.

Utskottet har som uppgift att övervaka Skyddspolisens och andra berörda myndigheters verksamhet. All den information som är hemlig eller icke offentlig måste hållas inom utskottet. I övriga frågor avgör utskottet vilka frågor som medlemmarna kan diskutera utanför utskottet.

Grundtanken är att de flesta diskussioner inte förs utanför utskottets dörrar, eftersom utskottet ska ha tillräcklig insyn i Skypos verksamhet för att på riktigt kunna granska den.

Så här granskas utskottsmedlemmarna - dataombudsmannen i central roll

För att granska att medlemmarna i utskottet inte innebär en säkerhetsrisk föreslås en ny mekanism. De riksdagsledamöter som står på förslag till utskottet ska be att dataombudsmannen ber ut viss information från Skyddspolisen. Det innebär inte en bred säkerhetsutredning, som till exempel vissa statliga tjänstemän genomgår.

Om det kommer fram någon information om personen som behöver diskuteras, ska riksdagsledamoten, riksdagens generalsekreterare och riksdagsgruppens ordförande komma överens om huruvida personen kan stå på förslag till utskottet,.

I talmanskonferensens förslag hade Skyddspolisen skött granskningen av de här riksdagsledamöterna. Grundlagsutskottet gjorde ett annat beslut, för att undvika att Skyddspolisen kan påverka vilka personer som sitter i utskottet.

Därför behövs en parlamentarisk mekanism

För att undvika att en regering kan utnyttja Skyddspolisen för sina egna politiska ändamål vill riksdagen bygga in den här parlamentariska mekanismen, som ska göra att Skyddspolisen är mindre utsatt för politiska svängningar. I länder där det inte finns en demokratisk kontroll av verksamheten kan underrättelseverksamheten användas för förföljelse av till exempel politiska motståndare.

Hela riksdagen behandlar frågan nästa vecka

Riksdagen kommer i plenum nästa vecka att behandla grundlagsutskottets betänkande. Betänkandet kommer högst sannolikt att godkännas, eftersom alla riksdagsgruppers ordförande har behandlat övervakningsfrågan och enats om en kompromiss, som möjliggjorde lösningen i grundlagsutskottet idag.

Diskussion om artikeln