Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Svartå centrum planeras om - nytt skolcentrum och tunnel under järnvägen med i planerna

Från 2018
En ljus rappad 50-talsskolbyggnad i rätt dåligt skick. Svart plåttak. I förgrunden ett grönt fotbollsmålnät.
Bildtext Svartå skola är i dåligt skick.
Bild: Yle/ Pia Santonen

Nu börjar planläggningen av den nya byggnaden för kommunal service i Svartå. Raseborgs stad har inlett arbetet med att ändra detaljplanen.

Både den svenska och den finska skolan, det svenska daghemmet samt biblioteket i Svartå är i mycket dåligt skick. Byggnaderna motsvarar inte heller dagens behov.

Tekniska nämnden föreslog i början av det här året att det bildas en projektgrupp för att planera den nya byggnaden för skolan, daghemmet och biblioteket och annan kommunal service. För att projektet ska kunna genomföras behövs en detaljplaneändring.

Detaljplaneändringen ska göra det möjligt att bygga ett skolcentrum på området som ligger mellan Lindersvägen, Lindnäsvägen, Valhallavägen och järnvägen.

Området som är nästan tio hektar stort är både i stadens ägo och i privat ägo. På området finns en liten idrottsplan med ett redskapsförråd. Där finns också en dansbana som tillhör Svartå FBK och ett bostadshus.

Karta som visar nuvarande svenska och finska skolan, samt det nya skol- och servicecentrumet i Svartå.
Bildtext Karta över området som planeras bli nytt skol- och servicecentrum.

Viktig med tanke på järnvägstunneln

Dragningen av Lindersvägen ska också justeras så att den överensstämmer med järnvägsplanen för elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan som Trafikverket arbetar med.

Enligt järnvägsplanen ska plankorsningen i Svartå ändras till en underfart. För att järnvägsplanen ska kunna godkännas behöver också detaljplanen ändras.

Raseborgs planläggningsnämnd hoppas därför att arbetet med detaljplaneändringen ska kunna godkännas redan våren 2019. Då kan tunneln under järnvägen i bästa fall byggas nästa år.

Planeras nästa år

Den nya byggnaden för kommunal service kommer att planeras nästa år. Det finns 150 000 i Raseborgs budget för planeringsarbetet.

Byggnaden beräknas kosta kring fyra miljoner euro och den ska enligt planerna byggas åren 2020 och 2021.

I den nu aktuella detaljplaneändringen sägs det ingenting om vad som ska hända med de nuvarande skolbyggnaderna när byggnaden för kommunal service blir verklighet.

Planläggningsnämnden i Raseborg beslutade på onsdagen (19.12) att anhängiggöra detaljplaneändringen i Svartå.