Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny färdtjänst behöver fler som vill provåka i Västnyland

Från 2018
En äldre dams händer
Bildtext De som använder sig av servicen kan själva vara med och utforma den.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Nästa sommar ska en ny operatör, Färdtjänsten Västra Nyland, ta över färdtjänsten för seniorer och för personer med funktionsnedsättning.

Färdcentralen, som drivs av Esbo stad, tar stegvis över servicen från och med sommaren 2019.

Klen respons i Västnyland

Nu söker man användare av färdtjänsten som är intresserade av att vara med och utveckla den nya serviceformen.

Sammanlagt 63 klienter har visat intresse, men i Västnyland har det varit svårt att få napp. Hittills har bara en klient från Sjundeå, Ingå och Raseborg anmält sig, från Hangö ingen alls.

I Hangö har staden nog gjort sitt bästa för att förmedla information om pilotprojektet, säger äldreomsorgschefen Leena Hytti.

- Vi kom till att det är vettigare att göra det via klienternas dagliga handledare och kontaktpersoner eftersom de kan förklara vad det handlar om. En äldre person kan ha svårt att ta till sig en text på en webbsida eller i dagstidningen, där den också fanns.

Leena hytti
Bildtext Leena Hytti leder äldreomsorgen i Hangö.
Bild: Yle/Minna Almark

Projektet motsvarar den tidigare upphandling som Lojo ledde för 2018. Med Esbo vid spakarna är målet nu att arbeta för ett mer vidsträckt område.

Kommunerna ska med gemensamma och större krafter sträva efter att förenhetliga servicen inom färdtjänsten och göra den smidigare.

Klienterna är experterna

Den klient som vill vara med i pilotprojektet kan anmäla sig fram till den 21 december till kommunernas socialbyråer eller fylla i ett formulär på Esbo stads hemsida

Äldreomsorgschef Leena Hytti i Hangö tycker att det är positivt att kunderna hörs kontinuerligt, inte bara beslutsfattarna.

- Det är ett bra grepp att hela tiden höra klientens åsikt om servicen.

Deltagandet kan till exempel bestå av att man svarar på en enkät eller deltar i möten som fokuserar på utvecklandet av tjänsten.

En person som kör bil
Bildtext Färdtjänsten styrs från Esbo.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Projektet Transporter 2019 bjuder på kostnadsfria skjutsar till evenemangen. Som klient förbinder man sig att delta i utvecklingsnätverkets verksamhet.

Långt från Hangö till Esbo

Utvecklarklienternas respons och tjänstemännens beredning behandlas sedan i kommuners social- och hälsovårdsnämnder under våren.

Att bifallet hittills varit klent i Hangö kan sannolikt också bero på det långa avståndet till Esbo där mötena hålls.

- Jo, långa resor kan tänkas spela in, säger Leena Hytti.

Den nya färdtjänsten omfattar Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Sjundeå, Ingå, Raseborg, Hangö och samkommunen Karviainen.

Servicen gäller alla som får färdtjänst utifrån handikappservicelagen eller socialvårdslagen.

Målet är att färdtjänsten ska fungera på lika villkor över hela området, dygnet runt.

Går att boka via datorn

I Esbo har erfarenheten varit att majoriteten av klienterna fortfarande vill göra sin beställning per telefon.

Nya användare kan i högre grad vara bekväma med att också använda dator eller mobil.

Det ska också bli lättare att kolla hur många resor man har kvar utan att behöva ringa och fråga.

Esbo stad inledde upphandlingen av den nya färdtjänstoperatören i december, men transporterna kommer att upphandlas separat under våren. Tjänsten ska fungera på svenska, finska och engelska.

Kritisk till större distrikt

Efter att den nya trafiklagen trädde i kraft har många klienter oroat sig för tillgången på bilar och ifrågasatt en lång väntetid.

I Raseborg säger Isa Forsbäck (SFP) från förbundet Svenska seniorer att det finns en hel del att utveckla inom färdtjänsten.

Hon kommer att skicka uppropet vidare till förbundets 585 medlemmar.

- Vi är oroliga över att området blir för stort och att servicen försämras. Våra äldre kräver och behöver mera nu.

Diskussion om artikeln