Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Är Finland en trygg ö i en annars orolig värld? Det verkar många finländare anse

Från 2018
Pelargonodling - en gammal tradition!
Bild: Svenska Yle/Strömsö

Finländarna är Europas optimister. 37 procent av finländarna är övertygade om att år 2019 blir bättre för dem personligen är det år som nu vankar mot sitt slut.

Bara 14 procent tror på sämre tider för sin egen del.

Det visar en enkät som Taloustutkimus har gjort, som en del av en större internationell undersökning. Medborgare i totalt 50 länder var med i enkäten.

Stor optimism bland unga

Forskningschef Juho Rahkonen vid Taloustutkimus konstaterar att vi i Finland ser mer positivt på framtiden än européerna i genomsnitt.

Juho Rahkonen
Bildtext Juho Rahkonen
Bild: Laura Railamaa / Yle

Störst är optimismen bland 25 till 34-åringar, medan över 60-åringar ser mer dystert på sin framtid.

- Det är fint att det just bland unga människor råder en sådan här optimism, säger Rahkonen. De bygger aktivt upp sina liv just nu och fattar beslut som är avgörande för deras framtid. Därför är det bra att de litar på att saker ordnar sig.

De ungas inkomster verkar inte inverka på hur de svarat på enkäten. Trots att många unga inte förtjänar särskilt bra är deras tro på framtiden stor, säger Rahkonen.

- Det syns särskilt väl i Västra Finland. Där är den ekonomiska tillväxten stark, särskilt inom bil- och varvsindustrin.

Dystrare tankar i övriga Europa

Bland européerna är pessimismen ganska utbredd. Bara 28 procent tror på ljusare tider, 29 procent på mörkare, och 35 procent på att läget hålls oförändrat.

Kanske pessimismen i EU beror på att vi tycker att allt redan är färdigt, att det inte finns något att sträva efter

På flera håll i Asien och Afrika är inställningen till framtiden däremot entusiastisk. Rahkonen nämner bland annat Indien, som ett gott exempel.

- Kanske pessimismen i EU beror på att vi tycker att allt redan är färdigt, att det inte finns något att sträva efter, funderar han.

Oron i världen ökar

Men på en punkt skiljer sig finländarna något från den övriga världen. Vi tror att världsläget blir oroligare under 2019, medan vi för vår egen del känner oss rätt trygga.

- Kanske har vi uppfattningen att Finland är en trygg ö, där det råder liberala värderingar, yttrandefrihet och där de mänskliga rättigheterna värderas högt.

Ursprungsartikeln skriven av Lauri Miikkulainen på Yle Uutiset.

Diskussion om artikeln