Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inderes: Tiden arbetar mot Stockmanns ägare

Från 2018
Sauli Vilén, börsanalytiker
Bildtext Sauli Vilén.
Bild: Yle

Stockmanns varuhusverksamhet hotar enligt marknadsanalytikerna på Inderes att sänka hela bolaget. Förlusterna är så stora och fastigheterna så belånade att allt hänger på Lindex. Och Lindex för en kamp mot växande näthandel.

Gjorde Konstsamfundet en bra affär genom att köpa Stockmannaktier av Stiftelsen för Åbo Akademi?

Analysbolaget Inderes rekommenderar man minskar sitt innehav av Stockmannaktier, svarar Inderes chefsanalytiker Sauli Vilén.

Han ser detaljhandeln som Stockmanns största problem. På lång sikt tycker han det är svårt att se hur den skulle kunna bli lönsam med nuvarande åtgärder.

- Försäljningen borde öka, och det har man inte åstadkommit med nuvarande åtgärder. Jag kan inte säga hurdana åtgärder man borde vidta, men klart är att de borde var omfattande. Vi är mycket oroliga över läget. Stockmanns detaljhandelsavdelning Retail är ett krisbolag, säger Sauli Vilén.

Stockmann består i dag av tre delar. Retail, Lindex och fastigheterna.

- Lindex är inte ett krisbolag som Retail. Det kommer säkert att kunna göra ett hyfsat resultat under de närmaste åren, men det finns ingen återvändo till bolagets toppår. Bolagets värde är i dag mycket lägre än vad Stockmann i tiden betalade för det.

Fastigheterna är tre stycken av vilka varuhuset i Helsingfors är den enda som är verkligt värdefull. Stockmanns skulder är så stora att de i stort sett motsvarar fastigheternas värde.

Varför betala för dyr kundservice?

Både detaljhandeln och Lindex kämpar med konkurrens från en växande näthandel. Den syns nu inför julen i form av omfattande realisationer som sänker också Lindex resultat.

- Visserligen påverkar julen bara ett kvartal, men på längre sikt kommer också Lindex att vara pressat, säger Sauli Vilén, och fortsätter:

- Ett annat problem är att kunder ifrågasätter varuhusens roll. Det är ett globalt fenomen. Ett varuhus är pressat mellan näthandlar och specialbutiker. Konsumenter är i allt mindre grad beredda att betala extra för den service man får i ett dyrt premiumvaruhus som Stockmann.

Tiden arbetar mot Stockmann

Konstsamfundets vd Stefan Björkman motiverar köpet av Stockmannaktier med att Konstsamfundet har större tålamod än andra ägare att vänta på en ljusning för Stockmann.

När man lyssnar på Sauli Vilén verkar Konstsamfundet som en groda i vatten som kokar upp som inte märker hur allvarligt läget är på grund av att förändringen sker långsamt.

Sauli Vilén skrattar åt liknelsen, men ser inte att Stockmanns problem kan lösas genom att vänta.

- Tiden är inte på ägarnas sida. För tillfället kulminerar alla problem i Retail. Enheten är klart olönsam och min tippning är att förlusterna bara kommer att växa med tiden. På grund av trenderna på marknaden arbetar tiden egentligen mot Stockmann.

Vilén tycker att Stockmanns dåliga resultat måste ses mot att Finland för tillfället upplever en kraftig högkonjunktur, vilket borde förbättra premiumförsäljares resultat. Under början av året har Stockmann Retails försäljning minskat med fem procent.

- Under de Galna dagarna i oktober sjönk försäljningen nästan tio procent. Det är mycket oroväckande eftersom Stockmann alltid hittills har fått varor att röra på sig med stora realisationer. Nu har volymen minskat.

- Om försäljningen sjunker i ett så här bra ekonomiskt läge, som borde stöda Stockmann – hur mycket ska den inte sjunka när det ekonomiska läget blir sämre och kunderna måste dra åt svångremmen, frågar Sauli Vilén.

Stockmann balanserar på en knivsegg

Så länge Retail är kraftigt förlustbringande ser inte Sauli Vilén att det värde som finns i bolagets olika delar kommer fram.

- Det begränsar Stockmanns rörelseutrymme. Därför borde Retails resultat förbättras, vilket vi inte ser att Stockmann har redskap till. Det andra alternativet är att någon skulle köpa Retail så att Stockmann blir av med sina förluster. Men på grund av Retails dåliga resultat är det svårt att se vem som skulle vara beredd att köpa det.

Att köra ner Retailsidan och i stället hyra ut utrymmena till andra bolag skulle enligt Vilén bli mycket dyrt. Sådana kostnader är svåra för att bolag som redan är så kraftigt skuldsatt som Stockmann. Det de kan göra är att sanera sitt butiksnät och stänga enskilda varuhus.

- För tillfället håller Lindex koncernen flytande. Men om Lindex resultat sviktar blir Stockmann ett krisbolag. Skulderna är så stora att gäldenärerna knappast är beredda att finansiera fler förluster. Stockmann är alltså beroende av att Lindex klarar av att upprätthålla minst den vinstnivå som bolaget har i dag, säger Vilén.

- De signaler man nu ser i modebranschen och bland bolag som kan jämföras med Lindex är oroväckande. Lindex får jobba hårt om det ska hålla lönsamheten på samma nivå som nu.

Diskussion om artikeln