Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Min mat: Dieter är en växande trend i Österbotten – många unga kvinnor avstår från kött

Från 2019
Uppdaterad 21.05.2021 10:59.
Maria Borelius
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

De flesta österbottningar äter all sorts mat, men specialdieterna ökar särskilt bland unga kvinnor. Många har slutat äta kött av omsorg för klimatet, säger sociologen Kjell Herberts.

Yle Österbottens och HSS Medias undersökning Min mat visar att 81 procent av österbottningarna är allätare. Det gäller särskilt männen där nio av tio (89,9 procent) äter all sorts mat. Bland kvinnorna äter däremot bara tre av fyra (76,6 procent) allting.

Resten, cirka 20 procent av de österbottningar som svarat på undersökningen, följer en diet. Sociologen Kjell Herberts, som har analyserat enkätresultaten, säger att det är förhållandevis många.

- Man kan nog säga att det är en växande trend.

Dessutom påverkar dieterna betydligt fler än bara en person, säger Herberts.

- Jag tror att matvanorna förändras för många om någon i familjen har en frivillig eller påtvingad diet. Därför blir effekten större.

Grafik.

Hälften av de som följer en diet är tvungna att göra det på grund av hälsan. Resten äter anpassad kost av ideologiska skäl eller för att de upplever att de mår bättre av det. De flesta äter glutenfritt, LCHF, laktosintolerans kost eller mat anpassad för diabetes.

Unga kvinnor väljer bort kött

I undersökningen har 3,8 procent uppgett att de är vegetarianer medan 1,9 procent är veganer. Det är särskilt unga kvinnor under 29 år som äter vegetarisk (5 procent) eller vegansk mat (4 procent).

Kjell Herberts tror att många unga kvinnor väljer att inte äta kött för miljöns skull.

- Det är ett kollektivt medvetande och inte bara något de gör för sin egen skull.

Unga kvinnor är också utsatta för ett större tryck när det gäller utseende och konsumtion, inte minst via sociala medier, säger Herberts.

- Samtidigt är det en mycket trendkänslig och medveten generation som visar vart nästa generation är på väg.

Enkäten Min mat är ett samarbete mellan HSS Media och Yle Österbotten och gjordes under tiden 1-25 oktober 2018. Sammanlagt svarade 3 130 personer. Enkäten fyller inte alla vetenskapliga kriterier och resultaten bör inte övertolkas, även om de visar på tydliga trender.

Text: Sofia Nygård/HSS Media

Min mat - om Österbottningars matvanor

Diskussion om artikeln