Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Miljonaffär bereder vägen för teknologicentrum på Vasklot

Från 2018
Uppdaterad 27.12.2018 11:03.
Markku Järvelä
Bildtext Enligt tekniska direktören Markku Järvelä måste flera konstruktioner flyttas för att möjliggöra genomförandet av Wärtsiläs teknologicentrum.
Bild: YLE/ Marcus Lillkvist

Vasa stad och EPV Energi har kommit överens om fastighetsarrangemangen på Vasklot. Staden köper ett centralt område av energibolaget för att göra det möjligt att skapa Wärtsiläs teknologicentrum.

– På det område som EPV överlåter finns mycket olika infrastruktur, exempelvis rör, ledningar, kablar, byggnader och konstruktioner samt andra funktioner, som måste flyttas för att möjliggöra EPV:s fortsatta kraftverksverksamhet och genomförandet av Wärtsiläs nya centrum, säger Vasa stads tekniska direktör Markku Järvelä.

Det totala värdet för fastighetsarrangemangen uppgår till 3,5 miljoner euro, för vilket staden i utbyte överlåter mark till ett värde av 1,5 miljoner euro på det angränsande så kallade sockerbruksområdet och betalar resten i pengar.

Dessutom ska en 100 kV:s kraftledning som går genom området flyttas och en ny elstation ska byggas för den. Kostnaderna för det uppgår till 4,1 miljoner euro, av vilket stadens andel är cirka 3,8 miljoner euro.

Därtill uppgår kostnaderna för arrangemanget gällande den övriga infrastrukturen på området till uppskattningsvis 1,6 miljoner euro, som ersätts enligt de verkliga kostnaderna.

Invånare oroliga

På området finns också ett bostadshus och invånarna har tidigare uttryckt sin oro över att huset ska rivas för att göra väg för kontorsbyggnader i stället.

- Meningen är att huset rivs, men det är detaljplanen som avgör det, säger Järvelä.

Den nuvarande detaljplanen möjliggör inte upprättandet av kontorsbyggnader, men enligt Järvelä ska den uppdateras under våren. Diskussioner ska också föras med invånarna.

- Invånarna lämnas inte vind för våg. Vi försöker hitta en lämplig lösning.

Wärtsilä ska flytta till området 2020

Syftet med dessa arrangemang är att det ska bli möjligt för Wärtsilä att låta bygga ett center för innovation och tillverkning på Vasklot. Bolaget investerar sammanlagt 200 miljoner euro på Vasklot och flyttar från sitt område i centrum av Vasa.

Byggandet ska inledas i sommar och verksamheten ska starta år 2020.

Diskussion om artikeln