Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU-ledarna godkände omstritt förslag om gemensam budget för eurozonen

Från 2018
Uppdaterad 17.12.2018 17:59.
En skylt med texten Eurozonen.
Bild: Mostphotos

EU-ledarna har enats om en rad åtgärder för att stävja riskerna inom euroområdet. Bland annat beslöt man att inrätta en gemensam budget för euroområdet.

Idén till en gemensam budget presenterades ursprungligen av Frankrikes president Emmanuel Macron. Macron efterlyste en budget på flera procent av euroområdets BNP som bland annat skulle ha kunnat fungera som en buffert mot framtida kriser.

Förslaget har ändå varit kontroversiellt båda vad gäller omfattningen och innehållet. Det förslag till gemensam budget som godkändes i dag är ett nedbantat förslag där euroområdets budget bakas in i den nuvarande EU-budgeten.

Även om man inte slagit fast hur stor budgeten ska bli så är det osannolikt att budgeten skulle bli mer en några tiondels procent av euroområdets BNP.

Det här kan jämföras med EU:s sammanlagda budget som går på ungefär en procent av BNP.

EU-ledarna beslöt även att begränsa de ändamål som eurobudgeten kan komma att användas till. Man slog fast att budgeten kan användas för att främja konkurrenskraften inom euroområdet men inte för att hjälpa länder som råkar ut för en konjunktursvacka.

Av medlemsländerna har framför allt Nederländerna motsatt sig planerna på en eurobudgeten ska kunna användas för att överbrygga konjunktursvackor.

Man oroar sig i likhet med många andra nordiska länder över att ett sådant arrangemang skulle leda till att man tvingas betala för andra länders dåliga ekonomiska beslut.

Frankrikes president Macron välkomnar också det nedbantade förslaget. Enligt Macron handlar det om ett symboliskt genombrott och steg mot en mer sammansvetsad union.

EU:s finansministrar får nu i uppdrag att presentera ett konkret förslag till eurobudget. Man räknar med att ett förslag ska vara färdigt sommaren 2019.

17.12.2018: I en tidigare version av artikeln skrev vi att budgeten förutspås bli några tiondelar av euroområdets BNP. Givetvis skulle det vara några tiondels procent av BNP.