Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenska handelshögskolan föregångare i att få utländska studerande att stanna

Från 2018
Jordan Lawrence och Camilla Wardi i samspråk
Bildtext Hankenstuderande Jordan Lawrence i samspråk med Camilla Wardi som chef för näringslivsrelationer vid högskolan.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Svenska handelshögskolan (Hanken) är föregångare i att integrera utländska studerande i det finländska arbetslivet.

Studieprogrammet heter Hanken International Talent. För tillfället deltar tolv studerande och sju företag i programmet, dels i Vasa och dels i Helsingfors.

Genom programmet Hanken International Talent vill dra sitt strå till stacken för att råda bot på behovet av arbetskraft i Finland genom få internationella studerande att stanna.

Svenska handelshögskolan i Helsingfors
Bildtext Svenska handelshögskolan (Hanken) i Helsingfors är med i Hanken International Talent liksom Hanken i Vasa.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Jordan Lawrence är mera än nöjd med sina studier

Jordan Lawrence var en studieprogrammets första studerande och håller nu på att bli klar. Han kom till Finland 2017.

Studieprogrammet Hanken International Talent har överträffat hans förväntningar. Han har vid sidan av studierna kunnat skapa kontakter till företagslivet genom ett samarbete med Fazer.

Jordan Lawrence kom från USA till Finland för att hans fru hade fått jobb här. Han valde studier vid Hanken för att studieprogrammet var internationellt.

Jordan Lawrence är en av studenterna vid Hanken International Talent
Bildtext Jordan Lawrence har haft nytta av att ha Fazer som mentor.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Han tycker om Helsingfors och livet i Finland och planerar nu att stanna här.

- Om jag hade fått samma fråga innan jag kom hit hade jag nog svarat att vi inte planerar att stanna, men vi har ändrat oss.

Finländska universitet har varit dåliga på integration

Initiativtagare till Hanken International Talent är professorn i redovisning Minna Martikainen.

Hon ansåg att det var dags för högskolorna att hjälpa till för att få utländska studerande att stanna i landet och på det sättet underlätta arbetskraftsbristen, speciellt inom exportföretag.

De finländska högskolorna har enligt Martikainen inte varit särskilt bra på integration. De har utbildat studerande gratis, men sedan inte följt upp dem genom att hjälpa dem vidare in i arbetslivet.

Minna Martikainen är professor i redovisning vid den svenska handelshögskolan Hanken i Helsingfors.
Bildtext Professor Minna Martikainen anser att det är dags för högskolorna att dra sitt strå till stacken för att minska arbetskraftsbristen i framtidens Finland.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Hanken har av tradition haft bra kontakter till näringslivet och kunnat utnyttja dem i studieprogrammet Hanken International Talent.

Hanken vill nu ha med andra högskolor och universitet med i satsningen och vill att andra universitet ska bygga upp motsvarande studieprogram.

Hanken och Helsingfors vill bygga upp en prototyp tillsammans

Professor Minna Martikainen säger att utländska studerande ofta kommer hit med sin familj och att det är viktigt att hela familjen känner sig välkommen.

Svenska handelshögskolan planerar också att starta ett samarbete med Helsingfors stad i vår kring integration av utländska studerande.

- Vi ska ha ett stort projekt i Helsingforsområdet. Målet är att utveckla en prototyp som kunde kopieras i hela landet.

Martikainen lyfter upp regioner där redan nu finns mera pensionärer än personer i arbetsför ålder. Där kunde prototypen komma väl till pass.

- Om tio år kan vi verkligen säga att vi gjorde någonting.

Anslagstavla med karriärtjänster på Hanken
Bildtext I högskolan finns en anslagstavla för karriärmöjligheter.
Bild: Yle/ Carmela Walder

Företagen kunde kopplas in redan i början

Professor Minna Martikainen vid Svenska handelshögskolan talar också om ett nytt sätt att rekrytera studerande, att redan från början kombinera ihop studerande med ett företag.

Företagen kan fungera som mentorer, göra casearbeten och sitt pro gradu-arbete för företaget.

- Det försöker driva det så långt som möjlig att serva företagen att de får den bästa möjliga arbetskraft.

Vid sidan av det här finns också ett mål att vara en promotor för att bygga upp en integrationsmodell som skulle fungera för hela landet.

- Vi siktar högt upp bara, men vi får se, säger Martikainen med ett skratt.

Svenska handelshögskolan i Helsingfors utifrån
Bild: Yle/ Carmela Walder

Diskussion om artikeln