Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ännu inget beslut att flytta äldre från Hagahemmet i Ekenäs: Politiker önskar en helhetsbild innan det tas beslut om detaljer

Från 2018
Hagahemmet sett utifrån, ett stort stenhus.
Bildtext Hagahemmet byggdes år 1956 i två våningar.

Det blev ännu inget beslut om att flytta äldre från Hagahemmet i Ekenäs till Gammelboda. Frågan går nu till social- och hälsovårdsnämnden.

Stadsstyrelsen beslutade i går kväll remittera förslaget om att flytta knappt 50 invånare från Hagahemmet i centrum till nybyggda lokaler i Gammelboda en bit utanför Ekenäs centrum.

Det är det privata vårdbolaget Esperi som äger vårdhemmet i Gammelboda.

Förslaget var att staden bara skulle hyra byggnaderna, medan verksamheten skulle fortsätta i kommunal regi med samma personal som på Hagahemmet.

Behövs helhetsbild

Raseborgs stadsstyrelseordförande Anders Walls (SFP) anser att det är viktigt att social- och hälsovårdsnämnden nu får ta ställning till frågan.

Han efterlyser också en helhetsbild av hur äldrevården ska ordnas innan det fattas enskilda beslut.

I det här fallet så blev frågan aktuell eftersom det fanns nya lämpliga lokaler i Gammelboda.

Walls medger att placeringen en bit utanför centrum kan upplevas som knepig speciellt av en del anhöriga. Lokalerna är å andra sidan moderna och ergonomiska och det är enligt Walls lättare för personalen att jobba där.

Olämpligt boende

Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg anser att Hagahemmet inte längre är lämpligt som äldreboende.

Huset är byggt år 1956 och är i två våningar med många trappor och dörrar. Rummen är små, liksom toaletterna och duscharna.

Med flytten räknar social- och hälsovården i Raseborg att man skulle spara drygt 200 000 euro per år.

I slutet av förra veckan informerades personalen om flytten. Hagahemmets invånare och anhöriga har däremot fått ta del av nyheten via medier.

Diskussion om artikeln