Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Mammans kaffedrickande lämnar spår i babyns hår – ny mätmetod ska förtydliga kostrekommendationerna för gravida

Från 2018
Gravid kvinna sitter och dricker kaffe och använder sin mobiltelefon.
Bildtext Under en graviditet ska man enligt rekommendationerna inte dricka mer än två till tre koppar filterkaffe om dagen.
Bild: Mostphotos/ Katja Kircher Photography AB

En ny mätmetod gör det möjligt att se hur mycket ett foster får i sig av olika ämnen via sin mamma. Den nya metoden ger mer tillförlitliga resultat än enkäter, i vilka mammorna ofta underdriver till exempel sitt koffeinintag.

Mätmetoden har utvecklats i samarbete mellan Kuopios födelsekohortsforskning (KuBiCo) och Östra Finlands universitet.

Genom att undersöka det nyfödda barnets hår kan man få reda på hur mycket det utsatts för till exempel olika näringsämnen, alkohol och droger, mediciner och luftföroreningar.

Koffein hör också till ämnena man nu kan få bättre koll på. Forskarna tror att finländska foster utsätts för koffein i ovanligt hög grad eftersom finländare dricker betydligt mera kaffe än folk från andra länder.

Att som gravid inta stora doser koffein anses vara en risk för barnets hälsa. Det kan bland annat leda till förtida födsel och låg vikt, neurologisk utvecklingsstörning och en viss typ av leukemi.

Bevisföringen av skadorna har hittills byggt på enkätsvar, som inte alltid visar hela sanningen. Den nya metoden möjliggör mera exakta resultat då man med ett hårprov kan se fostrets koffeinansamling från de senaste graviditetsmånaderna.

Många mammor underdriver sin koffeinkonsumtion

Enligt de europeiska rekommendationerna ska en gravid person inte få i sig mer än 200 milligram koffein per dag. Det innebär två till tre koppar filterkaffe.

Svaren från KuBiCo-forskningens enkätundersökning visade ändå att mer än 40 procent av kvinnorna överskred den här rekommendationen under sin graviditet.

Hårproven tyder dessutom på att mammornas uppskattning ofta var i underkant.

Den största koffeinkällan var otvivelaktigt kaffe. På andra plats ligger koladrycker.

Målet är tydligare kostrekommendationer

Med hjälp av den nya metoden vill forskarna granska skadeverkningar som tidigare forskning kartlagt. Men de vill också utreda hur koffein påverkar barns beteende i ett tidigt stadium – till exempel vad gäller sömn och rastlöshet.

Forskarna är också intresserade av ifall koffein har några positiva effekter på graviditeten eller barnets hälsoutveckling.

– Utöver att identifiera koffeinets effekter på graviditeten och barnets hälsa är målet också att förtydliga kostrekommendationerna för gravida och skingra eventuella oklarheter hällande dem, säger doktorand Anni Lehtonen i ett pressmeddelande.

Ungefär 10 000 mammor deltar tillsammans med sina barn i KuBiCo-forskningen. Forskningen är ett samarbete mellan Kuopio universitetssjukhus, Östra Finlands universitet och Institutet för hälsa och välfärd.

Diskussion om artikeln