Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lärare och rektorer: Elever borde få sifferbetyg i ett tidigare skede

Från 2018
Uppdaterad 18.12.2018 09:22.
betyg
Bild: Yle/Katarina Lind

I Finland blir det allt vanligare med verbal bedömning i grundskolan. Många lärare och rektorer är ändå av den åsikten att en sådan bedömning inte berättar tillräckligt om elevens kunnande. Det framkommer i Yles färska enkät.

En elevs bedömning kan exempelvis se ut så här:

"Du har aktivt deltagit i diskussionerna och aktiviteterna under miljö- och naturkunskapslektionerna. Du undersöker gärna vidare för att göra egna iakttagelser."

Kommunerna kan själv göra linjedragningar gällande hur bedömningen i skolorna ska göras. Enda kriteriet är att skolorna är tvungna att ta i bruk sifferbetyg senast på åttonde klassen.

Det är ändå bara få skolor som ännu på sjunde klassen ger verbala bedömningar.

Sifferbedömning är lättbegriplig respons på vad eleven kan. Det är inte i elevens fördel om hen inte har en realistisk uppfattning över kunnandet i jämförelse med läroplanens mål.

Rektor som deltog i Yles enkät.

Med sifferbetyg strävar man efter att på ett tydligt sätt visa hur barnet har lyckats i olika ämnen och var det ännu finns rum för förbättring.

Sifferbetyg är lättare att begripa

Yle frågade Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och Finlands Rektorer rf om åsikter gällande sifferbetyg.

Över hälften av de som svarade ville övergå till sifferbetyg i en tidigare ålder än man gör nu. En av rektorerna svarade så här:

"Sifferbedömning är lättbegriplig respons på vad eleven kan. Det är inte i elevens fördel om hen inte har en realistisk uppfattning över kunnandet i jämförelse med läroplanens mål."

Yle genomförde enkäten bland lärare och rektorer i november och december 2018 i samarbete med Finlands Rektorer rf och Undervisningssektorns fackorganisation OAJ.

Totalt deltog 607 personer i enkäten, varav 427 var lärare och 180 rektorer.

Omröstningen är inte längre tillgänglig.

Baserat på Veli-Pekka Hämäläinens artikel för Yle Uutiset.