Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Utredningen talar för en fusion mellan Vasa och Korsholm – fusionskoordinator Olavi Kaleva kommenterar rapporten

Från 2018
Uppdaterad 19.12.2018 20:03.
Olavi Kaleva
Bild: Yle / Fredrika Sundén

Det bästa för regionen skulle vara att Vasa och Korsholm blev en kommun. Det anser fusionskoordinator Olavi Kaleva.

På tisdagens möte fick styrgruppen för fusionsförhandlingarnamellan Vasa och Korsholm ta del av utredningsrapporten för kommunstrukturutredningen.

Rapporten tar upp vad en fusion skulle betyda för bland annat näringslivet, servicen, ekonomin och delaktigheten i beslutsfattandet och demokratin.

Sammanfattningsvis slår rapporten fast att en fusion skulle stärka områdets näringsliv och skapa en attraktiv och konkurrenskraftig stad.

Bakom rapporten står koordinator Olavi Kaleva.

- Vasa och Korsholm har mycket gemensamt. Skulle de koordinera sina resurser kunde man uppnå ännu bättre resultat. Jag tror bestämt att det här skulle vara till fördel om Vasa och Korsholm skulle fusioneras, säger Kaleva.

Är det något som förvånat dig under arbetet med rapporten?

- Egentligen inte. Det mesta gick som jag hade förväntat mig. Visst har det funnits utmaningar och frågetecken längs vägen men jag är glad att vi lyckats hålla tidtabellen för utredningen.

Saklig diskussion men många olika åsikter

Kaleva beskriver processen som både givande och utmanande.

- Alla diskussionen har varit sakliga men det är tydligt att det finns olika åsikter och värderingar. Vissa prioriterar saker som inte är så viktiga om man ser till den stora bilden och det är den stora bilden om hur man ska förstärka regionen som måste vara avgörande, säger Kaleva.

Den största utmaningen med en fusion mellan Vasa och Korsholm är enligt Kaleva att få alla att dra åt samma håll.

- Det viktigaste nu skulle vara att få alla att blåsa åt samma håll och att få samarbetet mellan tjänstemannakåren och de politiska beslutsfattarna att fungera så det är till fördel för den nya kommunen.

Kritiseras för att inte vara objektiv

Olavi Kaleva har fungerat som koordinator för fusionsförhandlingarna sedan våren 2019. Redan tidigt i processen har han uttalat sig om att en fusion mellan Vasa och Korsholm kunde vara en positiv sak för regionen vilket väckt en del kritik. De som är emot en fusion har ifrågasatt hans objektivitet i utredningen.

Själv anser inte Kaleva att det finns ett problem.

- Jag uppfattar själv att jag är helt objektiv och har under utredningens gång sett på både hotbilderna och framtidsmöjligheterna.

- Men det är klart att det från första början kommit fram sådana saker som klart talar för en fusion och det kan man inte förneka.

Beslutet upp till politikerna

I och med rapporten är nu största delen av Olavi Kalevas jobb som fusionskoordinator klart och avtalet tar slut den 31 december.

- Nu ska de politiska besluten fattas och de ska bli intressant att följa med besluten i både Korsholm och i Vasa.

- Jag hoppas nu att människorna tar sig en ordentlig funderare och ser till den stora bilden och vilka framtidsmöjligheter det finns för hela regionen. Jag hoppas innerligt att man inte kommer att haka upp sig på bagateller, säger Kaleva.

Plock ur rapporten om vad en fusion skulle betyda

Möjligheter och fördelar med en fusion

 • Konkurrenskraftigare och attraktivare område nationellt och internationellt
 • Ökat nationellt inflytande
 • Mer enhetlig planläggning och planering av markanvändning
 • Större resurser för olika pilotprojekt och innovationer
 • Gemensam organisering och förbättrad tillgång till service
 • En större arbetsgivare har bättre möjligheter att rekrytera kunnig personal

Möjliga hot och nackdelar med en fusion

 • Servicen centraliseras och avstånden till servicepunkter blir längre
 • Servicen på glest bebyggda områden försämras
 • Möjligheterna att få service på sitt eget modersmål
 • Beslutsfattandet flyttar längre bort från kommuninvånarna
 • En större organisation medför mer byråkrati
 • Den språkliga identiteten och kulturen försvagas

Många Korsholmare jobbar i Vasa

 • Av den sysselsatta arbetskraften i Vasa arbetar största delen i staden. Av de som bor i Vasa jobbar 85,6 i Vasa och 4,9 procent i Korsholm
 • Av den sysselsatta arbetskraften i Korsholm arbetar 31,9 procent i Korsholm och 59,4 procent i Vasa.

Finskspråkiga i majoritet i den nya kommunen

 • En samgång mellan Vasa och Korsholm skulle resultera i en stad med 87 000 invånare.
 • 60 procent skulle ha finska som modersmål, 33 procent skulle ha svenska och 7 procent ett annat modersmål än svenska eller finska.
 • I Korsholm har nu 69 procent av invånarna svenska som modersmål och 29 procent modersmålet finska.
 • Den svenskspråkiga minoriteten i nya Vasa skulle vara den näst största i hela landet efter Helsingfors.

Diskussion om artikeln