Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Konsumenternas och industrins förtroende för ekonomin har sjunkit

Från 2018
Uppdaterad 27.12.2018 14:21.
Konsumenter i byggvaruhus

Konsumenterna började i december se alltmer pessimistiskt på den ekonomiska utvecklingen i Finland.

Förväntningarna kring sysselsättningen i landet har sjunkit och man ser alltmer försiktigt på sin egen personliga ekonomi.

Statistikcentralens förtroendeindikator sjönk från 18,3 punkter i november till 16,1 i december.

Förtroendeindikatorn grundar sig på Konsumentbarometern 2018. Drygt 1 200 finska medborgare intervjuades för barometern.

Även hos industrin har förtroendet gått ner och närmar sig snittvärdet på längre tid, rapporterar Finlands Näringsliv EK.

Däremot har företagen fortsatt höga förväntningar på produktionen, och i byggsektorn fortsätter högkonjunkturen.

EK: Ingen överhängande pessimism inom företagen

EK:s chefsekonom Penna Urrila säger att företagen som helhet är nästan överraskande positiva till framtiden.

- Man kan kanske säga att vi kommit från en stark konjunktur till en konjunktur som är lite över det vanliga. Det är inte dåligt om vi tänker på stormen på finansmarknaden.

Urrila påminner ändå om att EK i barometern frågar företagen om utsikterna för de närmaste månaderna. På längre sikt kan utsikterna vara dystrare.

Men Urrila själv är inte väldigt pessimistisk inför 2019

- Om vi ser till de fakta som vi redan nu har så ser nästa år ganska bra ut. Det som man förstås inte kan utesluta är att det uppstår nya risker, sådana risker som man inte hade kunnat förutse.

Diskussion om artikeln