Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bygg ny svensk skola i Ingå centrum - det blir billigare på sikt

Från 2019
En gul skolbyggnad täckt av snö. I förgrunden syns en skylt där det står Kyrkfjärdens skola.
Bildtext Kyrfjärdens skola ligger mellan Ingå kyrka och Gammelgården.
Bild: Yle/Pia Santonen

Kyrkfjärdens skola i Ingå borde ersättas med ett nybygge. Det föreslår tekniska nämnden.

I stort sett går det ekonomiskt jämnt ut om man bygger nytt eller renoverar Kyrkfjärdens skola i Ingå. En ny byggnad är ändå billigare i drift och behöver inte bli så stor som ursprungligen beräknades.

Så resonerar tekniska nämnden i Ingå som vill bygga en ny skolbyggnad.

En renovering av Kyrkfjärdens skola i Ingå har varit aktuell sedan år 2013. Skolan är trång och delvis föråldrad.

I Kyrkfjärdens skola går i dag ungefär 140 svenskspråkiga elever i årskurs 1-6. Det finns också svenskspråkiga skolor i Degerby och Västankvarn i Ingå.

Exakta kostnadsberäkningar

Under hösten 2018 har konsulter gjort noggranna uträkningar för att kunna besluta ifall man satsar på ett nybygge eller på att renovera och bygga ut den nuvarande skolbyggnaden.

I uträkningarna har konsulterna räknat med alla detaljer och meningen är att kostnadskalkylen ska hålla.

Tekniska nämnden föreslår nu styrelsen att kommunen satsar på ett nybygge. Det innebär att Kyrkfjärdens skolbyggnad ersätts med en ny byggnad vid nuvarande byggnadsplats.

Projektet har beviljats ett anslag i budgeten på 430 000 euro år 2019 och nio miljoner euro åren 2020 och 2021.

Kommunen räknar med att ett nybygge kostar 10,5 miljoner euro och en renovering med tillbyggnad 9,6 miljoner.

Billigare i drift

I indirekta kostnader blir ändå ett nybygge betydligt billigare - knappt 170 000 euro.

En renovering med tillbyggnad skulle innebära 800 000 euro i indirekta kostnader. Den största skillnaden där är utgifter för tillfälliga hyror och skolskjutsar.

Kommunen menar därför att båda alternativen i frågan om rivnings- och byggnadskostnader är likvärdiga, men en ny byggnad blir billigare i drift.

Däremot kan det hända att kostnaderna blir lägre än budgeterat då man inte längre ser det ändamålsenligt att bygga med kapacitet för 200 elever.

Ingå utgår nu från elevprognoser som visar på färre än 200 elever i framtiden. I tidigare behovsutredningar räknade man med 250 elever, men nu utgår uträkningarna från under 200 elever.

Kommunfullmäktige väntas fatta det slutliga beslutet om framtiden för Kyrkfjärdens skola i vår.

Diskussion om artikeln