Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Småbarnspedagogiken kan bli gratis för femåringarna i Lovisa: "Det lönar sig alltid att satsa på barn och barnfamiljer"

Från 2018
Barn leker med grön leksakstraktor i plast.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Om allt går vägen ska Lovisa erbjuda barn födda 2014 gratis småbarnspedagogik från augusti nästa år.

Det här skulle gälla 20 veckotimmar som fördelas jämnt över veckan.

- Visst blir det en ekonomisk lättnad för familjerna och barnen gagnas av att delta regelbundet i småbarnspedagogiken, säger Sofia Hoff som är tf. chef för småbarnspedagogiken i Lovisa.

De tjugo veckotimmarna kommer eventuellt att fördelas så att det blir fyra timmar per dag, måndag till fredag.

- Det är ju försökets syfte, att få den här regelbundenheten och på det sättet ge barnen beredskap och goda förutsättningar att gå vidare till förskolan och skolan.

Daghemsbarn i regnkläder köar för att komma in till dagiset.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Linus Hoffman / Yle

Att erbjuda gratis småbarnspedagogik för 5-åringar är en del av ett statligt understött försök som kommunerna kan välja att delta i.

Bildningsnämnden beslutade på onsdagskvällen att Lovisa ska ansöka om statsunderstöd för att ersätta en del av de förlorade avgiftsintäkterna och därmed delta i försöket.

- Det lönar sig alltid att satsa på barn och barnfamiljer. De som inte haft ekonomiska möjligheter att delta har kanske större möjligheter nu, säger Hoff.

För att staden slutligen ska kunna ordna avgiftsfri småbarnspedagogik krävs att Lovisa finns med bland kommunerna som beviljas statsunderstöd.

De flesta femåringarna redan med

Försöket började redan i augusti i år och 19 kommuner runtom i landet deltar i den första omgången. Lovisa är inte en av dem.

- Nu har man förlängt det här försöket och utvidgat syftet en aning. Också förra gången behandlades försöket i bildningsnämnden men då valde vi att inte gå med. Nu har vi tänkt om, säger Hoff.

De som inte haft ekonomiska möjligheter att delta har kanske större möjligheter nu

― Sofia Hoff

Enligt Hoff handlade det första försöket om att man ville öka deltagarantalet bland femåringar, men då hade man i Lovisa redan ett högt deltagarantal.

- Vid tiden för beredningen hade vi redan 95 procent av barnen födda 2013 inom småbarnspedagogiken, så det fanns inte så hemskt mycket att öka på där.

Enligt Hoff är deltagarantalet högt också bland barnen födda 2014 som kommer att vara fem år nästa år. 90 procent av dem finns inom småbarnspedagogiken.

- Men i och med att Undervisningsministeriet nu har utvidgat syftet med försöket så är det här ändå intressant för oss. Det handlar ju egentligen om ett försök att göra förskoleundervisningen tvåårig.

Försökets syften är att ...

Enligt Hoff har Undervisningsministeriet klart indikerat att småbarnspedagogiken kan komma att bli lagstadgad redan för femåringar. Försöket är en förberedelse inför det här.

- Om det händer så har vi den här beredskapen färdig och är varma i kläderna. Femåringarna måste erbjudas en planerad, strukturerad verksamhet.

Allt hänger på statsunderstödet

Nu har kommunerna alltså igen getts möjlighet att delta i försöket och därmed också ansöka om statsunderstöd.

- Förra gången kunde man få 20 procent av de förlorade inkomsterna täckta av statsunderstödet, nu har andelen höjts till 40 procent.

Enligt Hoff handlar det fortfarande om en ansenlig summa som staden förlorar i avgiftsintäkter.

- Vi har bedömt att staden kommer att förlora drygt 70 000 euro i avgifter varav 40 procent kan täckas av statsunderstödet. Det är en stor insats från stadens sida.

bild på två barn som målar
Bildtext Arkivbild.
Bild: Sandra Crawford/Yle

Hur Lovisas chanser att få statsunderstöd ser ut beror helt på hur många andra kommuner som är intresserade, och hurdana de här kommunerna är.

Om det finns så många sökande att statsunderstödet inte kan delas ut åt alla, så väljer Undervisningsministeriet deltagarna genom att titta på olika faktorer för att få med så olika kommuner som möjligt.

Ansökningen ska skickas in i slutet av januari och Hoff förväntar sig få svar i februari

Diskussion om artikeln