Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Upp till 150 hushåll i Kimitoön kan slippa tvång om vattenanslutning

Från 2018
Ett vattenrör.
Bild: Mostphotos \ Jan Kansanen

En ny lag om vattenförsörjning lättar på tvånget om vattenanslutning. I Kimitoön påverkas ett större antal hushåll.

Vattenkriget på Kimitoön tar en ny vändning. Flera fastighetsägare har tidigare fått påminnelser från Kimitoöns vatten om att de måste ansluta sig till det kommunala vattennätet. Många har vägrat och kommunens bygg- och miljönämnd har till och med tagit till hot om vite för vissa fastighetsägare.

Nu kan en del av fastighetsägarna slippa tvånget. Från och med årsskiftet behöver en fastighet utanför en tätort inte anslutas till vattennätet förutsatt att vissa kriterier uppfylls.

Fastighetens vattenanordningar ska ha byggts innan vattentjänstverkets verksamhetsområde godkändes och fastigheten ska ha tillgång till en tillräcklig mängd hushållsvatten som uppfyller kvalitetskraven i hälsoskyddslagen.

"Oväntad och inte önskvärd vändning"

En fastighet utanför en tätort behöver inte anslutas till vattentjänstverkets spillvattenavlopp om avloppsanordningarna har byggts innan vattentjänstverkets verksamhetsområde godkändes. Utöver det bör spillvattnet hanteras i enlighet med miljöskyddslagen.

Raimo Parikka, verkställande direktör för Kimitoöns vatten, bedömer att det kan handla om 100 till 150 hushåll i Kimitoön. Han säger att en del av dem har kommunalt avlopp, en del har anslutit sig till vattennätet.

Enligt Parikka var det en oväntad och en inte önskvärd vändning att lagen ändrade den vägen, det vill säga att bestämmelserna blev lindrigare. Han utgår från att vattenbolaget försöker behålla taxorna på samma nivå trots att lånebördan är stor. I fjol kunde bolaget i alla fall minska på bördan med 900 000 euro, säger Parikka.

Diskussion om artikeln