Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Man och kvinna fick symptom av mögel i nyköpt lägenhet och tvingades flytta bort – säljare och förmedlare åtalades för grovt bedrägeri men frias nu i tingsrätten

Från 2018
En vattenskopa på en bastulave.
Bildtext I samband med en basturenovering 2011 upptäcktes fuktskador som lyfts fram i bedrägeriåtalet.
Bild: Roger Källman / Yle

Esbo tingsrätt friar säljare och förmedlare som sålt en lägenhet med omfattande fukt- och mögelskador. De stod åtalade för grovt bedrägeri. Mannen och kvinnan som köpte lägenheten fick symptom på grund av mögel direkt efter att de flyttat in.

Mannen och kvinnan som köpte lägenheten hade strikta krav på inomhusluften och boendehälsan. De hade båda två som yngre haft symptom som orsakats av mögel.

De letade länge efter en lämplig lägenhet och slog till sist till och köpte en höghuslägenhet i Kvisbacka i Esbo våren 2015. Fyra månader senare tvingades de flytta därifrån. Båda två fick symptom i lägenheten.

Undersökningar som gjordes efter bostadsaffären visade på omfattande fukt- och mögelskador i lägenheten.

Kvinnan berättade i rätten att hon aldrig hade köpt lägenheten om hon känt till de massiva skador som hade framkommit redan fyra år tidigare, 2011. Åklagaren anser att de tidigare ägarna, en man och en kvinna, samt bostadsförmedlaren hemlighållit mögelskadorna för de nya ägarna. Alla tre åtalades därför för grovt bedrägeri.

Två PM lyfts fram av åklagaren

Det centrala bevisen för åklagaren är två PM som gjorts upp av husets disponentbolag åren 2011 och 2013.

I samband med att de nu åtalade tidigare ägarna renoverade badrummet och bastun 2011 hittades fuktskador i utrymmet. Skadorna reparerades då av husbolaget.

Enligt ett PM som gjordes efter reparationen var bastukonstruktionerna fuktskadade och det fanns fukt i ytterväggen. Dessutom hade betongytan i bastutaket fått en mörk färg på grund av mikrobväxtlighet.

Enligt PM:et hade badrummet, toaletten och köket då granskats och godkänts av husbolagets representant.

Förmedlaren kände inte till PM:et om fukt- och mögelskador

Den tidigare ägaren berättade i rätten att han i samband med att han sålde lägenheten hittade PM:et i fråga. Han hade inte kommit ihåg det tidigare. Förmedlaren hade sett det första gången då de nya ägarna bifogat det i en reklamation.

2013 reparerades dessutom fönsterkarmarna i lägenhetens växthus på grund av läckage och också då gjordes ett PM, som åklagaren nu lyfter fram i åtalet.

Tingsrätten fick alltså ta ställning till om de tidigare ägarna och förmedlaren vilselett köparna genom att inte berätta om fukt- och mögelskador som upptäckts i samband med renoveringen av badrummet och bastun och inte heller delge dem PM:en från 2011 och 2013.

Pukkilassa sijaitsevan talon kosteusvaurio.
Bildtext Arkivbild på fuktskada.
Bild: Markku Hämäläinen

Skador upptäcktes i parketten

Tingsrätten konstaterar att PM:et som gjordes efter reparationerna 2011 inte visade att det finns omfattande fukt- och mögelskador i lägenheten.

En undersökning av golvet som gjordes 2016 visade att det finns skador i den ursprungliga parketten som senare dragits över med laminat. Det går ändå inte att slå fast hur och när skadorna uppkommit, anser tingsrätten.

Rätten ser det som osannolikt att säljarna, som har två små barn, upptäckte fukt- och mögelproblemen 2011 och bodde kvar i lägenheten i fyra år efter det. Dessutom är det på husbolagets ansvar att reparera fel i konstruktionerna.

"Köparnas symptom kan bero på att de är känsligare för mögel"

Säljarna hade inga symptom som tydde på mögel- eller fuktskador och tingsrätten konstaterar att köparnas symptom kan bero på att de är känsligare för mögel eftersom de utsatts för det tidigare.

Esbo tingsrätt friar därför både säljarna och förmedlaren från åtalet om grovt bedrägeri. För att dömas för bedrägeri krävs uppsåt.

Domen gavs förra veckan och har inte vunnit laga kraft.